Preview Subtitle for Vivah


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,275 --> 00:00:41,875
"Свадба"
Едно пътуване от годежа до брака.


2
00:01:16,376 --> 00:01:20,710
Понякога си мисля, колко е
различен светът с дъщерите...

3
00:01:21,581 --> 00:01:24,448
от дома в който те са родени
и израстнали, изведнъж...

4
00:01:25,051 --> 00:01:28,646
ще трябва да отидат в друг дом.

5
00:01:29,322 --> 00:01:35,302
И домът в който са израстнали им става
чужд, а чуждия дом ще направят свой.

6
00:01:36,096 --> 00:01:40,999
Като мънички пъпчици, пред очите ни
те ще разцъфнат, като майки на света.

7
00:01:44,104 --> 00:01:47,875
Дъщерите ни ще трябва да отидат при някой
друг, бил той някой богат някъде далече...

8
00:01:47,941 --> 00:01:51,342
или пък при малък търговец на плодове...
също като мен тук в Мадупур.

9
00:01:51,678 --> 00:01:54,078
Всеки човек си има собствена съдба.

10
00:01:55,215 --> 00:01:58,275
Грижим се за дъщерите си с любов...

11
00:01:58,351 --> 00:02:01,149
те са нашата радост и в един момент
ги изпращаме някъде далеч, завинаги.

12
00:02:01,356 --> 00:02:04,482
Но, всичко което сме си начертали
в този живот е изпълнено...

13
00:02:04,624 --> 00:02:08,025
дъщерите винаги ще си останат
дъщери, също като моята Пунам.

14
00:02:08,461 --> 00:02:10,019
На галено аз я наричам Бито...

15
00:02:10,563 --> 00:02:12,087
Бито.

16
00:02:13,032 --> 00:02:18,028
Тя e единствно дете на моя по-голям брат.
Брат ми и съпругата му починаха...

17
00:02:18,372 --> 00:02:21,101
и оставиха този безценен
подарък на мен.

18
00:02:28,982 --> 00:02:31,314
Пунам израстна с моята
дъщеря Чоти.

19
00:02:32,118 --> 00:02:35,986
Момичетата се обичаха като
родни сестри.

20
00:02:37,390 --> 00:02:41,258
Но съпругата ми Рама,
никога не обикна Пунам...

21
00:02:42,095 --> 00:02:45,929
защото на външен вид Пунам
беше по-красива от Чоти.

22
00:03:06,085 --> 00:03:08,952
В Рама, Пунам винаги търсеше майката...

23
00:03:09,489 --> 00:03:14,290
но никога не намери в Рама
обичта на майката.

24
00:03:22,635 --> 00:03:24,626
Аз взех Пунам под моето крило.

25
00:03:28,309 --> 00:03:32,436
Г- н Счетоводител, нека тя да направи
сметките. Върни ги тук, върни ги тук!

26
00:03:35,181 --> 00:03:36,910
Тази наша игра...

27
00:03:36,983 --> 00:03:39,315
беше единствения момент
в който я виждах да се смее.

28
00:03:39,586 --> 00:03:41,315
И моите стихотворения...

29
00:03:41,387 --> 00:03:43,082
и как тя пее до мен.

30
00:03:43,256 --> 00:03:46,121
Ние записахме нашите песени
на касета.

31
00:03:52,999 --> 00:03:56,457
За малкия младоженец,
и негова прекрасна булка...


32
00:03:56,536 --> 00:04:00,336
нейната каляска я очаква отвън.

33
00:04:00,406 --> 00:04:04,001
Нейната каляска я очаква отвън.

34
00:04:04,110 --> 00:04:07,409
Но моите малки момичета
винаги са малки за мен...


35
00:04:07,480 --> 00:04:11,280
никога няма да станат достатъчно
големи за женитба, нали


36
00:04:11,351 --> 00:04:15,117
никога няма да порастнат,
за да се омъжат.


37
00:04:15,188 --> 00:04:19,488
Той казва "Тя e моята булка,
дай ми я сега!"


38
00:04:22,295 --> 00:04:26,026
"Това е моята булка,
Аз ще я взема сега"


39
00:04:26,165 --> 00:04:29,566
Смелият младоженец се кълне.

40
00:04:29,636 --> 00:04:32,901
"Взи
[...]
Everything OK? Download subtitles