Preview Subtitle for 03 02


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,487 --> 00:00:34,988
Bok.

2
00:00:34,989 --> 00:00:37,991
Hej, èudesni deèko.
Pogodi što drim u ruci.

3
00:00:37,992 --> 00:00:39,525
Danny?

4
00:00:39,526 --> 00:00:41,027
Jedan, jedini.

5
00:00:41,028 --> 00:00:42,495
Pa, kako si?

6
00:00:42,496 --> 00:00:44,464
Dobro. Dobro sam.

7
00:00:44,465 --> 00:00:46,499
Puno je prošlo.

8
00:00:46,500 --> 00:00:48,001
Kako si ti?

9
00:00:48,002 --> 00:00:49,903
Da. Dobro. Dobro.

10
00:00:49,904 --> 00:00:54,440
Slušaj, ja uh...

11
00:00:54,441 --> 00:00:57,710
Treba mi tvoja pomoæ.

12
00:01:00,080 --> 00:01:02,415
Jedinice koje se javljaju na 187

13
00:01:02,416 --> 00:01:04,918
kod K-Ram zgrade,
nastavite oprezno.

14
00:01:11,492 --> 00:01:14,327
Ovdje jedinica 1. Ulazimo.

15
00:01:35,082 --> 00:01:38,017
Ne mrdaj! Baci ga!
Baci oruje!

16
00:01:41,922 --> 00:01:44,257
Okreni se.

17
00:01:44,258 --> 00:01:45,959
Zdravo, momci.

18
00:01:45,960 --> 00:01:48,161
Nije onako, kao što izgleda.

19
00:01:57,250 --> 00:02:04,650
Mentalist 3x02
"Lana krv"

22
00:02:06,600 --> 00:02:09,435
Ne, ne, ne, ne. Sve ste
pogrešno shvatili, detektive.

23
00:02:09,436 --> 00:02:11,938
Odmah kreæete sa
lošim drotom.

24
00:02:13,109 --> 00:02:15,643
Mislim, radite ono, dobar-loš
drot. Zastrašujete.

25
00:02:15,644 --> 00:02:16,879
Neæu...
Neæu vas lagati,

26
00:02:16,950 --> 00:02:19,952
ali, izvadimo dobrog drota.
To je... ljepše, prijatnije...

28
00:02:19,953 --> 00:02:23,454
Pišemo izvješæe.
Vi... Moda kaete nešto kao,

29
00:02:23,533 --> 00:02:26,235
"Jesi li edan?"
a ja kaem, "Volio biih šalicu èaja."

30
00:02:26,236 --> 00:02:28,170
Pravi kaos, ha?

31
00:02:28,171 --> 00:02:30,139
Stvarno su našli Janea kako dri
oruje kojim je poèinjeno ubojstvo?

32
00:02:30,140 --> 00:02:33,208
Da, jesu. Hightower je zavrnula
par ruku policiji Sakramenta.

33
00:02:33,209 --> 00:02:34,377
To je zajednièka istraga.

34
00:02:34,379 --> 00:02:37,348
Dijelimo igralište u pjesku,
ali CBI preuzima voğstvo.

35
00:02:37,349 --> 00:02:39,350
Ne znam zašto se smiješiš.

36
00:02:39,351 --> 00:02:41,385
Pa, to je, bar, novi kut,zar ne?

37
00:02:41,386 --> 00:02:43,420
Nikad ranije nije bio
osumnjièen za ubojstvo.

38
00:02:43,421 --> 00:02:46,257
Identificirali smo rtvu.
Landon Wale, 45 godina.

39
00:02:46,258 --> 00:02:48,684
Mogul za nekretnine iz
San Franciska.

40
00:02:48,685 --> 00:02:51,562
Što je radio u Sakramentu?
- Pa, bio je broker u...

42
00:02:51,563 --> 00:02:53,030
K-Ram Investments, inc.

43
00:02:53,031 --> 00:02:54,999
Van Pelt pokušava
locirati vlasnika.

44
00:02:55,000 --> 00:02:57,067
Što Jane kae da je radio?

45
00:02:57,068 --> 00:02:59,203
Šetao sam se,
da se nadišem zraka...

46
00:02:59,204 --> 00:03:02,173
i kada sam došao ovdje,
èuo sam pucanj,

47
00:03:02,174 --> 00:03:04,175
pa sam, uh, došao da vidim
mogu li pomoæi,

48
00:03:04,176 --> 00:03:06,177
i tada sam otkrio ovog èovjeka

49
00:03:07,048 --> 00:03:09,149
kako lei ovdje u
krvi, i... bez pulsa.

50
00:03:09,150 --> 00:03:11,117
Imao je pištolj u ruci.

51
00:03:11,118 --> 00:03:13,920
Da, priznajem... podigao sam ga.

52
00:03:13,921 --> 00:03:15,889
Ne razumijem se u forenziku.

53
00:03:16,714 --> 00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles