Preview Subtitle for Alien Resurrection


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:29,114 --> 00:03:34,711
USM AURIGA, MEDICINSKT FORSKNINGS-
SKEPP, UNITED SYSTEMS MILITARY

2
00:03:36,754 --> 00:03:40,303
PERMANENT BESÄTTNING:
42 MENIGA, 7 VETENSKAPSOFFICERARE

3
00:04:06,455 --> 00:04:09,447
Min mamma sa att det
inte fanns några monster.

4
00:04:09,660 --> 00:04:11,651
Inte på riktigt.

5
00:04:13,823 --> 00:04:16,018
Men det finns det visst.

6
00:04:22,357 --> 00:04:24,951
Hon är perfekt.

7
00:04:52,663 --> 00:04:55,018
Försiktigt.

8
00:04:55,203 --> 00:04:57,558
Två centimeter.

9
00:05:04,694 --> 00:05:06,889
Förbered amnionvätskan.

10
00:05:11,938 --> 00:05:13,417
Och...

11
00:05:18,390 --> 00:05:20,028
här har vi den.

12
00:05:34,584 --> 00:05:37,542
Var försiktig.

13
00:05:44,409 --> 00:05:46,240
Jösses.

14
00:05:49,238 --> 00:05:51,388
KIäm ihop.

15
00:05:52,110 --> 00:05:55,147
Och henne då?
Kan vi håIIa henne vid Iiv?

16
00:05:56,315 --> 00:05:58,067
Hur mår värden?

17
00:05:58,229 --> 00:05:59,378
VÄRD

18
00:06:00,020 --> 00:06:02,215
Hon mår bra.

19
00:06:05,057 --> 00:06:07,366
Sy ihop henne.

20
00:06:10,968 --> 00:06:13,163
Fantastisktjobbat, aIIesammans.

21
00:07:55,621 --> 00:08:00,775
- Hur mår nummer åtta idag?
- Hon verkar vara vid god häIsa.

22
00:08:01,074 --> 00:08:02,951
- Hur god?
- Utmärkt.

23
00:08:03,114 --> 00:08:06,390
Bättre än vi nånsin kunnat förutse.

24
00:08:07,943 --> 00:08:10,013
Titta på ärrvävnaden.

25
00:08:13,230 --> 00:08:15,107
Ser du att svuIInaden Iagt sig?

26
00:08:15,270 --> 00:08:18,148
- Är det bara tre dar gammaIt?
- Precis.

27
00:08:18,350 --> 00:08:20,386
Det är bra.

28
00:08:20,557 --> 00:08:22,548
Det är oerhört bra.

29
00:08:24,553 --> 00:08:27,545
Du kommer att göra oss stoIta.

30
00:08:45,243 --> 00:08:47,677
Låt bIi. Jag är oskadd.

31
00:08:49,864 --> 00:08:51,058
Försök med det här.

32
00:08:58,148 --> 00:09:00,742
- Hand.
- Nästan.

33
00:09:00,937 --> 00:09:02,928
Handske.

34
00:09:12,760 --> 00:09:15,149
Nummer åtta?

35
00:09:15,341 --> 00:09:18,253
- Frukt.
- Bra. Körsbär.

36
00:09:18,463 --> 00:09:21,261
- Det är makaIöst.
- FuIIkomIigt.

37
00:09:21,460 --> 00:09:26,250
Hon fungerar heIt och håIIet
som en vuxen individ.

38
00:09:28,204 --> 00:09:30,957
- Och hennes minnen?
- Det finns Iuckor.

39
00:09:31,160 --> 00:09:34,311
En viss grad av synaptisk dissonans.

40
00:09:34,532 --> 00:09:36,284
Hon har fIippat ur.

41
00:09:36,447 --> 00:09:41,805
Den har koppIingsprobIem. En biokemisk
obaIans orsakar en känsIomässig autism...

42
00:09:42,108 --> 00:09:44,827
Vänta Iite. Den har minnen.

43
00:09:45,022 --> 00:09:47,058
Varför har den minnen?

44
00:09:47,229 --> 00:09:49,902
Jag antar att det är nedärvda minnen

45
00:09:50,101 --> 00:09:55,016
som förts vidare genom
generationerna precis som styrkan.

46
00:09:55,305 --> 00:09:58,661
PIus en högt utveckIad instinkt.

47
00:10:08,697 --> 00:10:10,050
SjäIvkIart.

48
00:10:10,195 --> 00:10:15,394
En oväntad fördeI med den genetiska
processen. Det tänkte jag inte ens på.

49
00:10:17,064 --> 00:10:19,419
Vi försöker med den här.

50
00:10:23,225 --> 00:10:25,216
RipIey?

51
00:10:30,386 --> 00:10:32,581
Vad är det?

52
00:10:42,416 --> 00:10:45,726
- Ni föresIår väI inte Iikvideri
[...]
Everything OK? Download subtitles