Preview Subtitle for Men In Black Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,143 --> 00:00:16,646
www.titulky.com

2
00:00:17,480 --> 00:00:21,484
Peklad P쓆 . (c) TANKER 2002
Korekce: DaimonCZ

3
00:00:21,484 --> 00:00:23,444
Zhady historie

4
00:00:23,486 --> 00:00:25,738
Uvd Peter Gray

5
00:00:25,738 --> 00:00:29,492
Je pravdou, 엁 nikdo nem엁 potvrdit jejich existenci...

6
00:00:29,492 --> 00:00:33,496
...para-vldn organizace
znm jako Mu엍 v ernm...

7
00:00:33,496 --> 00:00:36,499
...pravdpodobn vykonv
tajn operace tady na zemi...

8
00:00:36,499 --> 00:00:40,461
...aby nm zajistili bezpe妖
ped cizinci z cel galaxie.

9
00:00:40,461 --> 00:00:44,465
tady je jedna z historek,
kter se nikdy nestala...

10
00:00:44,465 --> 00:00:49,470
...p曝mo z jejich materil,
kter neexistuj.

11
00:00:50,221 --> 00:00:51,055
Rok 1978

12
00:00:51,472 --> 00:00:54,392
Vldci planety Zartha
opustili svou planetu, aby

13
00:00:54,392 --> 00:00:58,145
unikli ze spru 正belsk Cerliny z Cylothianu

14
00:00:59,814 --> 00:01:04,819
Kdy pi쉕i na zem Zarthaan,
pivezli s sebou jejich nejvt싴 poklad...

15
00:01:05,027 --> 00:01:06,904
...Svtlo Zarthy.

16
00:01:06,904 --> 00:01:10,783
Sla tak mocn,
엁 v nesprvnch rukch,

17
00:01:10,783 --> 00:01:13,786
by mohla zpsobit
znien Zarthy.

18
00:01:13,786 --> 00:01:15,705
Zarthyansk kn엖a Lorana,

19
00:01:15,705 --> 00:01:19,834
poprosila Mu엁 v ernm
aby ped Cerlinou svtlo ukryli.

20
00:01:20,334 --> 00:01:22,753
Ale oni nemli na vybranou...

21
00:01:22,753 --> 00:01:26,507
...vm쉙vn by mohlo zpsobit
znien Zem.

22
00:01:27,133 --> 00:01:29,177
Akoliv
v rmci galaktick odvahy...

23
00:01:29,427 --> 00:01:34,098
...Mu엍 v ernm Zastavili Cerlinu....
umo엖ili Zarthyanm utct..

24
00:01:34,849 --> 00:01:37,435
aby mohli ukrt svtlo
na jin planet.

25
00:01:39,770 --> 00:01:44,775
Cerlina, se nechala sly쉋t,
엁 Svtlo bude jej,

26
00:01:44,775 --> 00:01:48,404
i kdyby mla
zniit ka엀ou planetu...
...kter by j stla v cest.

27
00:01:50,281 --> 00:01:53,784
A tak, nevdc o niem
obyvatel Zem...

28
00:01:53,784 --> 00:01:58,623
...byli znovu zachrnni,
dky tajn spolenosti str얿...

29
00:01:58,789 --> 00:02:02,376
...znmch jako Mu엍 v ernm.

30
00:02:31,781 --> 00:02:34,909
Hraj

31
00:02:40,790 --> 00:02:43,668
M U I V E R N M 2

32
00:03:32,800 --> 00:03:35,803
ERVENEC 2002

33
00:03:41,767 --> 00:03:43,728
Harvey!

34
00:03:43,728 --> 00:03:46,230
Harvey! Poj sem!

35
00:03:46,647 --> 00:03:48,107
Harvey...

36
00:03:48,316 --> 00:03:51,777
...k noze, k noze.
Pesta 쉞kat na msc, pitome.

37
00:03:52,486 --> 00:03:54,572
Harvey. Harvey!

38
00:05:55,776 --> 00:05:57,778
au...koiko...

39
00:05:57,778 --> 00:05:59,906
...chutn dobe.

40
00:06:03,784 --> 00:06:05,119
Hele...co to...

41
00:06:09,290 --> 00:06:10,958
Ano...ty taky.

42
00:07:01,801 --> 00:07:04,762
Nic pknho...왾dn hrdinstv...
tentokrt podle pravidel.
Jasn.

43
00:07:07,765 --> 00:07:09,767
Jeffe...jak to jde starou쉏?

44
00:07:09,767 --> 00:07:11,769
Pem쉕eli jsme, co tady dl?

45
00:07:11,769 --> 00:07:13,771
Nafukuje se.

46
00:07:13,771 --> 00:07:17,775
Zn na曝zen Jeffe...
nepekrauje trasu E a F metra...

47
00
[...]
Everything OK? Download subtitles