Preview Subtitle for Big


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,224 --> 00:00:03,404
Da vidimo, Raj je
naruèio Kung Pao piletinu.

2
00:00:04,065 --> 00:00:07,669
Ja sam knedlice. -Da, jesi.

3
00:00:07,740 --> 00:00:09,812
Jezivo Howard.

4
00:00:09,872 --> 00:00:11,615
Jezivo dobro ili jezivo loše?

5
00:00:12,946 --> 00:00:14,819
Tko je naruèio škampe
sa umakom od jastoga?

6
00:00:14,879 --> 00:00:19,986
Ja. Doði tatici, ti ne košer blaženstvo.

7
00:00:20,056 --> 00:00:22,659
Ne obraæam se obavezno hrani.

8
00:00:27,536 --> 00:00:29,799
Sjedi tamo.

9
00:00:34,505 --> 00:00:36,007
Sjedi ovamo.

10
00:00:45,620 --> 00:00:48,063
Maramice za bebe? -Zašto moraš...

11
00:00:48,123 --> 00:00:50,025
Ne, ne pitaj! Ne, ne... ne...

12
00:00:51,167 --> 00:00:55,202
Reæi æu ti zašto. Moram oprati ruke,

13
00:00:55,272 --> 00:00:58,306
jer je sveuèilište zamijenio
papirne ubruse po toaletima

14
00:00:58,377 --> 00:01:01,711
sa sušilicama s vruæim zrakom. -Mislila
sam da su sušilice higijenskije.

15
00:01:01,781 --> 00:01:03,283
Stvarno, nemoj. Zašto èovjeèe...?

16
00:01:03,343 --> 00:01:08,250
Sušilice su inkubatori i
spremišta za bakterije i zaraze.

17
00:01:08,320 --> 00:01:11,023
Iskreno, bilo bi higijenskije,
kada bi majmun zaražen kugom

18
00:01:11,093 --> 00:01:13,396
kihao u moje šake da ih osuši.

19
00:01:13,456 --> 00:01:16,861
Momci imam najnevjerojatnije
vijestiiii...

20
00:01:19,204 --> 00:01:23,009
Raj, misliš li da æeš ikada moæi
prièati u mom društvu bez da si pijan?

21
00:01:25,713 --> 00:01:30,349
OK, pa, jesti æu sama.
-Penny, ne moraš to raditi.

22
00:01:30,419 --> 00:01:32,181
U redu je... ako biram
izmeðu njega koji ne govori,

23
00:01:32,251 --> 00:01:34,324
njega koji govori i... njega...

24
00:01:36,427 --> 00:01:38,129
Bolje mi je samoj.

25
00:01:38,189 --> 00:01:40,933
Zdravo, ti jadni, èudni, mali èovjeèe.

26
00:01:45,499 --> 00:01:47,702
Ona je tako uviðajna.

27
00:01:47,772 --> 00:01:49,674
I što su vijesti? Da li se
sjeæate onog malog planetarnog

28
00:01:49,675 --> 00:01:51,577
objekta koji sam primijetio
iznad Kiperovog Pojasa?

29
00:01:51,647 --> 00:01:54,381
Da, 2008-nq
sub-17.

30
00:01:54,451 --> 00:01:56,814
Ili, kako sam ga
nazvao... planet Bollywood.

31
00:01:56,884 --> 00:02:00,389
Uglavnom... zbog mog otkriæa,
"People" magazin me je proglasio

32
00:02:00,459 --> 00:02:02,491
za jednog od njihovih "30
ispod 30 na koje treba paziti".

33
00:02:02,561 --> 00:02:05,465
Raj... Èestitam. -To je nevjerojatno.

34
00:02:05,525 --> 00:02:07,067
Isprièavam se,

35
00:02:07,127 --> 00:02:11,133
30 što ispod 30 èega
na koje treba paziti?

36
00:02:11,203 --> 00:02:14,237
30 vizionara ispod 30
godina, na koje treba paziti

37
00:02:14,307 --> 00:02:16,440
kako ispituju predrasude
na njihovim poljima.

38
00:02:16,510 --> 00:02:19,984
Da imam milijun pokušaja,
to nikad ne bih pogodio.

39
00:02:21,416 --> 00:02:25,121
Totalno je cool. Povezali su me sa tipom
koji radi nešto oko gladi u Indoneziji,

40
00:02:25,191 --> 00:02:28,396
i psihoterapeutom koji koristi
delfine za rehabilitaciju zatvorenika.

41
00:02:28,456 --> 00:02:33,302
I sa Ellen Page, zvijezdom
nezavisnog filma Juno.

42
00:02:33,362 --> 00:02:35,835
Nju bih tako povalio.

43
00:02:37,608 --> 00:02:40,842
Ti bi povalio i delfi
[...]
Everything OK? Download subtitles