Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,798 --> 00:00:09,968
Treba da odgovorite na ista pitanja koja
sam vam postavio i na prvom suğenju.

2
00:00:10,069 --> 00:00:13,123
I treba da mi odgovorite iskreno,
kao što ste i tada uradili.

3
00:00:13,482 --> 00:00:17,958
20. decembra 1999. godine ste se javili
na poziv iz Bolder Hajveja broj 2028.

4
00:00:18,058 --> 00:00:19,700
- Je li to taèno?
- Jeste.

5
00:00:19,768 --> 00:00:21,046
Moete li da nam
opišete mesto zloèina?

6
00:00:21,147 --> 00:00:22,613
To je bila gvoğara.

7
00:00:22,714 --> 00:00:24,368
Ušao sam na zadnja vrata.

8
00:00:27,375 --> 00:00:29,345
rtva je bila
surovo prebijena.

9
00:00:29,443 --> 00:00:32,548
Utvrdili smo da je oruje
ubistva bio francuski kljuè.

10
00:00:32,678 --> 00:00:34,860
Eksponat "A".

11
00:00:35,907 --> 00:00:37,770
Prepoznajete li
ovaj predmet?

12
00:00:39,520 --> 00:00:42,183
Da. Ja sam ga
spakovao i obradio.

13
00:00:42,283 --> 00:00:43,482
Moji inicijali su na etiketi.

14
00:00:43,636 --> 00:00:44,416
Gde ste ga pronašli?

15
00:00:44,516 --> 00:00:48,715
U kutiji za alt ispod lavaboa
u "Garbetovim delikatesima",

16
00:00:48,816 --> 00:00:50,931
restoranu pored
mesta zloèina.

17
00:00:51,031 --> 00:00:53,749
Jeste li sigurni da je rtva
ubijena ovom alatkom?

18
00:00:53,850 --> 00:00:56,304
Jesam. Našli smo tragove
krvi u uduljenjima u metalu,

19
00:00:56,405 --> 00:00:58,145
a DNK se poklopila
sa rtvinom.

20
00:00:58,246 --> 00:01:00,978
Jeste li na ruèki nešto
našli, i ako jeste, šta?

21
00:01:01,067 --> 00:01:03,602
Pronašli smo otiske prstiju
optuenog, gospodina Garbeta.

22
00:01:03,703 --> 00:01:06,402
Njegove otiske smo
našli i u gvoğari.

23
00:01:13,408 --> 00:01:15,169
Šta ste još našli u radnji?

24
00:01:15,818 --> 00:01:20,770
Èinilo se da je ubica pokušao da
zavara trag podmetnuvši poar.

25
00:01:20,870 --> 00:01:24,756
Nije imao dovoljno zapaljivih
sredstava pa zbog toga nije uspeo.

26
00:01:24,850 --> 00:01:28,201
Doktore Grisome?
Eksponat "B".

27
00:01:28,906 --> 00:01:30,426
Prepoznajete li ovo?

28
00:01:31,619 --> 00:01:33,459
Da, to je kutija šibica.

29
00:01:33,559 --> 00:01:35,531
Jeste li je našli
na mestu zloèina?

30
00:01:40,951 --> 00:01:42,880
Doktore Grisom,
da razjasnimo ovo.

31
00:01:43,200 --> 00:01:46,506
Ovo je kutija šibica koju
ste našli na mestu zloèina?

32
00:01:46,603 --> 00:01:47,676
Je li to taèno?

33
00:01:50,989 --> 00:01:52,926
Sudija, mogu li
na kraju pauzu?

34
00:01:53,096 --> 00:01:56,008
Tuba trai pauzu
od deset minuta.

35
00:01:56,108 --> 00:01:58,687
Odbrana zahteva da doktor
Grisom odgovori odmah.

36
00:02:00,028 --> 00:02:01,961
Odgovorite na pitanje,
pa æemo iæi na pauzu.

37
00:02:02,432 --> 00:02:05,636
Da, ovo je kutija šibica koju
sam našao na mestu zloèina.

38
00:02:05,744 --> 00:02:08,455
U redu.
Deset minuta pauze.

39
00:02:08,876 --> 00:02:10,814
Hoæeš li da mi kaeš
o èemu se ovde radi?

40
00:02:11,305 --> 00:02:13,971
Grisome, branjenik je
osuğen na prvom suğenju.

41
00:02:14,071 --> 00:02:16,818
Ponovo smo u sudnici samo zato
što je njegov novi advokat

42
00:02:16,918 --> 00:02:20,540
ubedio albenog sudiju da je na
prvom suğenju porota loše upuæena.

43
00:02:20,982 --> 00:02:22,638
Ovo nema nikakve
v
[...]
Everything OK? Download subtitles