Preview Subtitle for Happy Town


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,591 --> 00:00:01,591
В предишният епизод на
Щастливият град:


2
00:00:01,592 --> 00:00:04,592
Имаше убийство.
- Докторе какво му има?

3
00:00:04,593 --> 00:00:06,293
Искам да станете
действащ шериф.

4
00:00:06,294 --> 00:00:07,794
Защо го наричат "Магьосника"?

5
00:00:07,795 --> 00:00:10,795
Има способността да накара
хората да изчезнат

6
00:00:11,535 --> 00:00:13,969
което граничи с мистичното.
- Убих Магьосникът!

7
00:00:14,003 --> 00:00:15,637
Фридъл не беше Магьосникът.

8
00:00:15,671 --> 00:00:17,539
Той ми каза къде са телата.

9
00:00:17,573 --> 00:00:20,174
Свилетос трябва да са я дрогирали.
Нараниха ли те?

10
00:00:20,209 --> 00:00:21,748
Не знам!

11
00:00:21,783 --> 00:00:24,377
Седемнайсет годишна?

12
00:00:24,412 --> 00:00:27,476
Ще убия твоят старец. Отивам сега.
Ще ти се обадя, ако открия нещо.

13
00:00:50,216 --> 00:00:52,684
Огледай се наоколо, Дейв.

14
00:00:52,718 --> 00:00:55,585
Копахме на 10 стъпки във всяка посока.

15
00:00:55,620 --> 00:00:58,287
Това е мястото, което Джери Фридъл описа.

16
00:00:58,321 --> 00:01:00,020
Големият камък в старият лагер.

17
00:01:00,054 --> 00:01:02,888
Да, но няма заровени тела тук.

18
00:01:02,922 --> 00:01:05,659
В това няма никакъв смисъл.
Има чудесен смисъл.

19
00:01:05,693 --> 00:01:07,729
Единствената причина Джери да ти признае

20
00:01:07,763 --> 00:01:09,698
е защото се е боял от теб.

21
00:01:09,732 --> 00:01:11,668
Искам да кажа, не само че Джери Фридъл,

22
00:01:11,702 --> 00:01:14,727
не е Магьосникът, Дейв,
няма Магьосник.

23
00:01:15,276 --> 00:01:18,547
Забил си железен прът в
главата му без причина!

24
00:01:18,981 --> 00:01:20,060
Не знаем това със сигурност.

25
00:01:21,388 --> 00:01:22,436
Помогни ми да ги запълним.

26
00:01:23,612 --> 00:01:24,496
Какво?

27
00:01:24,575 --> 00:01:25,767
Просто ми помогни да ги запълним.

28
00:01:34,719 --> 00:01:36,760
Хей. Нещо счупено?

29
00:01:37,544 --> 00:01:40,384
Знаеш, ръце, крака...

30
00:01:40,975 --> 00:01:42,023
обещания?

31
00:01:46,912 --> 00:01:48,091
Не мисля.

32
00:01:50,328 --> 00:01:52,456
Какво се случи?
Не знам.

33
00:01:53,752 --> 00:01:56,767
Птицата просто влетя върху предното стъкло.

34
00:01:56,929 --> 00:01:59,712
Добре, добре.
Как се казваш?

35
00:01:59,895 --> 00:02:02,239
Хенли.

36
00:02:02,448 --> 00:02:03,497
Не звучиш убедена.

37
00:02:03,654 --> 00:02:05,983
Не, сигурна съм.

38
00:02:06,447 --> 00:02:08,840
Хенли е.
Добре съм, наистина.

39
00:02:09,128 --> 00:02:09,920
Добре.

40
00:02:10,575 --> 00:02:11,486
Добре съм.

41
00:02:15,103 --> 00:02:16,257
Как се казваш?

42
00:02:17,359 --> 00:02:18,088
Ейдън.

43
00:02:18,775 --> 00:02:20,991
Ейдън, добре.

44
00:02:21,353 --> 00:02:22,179
Знаеш ли,

45
00:02:22,231 --> 00:02:24,119
видях клиника на около 20 мили.

46
00:02:24,984 --> 00:02:26,344
Мисля, че, трябва да отидем да те прегледат.

47
00:02:26,903 --> 00:02:30,680
Хайде. Хайде.
Можеш ли да станеш? Да.

48
00:02:30,792 --> 00:02:32,432
Добре, бавно.
Бавно.

49
00:02:34,407 --> 00:02:36,687
Колата ми е направо от тук.
Облегни се на мен.

50
00:02:36,841 --> 00:02:39,137
Чакай, чакай. Съжалявам.
Трябва да си взема чантата.

51
00:02:39,880 --> 00:02:43,1
[...]
Everything OK? Download subtitles