Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,300 --> 00:00:26,202
Nabavi spisak svih zemalja koje
je posetila u poslednjih 30 dana.

2
00:00:28,011 --> 00:00:29,818
Da, njen pasoš.

3
00:00:31,019 --> 00:00:33,225
Pokušajte u Stejt Dipartmentu.
- Moj muž, molim vas.

4
00:00:33,927 --> 00:00:36,302
Moram da kažem svom mužu!

5
00:00:42,552 --> 00:00:45,587
Molim vas, zovite mog muža!

6
00:01:11,922 --> 00:01:14,317
Gospoðo, žao mi je,
ali ne možete da idete gore.

7
00:01:14,929 --> 00:01:16,458
Ketrin Vilous,
Kriminalistièka laboratorija.

8
00:01:16,559 --> 00:01:18,966
Znam ko ste, ali su hotelske
sobe pod karantinom.

9
00:01:19,066 --> 00:01:20,855
Niko ne ide gore,
niko ne ide dole.

10
00:01:21,646 --> 00:01:22,857
Karantinom?

11
00:01:22,893 --> 00:01:25,303
Hajde, provera nosa.

12
00:01:46,509 --> 00:01:47,825
U redu je, Dejvide.

13
00:01:54,429 --> 00:01:56,925
Lažna uzbuna. Èisto je.

14
00:02:07,261 --> 00:02:08,534
- Hej.
- Zdravo.

15
00:02:14,780 --> 00:02:16,334
Hoæe li me neko uputiti?

16
00:02:16,690 --> 00:02:19,076
Dejvid je procenio da je u pitanju
potencijalno zarazan agens,

17
00:02:19,175 --> 00:02:22,049
i po protokolu je ostao
na mestu lokacije i zvao nas.

18
00:02:22,549 --> 00:02:25,783
Njene crvene rane su u skladu sa slikama
ebole Centra za Zarazne Bolesti.

19
00:02:26,108 --> 00:02:27,550
Uèinio si pravu stvar.

20
00:02:28,043 --> 00:02:30,297
Šta onda to gledamo?

21
00:02:31,020 --> 00:02:34,157
Prevara, sumnjiv sluèaj.

22
00:02:34,729 --> 00:02:37,171
Iskreno, nemam pojma.

23
00:02:38,211 --> 00:02:41,252
Okej, na mene je red sad.

24
00:02:41,715 --> 00:02:43,576
Ispraznite scenu zloèina.

25
00:03:12,553 --> 00:03:14,655
CSI: Episode 5x04
Crow's Feet

26
00:03:28,665 --> 00:03:30,781
Izvini što kasnim,
obraðivala sam scenu zloèina.

27
00:03:30,886 --> 00:03:32,356
Nikakvih dokaza.

28
00:03:32,475 --> 00:03:36,366
Postoje 42 jasne laserske
opekotine na telu Džuli Stern.

29
00:03:36,485 --> 00:03:37,487
Laserske?

30
00:03:37,640 --> 00:03:40,459
Laser nagriza kožu
tako što uništava tkivo.

31
00:03:40,595 --> 00:03:42,978
Nedostatak krv i èešanje
potvrðuju njihovo korišæenje,

32
00:03:43,079 --> 00:03:46,715
da bi najbolja pretpostavka bila da je
nedavno podvrgnuta kozmetièkoj operaciji.

33
00:03:52,826 --> 00:03:54,586
To je u skladu sa izjavom
hotelskog upravnika.

34
00:03:54,687 --> 00:03:57,908
Kaže da je žrtva uzela
Safari apartman.

35
00:03:58,009 --> 00:04:00,392
Reci mi da to nema nikakve
veze sa divljim lovom.

36
00:04:00,495 --> 00:04:03,896
Žene koje ne žele da
njihovi prijatelji znaju

37
00:04:03,996 --> 00:04:07,667
da se plastièno operišu æe se prijaviti
u apartmanu dok se oporavljaju.

38
00:04:07,768 --> 00:04:10,564
Pa, hotel sa pet zvezdica mora
biti jeftiniji od ostanka na klinici.

39
00:04:10,670 --> 00:04:14,203
Da li komplikacije od ove operacije
mogu da rezultuju njenom smræu?

40
00:04:14,310 --> 00:04:16,611
Ne. Nivo histamina je normalan.

41
00:04:17,086 --> 00:04:20,064
Nema post-operativne infekcije.

42
00:04:20,596 --> 00:04:22,204
Ali, pogledaj joj nokte.

43
00:04:23,202 --> 00:04:26,817
Linije. Nagoveštaj
trovanja teškim metalom.

44
00:04:26,911 --> 00:04:29,217
Poslao sam uzorke krvi i
kose na toksikologiju.

45
0
[...]
Everything OK? Download subtitles