Preview Subtitle for Day By Day


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:50,671 --> 00:03:51,734
Djevoj*ice?

2
00:03:53,858 --> 00:03:55,105
Ja sam policajac.

3
00:03:55,798 --> 00:03:56,887
Djevoj*ice.

4
00:04:01,688 --> 00:04:04,020
Ne boj se. OK?

5
00:04:06,901 --> 00:04:07,932
Djevoj*ice.

6
00:04:27,723 --> 00:04:29,170
O, moj Boe.

7
00:05:17,000 --> 00:05:20,955
WALKING DEAD
S01E01 "Prohujali dani"

8
00:05:22,304 --> 00:05:24,260
Koja je razlika
izmeَu mukaraca i ena?

9
00:05:24,504 --> 00:05:26,720
- Je li to ala?
- Ne, ozbiljno.

10
00:05:28,295 --> 00:05:30,394
Nikada nisam sreo enu koja
je znala ugasiti svjetlo.

11
00:05:31,258 --> 00:05:33,376
One su roَene razmiljati da
prekida* slui samo za jedno.

12
00:05:33,496 --> 00:05:34,652
Za paljenje.

13
00:05:36,040 --> 00:05:38,070
Kao da slijepac sjedi
u osvjetljenoj sobi.

14
00:05:38,675 --> 00:05:41,278
Mislim, sve ene, sve su na
isti kalup, kunem se Bogom.

15
00:05:42,407 --> 00:05:45,649
Doَem doma,
ku«a sva svijetli,

16
00:05:46,513 --> 00:05:48,825
i moj posao je, o*ito jer...

17
00:05:49,468 --> 00:05:51,028
jer su moji kromosomi
igrom slu*aja druga*iji,

18
00:05:51,148 --> 00:05:53,108
pa ja tada moram
hodati po toj ku«i

19
00:05:53,430 --> 00:05:56,053
i gasiti sva mogu«a svjetla
koja je ta cura ostavila upaljena.

20
00:05:56,173 --> 00:05:58,375
- Je li tako?
- Da, duo.

21
00:05:58,907 --> 00:06:01,175
O, vele*asni Shane ti
sada propovijeda, de*ko.

22
00:06:03,043 --> 00:06:08,155
A onda «e ta ista cura, samo da zna,
kukati oko globalnog zatopljenja.

23
00:06:09,853 --> 00:06:14,709
Tada vele*asni Shane poeli citirati
muko evanَelje i re«i "Draga,

24
00:06:15,376 --> 00:06:18,464
moda da ste ti i svaki drugi
par sisa na ovom planetu

25
00:06:18,584 --> 00:06:21,800
samo shvatile da prekida* za
svjetlo slui za dvije stvari,

26
00:06:21,920 --> 00:06:24,480
moda ne bismo imali toliko
globalnog zatopljenja."

27
00:06:24,900 --> 00:06:26,098
- Kae to?
- Da.

28
00:06:26,351 --> 00:06:28,850
Uglavnom...
Pristojna verzija.

29
00:06:29,639 --> 00:06:32,430
Pa ipak, *ovje*e,
time zaradim taj...

30
00:06:32,550 --> 00:06:35,410
taj pogled i gnuanje,
ne bi to vjerovao.

31
00:06:36,284 --> 00:06:38,269
I tada se javi glas iz Egzorista:

32
00:06:38,389 --> 00:06:40,844
"Zvu*i ba kao moj prokleti otac.

33
00:06:41,387 --> 00:06:44,000
Uvijek, uvijek se dere
zbog ra*una za struju

34
00:06:44,120 --> 00:06:45,906
i govori mi da ugasim prokleta svjetla."

35
00:06:46,026 --> 00:06:48,083
- I to ti kae na to?
- Znam to elim re«i.

36
00:06:48,615 --> 00:06:51,989
elim re«i, "Kurvo, ho«e re«i
da si sluala ovo cijeli svoj ivot

37
00:06:52,055 --> 00:06:54,927
i jo uvijek si prokleto preglupa
da nau*i kako se gasi svjetlo?"

38
00:06:56,913 --> 00:07:00,421
Zna, ja... ne kaem to zapravo.

39
00:07:00,541 --> 00:07:04,812
- To bi bilo loe.
- Da, idem sa pristojnom verzijom...

40
00:07:04,932 --> 00:07:06,776
- Vrlo mudro.
- Da, gospodine.

41
00:07:12,202 --> 00:07:13,682
Kako ide s Lori, *ovje*e?

42
00:07:15,454 --> 00:07:17,640
Ona je dobra. Dobra
je u gaenju svjetala.

43
00:07:17,760 --> 00:07:20,725
Stvarno dobra. Ja sam taj
koji nekad zaboravlja.

44
00:07:21,233 --> 00:07:22,931
Nisam na to mislio.

45
00:07:2
[...]
Everything OK? Download subtitles