Preview Subtitle for The Lodge


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:47,518 --> 00:01:49,217
Gospodine Skot Ekls...

2
00:01:49,289 --> 00:01:50,496
Gospodine Garsija...

3
00:01:50,567 --> 00:01:52,233
Izvinite.
Nisam vas odmah prepoznao.

4
00:01:52,305 --> 00:01:53,903
Molim vas, dozvolite mi
da ponesem vašu torbu.

5
00:01:53,977 --> 00:01:55,217
Vrlo lepo od vas.

6
00:01:55,289 --> 00:01:56,664
Mnogo vam hvala.

7
00:01:57,978 --> 00:01:59,151
ao mi je što je vreme ovoliko

8
00:01:59,224 --> 00:02:00,665
loše prilikom vaše posete.

9
00:02:00,732 --> 00:02:03,213
Moda je loše za vas.

10
00:02:03,289 --> 00:02:04,921
Ali, izdrljivi smo

11
00:02:04,994 --> 00:02:06,984
mi Britanci.

12
00:02:14,831 --> 00:02:20,756
Okrug Sari je naroèito zanimljiv
kad su mape u pitanju.

13
00:02:27,029 --> 00:02:28,269
Unapred se radujem
što æu vam pokazati

14
00:02:28,339 --> 00:02:30,855
moju kolekciju mapa Sarija.

15
00:02:30,930 --> 00:02:32,830
Imam Mulovu i Oglibijevu kartu.

16
00:02:32,897 --> 00:02:35,088
Ovde imam jednu ili dve mape
koje vam mogu pokazati.

17
00:02:40,472 --> 00:02:42,428
Crtao ih je...

18
00:03:09,817 --> 00:03:11,125
Ovo je vaša kuæa?

19
00:03:11,195 --> 00:03:12,111
Jeste.

20
00:03:12,179 --> 00:03:13,185
Molim vas.

21
00:03:13,261 --> 00:03:14,400
Dobro došli.

22
00:03:14,473 --> 00:03:15,881
Veoma je lepa.

23
00:03:15,949 --> 00:03:19,225
Pretpostavljam,Votsone,
da na vas moramo gledati

24
00:03:19,293 --> 00:03:21,450
kao na èoveka od pisane reèi.

25
00:03:21,523 --> 00:03:25,413
Kako definišete reè groteskno?

26
00:03:25,490 --> 00:03:28,341
Groteskno...

27
00:03:28,409 --> 00:03:30,276
Èudno? Izuzetno?

28
00:03:30,343 --> 00:03:32,076
Ne, ne!

29
00:03:32,147 --> 00:03:34,628
Tu postoji nešto više od toga,

30
00:03:34,704 --> 00:03:36,727
neka suštinska sugestija

31
00:03:36,803 --> 00:03:39,911
koja ukazuje na tragièno i grozno.

32
00:03:39,984 --> 00:03:41,683
Ako se osvrnete na prozne tekstove

33
00:03:41,753 --> 00:03:43,284
kojima se unesreæili

34
00:03:43,360 --> 00:03:45,059
napaæenu javnost,

35
00:03:45,131 --> 00:03:50,273
uvideæete koliko je èesto
reè groteskno

36
00:03:50,344 --> 00:03:53,262
zalazila u kriminalno.

37
00:03:57,624 --> 00:03:59,121
Pretpostavljam

38
00:03:59,197 --> 00:04:01,354
da je takva bila afera sa
riğokosim ljudima.

39
00:04:01,427 --> 00:04:03,908
Ona je od samog poèetka
bila groteskna.

40
00:04:06,542 --> 00:04:08,968
Ili ona izuzetno groteskna afera

41
00:04:09,033 --> 00:04:10,666
sa pet semenki pomorande.

42
00:04:10,738 --> 00:04:13,097
Koja je odvela direktno
do zavere za ubistvo.

43
00:04:13,166 --> 00:04:16,799
Ta reè u meni uvek budi oprez.

44
00:04:16,870 --> 00:04:19,844
Da li je ima tu?

45
00:04:19,920 --> 00:04:22,669
"Doiveo sam najneverovatnije

46
00:04:22,740 --> 00:04:25,322
i najgrotesknije iskustvo.

47
00:04:25,395 --> 00:04:29,129
Mogu li da se posavetujem s vama?
Skot-Ekls."

48
00:04:29,199 --> 00:04:32,508
Pošta, Èering Kros.

49
00:04:32,577 --> 00:04:33,683
Muškarac ili ena?

50
00:04:33,757 --> 00:04:35,691
Muškarac.

51
00:04:35,756 --> 00:04:37,981
Nijedna ena nikad ne bi poslala
plaæen telegram.

52
00:04:38,052 --> 00:04:40,568
Ona bi došla.

53
00:04:40,642 --> 00:04:42,834
Da li æe
[...]
Everything OK? Download subtitles