Preview Subtitle for Still Water


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,000 --> 00:00:53,883
www.p2pbg.com
представя:

2
00:00:53,983 --> 00:01:01,173
Все още под водата

3
00:03:23,005 --> 00:03:24,020
Готов ли си?

4
00:03:26,781 --> 00:03:28,854
Хайде, да вървим.

5
00:03:37,821 --> 00:03:39,795
Луис, хайде.

6
00:03:46,749 --> 00:03:48,123
Аз ще мина пръв.

7
00:03:58,205 --> 00:03:59,830
Хайде, капитан Светкавица.

8
00:03:59,964 --> 00:04:01,852
Не се уплаши, нали?

9
00:04:01,949 --> 00:04:04,731
Млъкни. Не съм се уплашил.

10
00:04:11,517 --> 00:04:12,564
Направи го.

11
00:04:25,149 --> 00:04:27,669
Да вървим!

12
00:04:40,092 --> 00:04:41,369
Виж това!

13
00:04:41,468 --> 00:04:42,646
Хайде.

14
00:04:53,308 --> 00:04:54,584
Виж това!

15
00:04:59,132 --> 00:05:01,521
Какво правиш?
- На кого му пука?

16
00:05:01,628 --> 00:05:04,443
Целият град ще е
под вода до седмица.

17
00:05:19,387 --> 00:05:21,013
Виж това!

18
00:05:23,835 --> 00:05:25,079
Хайде.

19
00:05:30,747 --> 00:05:33,562
Чуй. Там вътре има хора.

20
00:05:33,660 --> 00:05:35,285
Няма начин. Невъзможно е.

21
00:05:35,388 --> 00:05:37,144
Те сигурно го провят.

22
00:05:37,244 --> 00:05:38,137
Чу ли това?

23
00:05:38,235 --> 00:05:40,374
Да вървим.

24
00:05:40,475 --> 00:05:42,810
Не. Някой може да е в капан.

25
00:05:42,908 --> 00:05:43,890
Хайде.

26
00:05:47,995 --> 00:05:48,923
Хайде!

27
00:05:53,307 --> 00:05:55,282
Тео, почакай!

28
00:06:47,642 --> 00:06:50,195
Тук долу са!

29
00:07:08,314 --> 00:07:10,965
Teo, какво става?

30
00:07:11,066 --> 00:07:12,408
Започват да се давят.

31
00:07:19,834 --> 00:07:21,841
Трябва да им помогнем.

32
00:07:22,106 --> 00:07:25,335
Ела тук.
Не се занимавай те с тях.

33
00:07:25,434 --> 00:07:27,856
Развържете ръцете ми.

34
00:07:28,506 --> 00:07:30,295
Не!

35
00:07:30,394 --> 00:07:31,539
Върни се!

36
00:07:46,074 --> 00:07:47,154
Върни се!

37
00:08:35,353 --> 00:08:37,426
Помощ! Помогнете ми!

38
00:08:37,529 --> 00:08:42,996
Помощ! Помогнете ми!
Някой да ми помогне!

39
00:10:06,488 --> 00:10:07,568
Дядо?

40
00:10:14,936 --> 00:10:16,343
Той идва.

41
00:10:23,895 --> 00:10:26,317
Добрe ли си?

42
00:10:26,423 --> 00:10:29,074
Да. Нищо ми няма. Просто...

43
00:10:29,176 --> 00:10:31,183
Просто съм заспала.

44
00:10:31,287 --> 00:10:32,716
Пак ли кошмар?

45
00:10:36,056 --> 00:10:38,838
Това някаква книга за
духове ли е?

46
00:10:41,976 --> 00:10:44,310
Скъпа, излей си душата.

47
00:10:44,407 --> 00:10:46,611
Или, по дявалите, ще полудееш като...

48
00:10:46,711 --> 00:10:48,402
Като кого? Като дядо ми ли?

49
00:10:50,999 --> 00:10:54,796
Какво смяташ, че ще стане като умрем?

50
00:10:54,903 --> 00:10:56,594
Не бъди толкова мрачна.

51
00:10:58,231 --> 00:10:59,376
Понякога...

52
00:11:00,727 --> 00:11:03,476
Лежа в леглото на тъмно
и размишлявам, че

53
00:11:03,575 --> 00:11:07,830
преди да съм се родила,
не съм съществувала.

54
00:11:07,927 --> 00:11:11,789
След като умра,
няма да съществувам.

55
00:11:12,919 --> 00:11:15,821
И това ме кара да се чувствам слаба.

56
00:11:15,927 --> 00:11:17,716
Не мислиш ли, че имаме души?

57
00:11:19,511 --> 00:11:22,511
Мислиш ли, че това е всичко?

58
00:11:24,439 --> 00:11:27,253
Може би душите ни са
като кап
[...]
Everything OK? Download subtitles