Preview Subtitle for Knightstalea2001 Czech


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:24,089 --> 00:00:26,319
Ve stedovku
se zrodil sport.

2
00:00:26,649 --> 00:00:30,847
Populrn
mezi lechtici i venkovany,

3
00:00:31,129 --> 00:00:33,927
akoliv pouze urozen ryti
mohli soutit.

4
00:00:34,249 --> 00:00:35,807
Byly to rytsk turnaje.

5
00:00:42,849 --> 00:00:47,320
Pro jednoho z ryt,
nkdejho ampina,

6
00:00:47,689 --> 00:00:49,247
to byl konec.

7
00:00:49,609 --> 00:00:51,964
Ale pro jeho zbrojnoe Williama

8
00:00:52,289 --> 00:00:54,280
to byl teprve zatek.

9
00:00:56,969 --> 00:00:58,197
Pomeme mu?

10
00:00:58,569 --> 00:01:02,039
Mus se ukzat do dvou minut.
Jinak ztrat zpas.

11
00:01:02,369 --> 00:01:03,688
Pj mi to.

12
00:01:04,809 --> 00:01:06,561
Prav.
Lev.

13
00:01:17,729 --> 00:01:20,118
- Je mrtv.
- Co?

14
00:01:21,849 --> 00:01:23,965
Vede o ti body
po dvou njezdech.

15
00:01:24,289 --> 00:01:27,520
Pokud sir Ector
nespadne z kon, vyhrajeme.

16
00:01:29,329 --> 00:01:30,842
Je mrtv.

17
00:01:32,449 --> 00:01:36,237
- Co tm mysl?
- Jeho jiskra ivota je v hji.

18
00:01:37,409 --> 00:01:39,843
Duch odeel,
ale jeho zpach zstal.

19
00:01:40,049 --> 00:01:43,439
- Sta ti ta odpov?
- Ne, ne, ne.

20
00:01:43,689 --> 00:01:45,919
Ne, on sp.
Vzbu ho.

21
00:01:46,849 --> 00:01:49,044
Nejedl jsem ti dny!

22
00:01:49,249 --> 00:01:50,523
To nikdo z ns!

23
00:01:50,729 --> 00:01:53,880
- Pivedeme knze.
- Ne, nen mrtv!

24
00:01:54,209 --> 00:01:57,042
Vstvej!
No tak!

25
00:01:57,929 --> 00:01:59,044
No tak!

26
00:02:01,249 --> 00:02:02,967
Ty zatracenej mizero!

27
00:02:04,289 --> 00:02:05,608
Rolande.

28
00:02:07,649 --> 00:02:11,528
Sir Ector se mus okamit
ohlsit, nebo prohraje turnaj.

29
00:02:12,449 --> 00:02:13,768
U jede.

30
00:02:16,009 --> 00:02:18,318
Nejedl jsem ti dny!

31
00:02:18,609 --> 00:02:20,645
Ti dny!
Co tys jedl, kmo?!

32
00:02:20,969 --> 00:02:23,358
Kdybys nebyl mrtv,
zabil bych t!

33
00:02:23,729 --> 00:02:25,401
Pojedu msto nho.

34
00:02:26,769 --> 00:02:29,647
Svlkni mu brnn.
Pojedu za nho.

35
00:02:29,969 --> 00:02:33,803
Wate, pesta ho kopat!
Jedu msto nho. Pomoz mi.

36
00:02:34,649 --> 00:02:35,923
Pod jakm jmnem?

37
00:02:38,249 --> 00:02:41,082
Williame Thatchere, ekni,
pod jakm jmnem.

38
00:02:42,729 --> 00:02:43,957
Nejse sir William.

39
00:02:44,169 --> 00:02:46,763
Ani hrab,
vvoda nebo krl William.

40
00:02:47,169 --> 00:02:48,124
J vm.

41
00:02:49,129 --> 00:02:51,359
Na turnaj mus mt
urozen pvod.

42
00:02:51,569 --> 00:02:55,562
To je detail.
Chce jst nebo ne?

43
00:02:56,849 --> 00:02:59,886
A na to lechta pijde,
tak za to zaplat.

44
00:03:00,849 --> 00:03:02,726
Modli se,
a se to nestane.

45
00:03:21,129 --> 00:03:24,326
PBH RYTE

46
00:04:39,209 --> 00:04:40,483
Hled.

47
00:04:40,769 --> 00:04:42,202
Mme zpodn.

48
00:05:15,049 --> 00:05:19,725
Stav je 3:0 ve prospch
sira Ectora.

49
00:05:20,489 --> 00:05:21,763
Lord Philip z Aragonu.

50
00:05:22,249 --> 00:05:23,807
Pipraven?

51
00:05:26,089 --> 00:05:28,922
Sire Ectore.
Pipraven?

52
00:05:29,969 --> 00:05:30,879
Pipraven?

53
00:05:31,169 --> 00:05:33,239
U jsem so
[...]
Everything OK? Download subtitles