Preview Subtitle for Action Hero


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,469 --> 00:00:25,969
Последният екшън герой
(1993)
Last Action Hero 1993 x264 DTS - WAF


2
00:01:04,235 --> 00:01:09,365
Страхотен начин за изкарване
на Коледата, няма що.

3
00:01:09,615 --> 00:01:12,785
Мълкахи!
- Сър.

4
00:01:12,910 --> 00:01:18,833
Обезопаси периметъра.
Никой да не влиза или излиза.

5
00:01:36,642 --> 00:01:41,647
Имам подаръче за вас!
Свине!


6
00:01:46,944 --> 00:01:52,700
Пусни децата!
Проклет да си, Изкормвачо!

7
00:02:18,309 --> 00:02:20,561
Слейтър!

8
00:02:20,728 --> 00:02:26,192
Дори не си го и помисляй, Слейтър!
Изчакай парламентьора.

9
00:02:26,442 --> 00:02:29,111
По дяволите, Джак,
на теб говоря!

10
00:02:29,278 --> 00:02:33,032
Последният път, когато пак
така си разигра коня,

11
00:02:33,199 --> 00:02:35,868
хората загубиха части от телата си!

12
00:02:36,035 --> 00:02:41,290
Влезеш ли там вътре,
ще загубиш значката си!

13
00:02:41,499 --> 00:02:43,876
Джак, знам, че като кмет на този град,

14
00:02:44,043 --> 00:02:47,880
ние с теб си имахме препирни,
но това е заместник-коменданта...

15
00:02:48,047 --> 00:02:52,593
Щом комендантът дойде ми се обадете.
- Не позволявайте на Слейтър да влезе.

16
00:02:52,760 --> 00:02:56,138
Повтарям, не му позволявайте да влезе!

17
00:02:56,264 --> 00:02:58,850
Лесна работа.

18
00:02:59,016 --> 00:03:03,980
Искаш ли да станеш фермер?
Ето ти малко земя.

19
00:03:04,438 --> 00:03:10,570
Декър, следващият ще пострада.
- Слейтър, не влизай там!

20
00:03:12,446 --> 00:03:20,580
Не стреляйте. Цивилен полицай
влиза в сградата.

21
00:03:23,749 --> 00:03:28,462
Джак, какво те забави?
- Татко!

22
00:03:30,089 --> 00:03:36,012
Анди стана неспокоен.
Обещах му, че ще наминеш.

23
00:03:36,262 --> 00:03:39,515
Дадох му дума, че ще те
гледа как умираш.

24
00:03:39,682 --> 00:03:43,060
Хвърли пушкалото.

25
00:03:43,311 --> 00:03:47,607
Нарани ли те, Андрю?

26
00:03:47,732 --> 00:03:53,029
Наранен ли каза, Джак?
Какво знаеш ти за болката?

27
00:03:53,279 --> 00:03:58,451
Тикна ме в дранголника за 10 години.
- А заслужаваше смъртно наказание.

28
00:03:58,618 --> 00:04:01,412
Да бе, както и да е.

29
00:04:01,579 --> 00:04:06,250
Странни сънища се въртят в главата ми,
и накрая се събуждам полузадушен...

30
00:04:06,417 --> 00:04:09,587
Знаеш ли какво е чувството?

31
00:04:09,712 --> 00:04:16,677
Незаконният ти обиск не откри
кървавата брадва. Помниш ли?

32
00:04:16,928 --> 00:04:21,599
Сега разкарай патлака.

33
00:04:30,858 --> 00:04:35,863
Добре, сега съм невъоръжен.
Пусни момчето.

34
00:04:35,988 --> 00:04:40,952
Само един ли беше, Джак?
Ти се майтапиш.

35
00:05:01,931 --> 00:05:06,477
Tова ли е всичко, друже?
- Ами, горе-долу това ще да е.

36
00:05:06,644 --> 00:05:11,190
Отдръпни се тогава.

37
00:05:12,191 --> 00:05:14,944
Клъц-клъц.

38
00:05:15,111 --> 00:05:21,367
Освен, ако не считаш и това за оръжие.

39
00:05:27,623 --> 00:05:33,004
Брилянтно, Джак. Брилянтно.
Предавам се.

40
00:05:33,254 --> 00:05:35,756
Това е истинска граната.
- Да бе, как не.

41
00:05:35,923 --> 00:05:41,804
Ще жертваш сина си за да ме спипаш.
Поласкан съм, но се съмнявам.

42
00:05:42,054 --> 00:05:47,727
Анди, вземи гранатата.
Хайде.

43
00:05:51,314 --> 00:05:56,027
Покажи ми
[...]
Everything OK? Download subtitles