Preview Subtitle for Pent


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,888 --> 00:00:41,517
Odlična ideja. Kupci će
da preplave prodavnicu.

2
00:00:42,208 --> 00:00:45,518
Znam. Nadam se da će
da kupe i motorcikle.

3
00:00:51,728 --> 00:00:55,277
Da se javim? - Ne.
Neka sekretarica primi poruku.

4
00:01:24,765 --> 00:01:26,562
Da?

5
00:01:31,557 --> 00:01:33,707
Zdravo, Konstantinose.
- Zdravo, Aliki.

6
00:01:33,877 --> 00:01:36,152
Zdravo, dušo. Kako si?

7
00:01:36,957 --> 00:01:40,506
Šta je? Ne radiš? - Izašla sam
i naišla na Lefterisa.

8
00:01:40,957 --> 00:01:43,949
On je stari bratovljev drug.
- Zdravo.

9
00:01:44,157 --> 00:01:48,275
Pa šta? - Hoće da kupi motor,
a ti daješ popust prijateljima.

10
00:01:49,357 --> 00:01:52,394
Tako je,
ali ne vidim prijatelje.

11
00:01:56,357 --> 00:02:01,033
Hajde, Tasose. - Prvo, za danas
smo završili. Žao mi je.

12
00:02:01,237 --> 00:02:03,990
Tako rano? - Ali on je
bratovljev prijatelj.

13
00:02:04,197 --> 00:02:06,313
Zatvorili smo. Šta da radim?

14
00:02:06,517 --> 00:02:09,350
Nije važno.
Oprostite na smetnji.

15
00:02:09,597 --> 00:02:11,713
Zdravo, Aliki.
- Čekaj, Lefterise!

16
00:02:11,957 --> 00:02:14,187
U redu je. Hvala.
- Lefterise!

17
00:02:18,517 --> 00:02:22,066
Šta je to? Dovodim ti
mušterije a ti ih teraš?

18
00:02:22,197 --> 00:02:24,586
Aliki. Kada muškarci vide
lepu ženu, oni samo žele

19
00:02:24,757 --> 00:02:27,146
da je odvedu krevet, zar ne?

20
00:02:28,237 --> 00:02:32,276
Pa ne baš svi... - To je ludost!
Zašto bih dovela ljubavnika

21
00:02:32,437 --> 00:02:34,473
da kupi motor od tebe?

22
00:02:37,277 --> 00:02:39,950
U redu.
Reci mu da dođe neki drugi dan.

23
00:02:40,157 --> 00:02:42,273
Ti si neverovatan.

24
00:02:42,437 --> 00:02:45,907
Pazi. Konstantnos me
je upravo pogledao.

25
00:03:38,477 --> 00:03:40,707
Šta ima?
- Ostavi me na miru.

26
00:03:43,397 --> 00:03:46,753
Još uvek si ljuta na mene?
- Ne. Ne uopšte!

27
00:03:50,277 --> 00:03:53,030
U redu, Aliki.
Malo sam preterao.

28
00:03:53,717 --> 00:03:58,347
Mnogo sam preterao. Ali poludim
kada svi bacaju oko na tebe.

29
00:03:59,517 --> 00:04:02,190
Zar nije to ono što rade?

30
00:04:04,997 --> 00:04:08,228
Malo po malo,
i od tebe ništa neće ostati.

31
00:04:14,917 --> 00:04:16,396
Da li si videla ovo?
- Osetila sam.

32
00:04:16,517 --> 00:04:18,826
Neverovatno!
Mora da sam poludeo.

33
00:04:19,157 --> 00:04:21,148
To je sigurno.

34
00:04:23,157 --> 00:04:24,112
Evo ga opet!

35
00:04:24,317 --> 00:04:27,195
Reci joj da prestane.
- Prestani! Ne odgovara.

36
00:04:27,397 --> 00:04:29,433
Tako je već godinama.

37
00:04:29,677 --> 00:04:31,554
Zašto ne slušaš?

38
00:04:31,797 --> 00:04:33,992
Ne odgovara, zar ne?
- Ne...

39
00:04:35,157 --> 00:04:36,715
Ne...

40
00:04:45,757 --> 00:04:47,907
Rezanci na gornju policu.

41
00:04:48,957 --> 00:04:51,869
Šta sam rekao?
Ti ništa nećeš da radiš.

42
00:04:52,397 --> 00:04:54,592
Gornja polica.

43
00:05:02,637 --> 00:05:05,151
Gotovo, gđo.
Šta još mogu da uradim za vas?

44
00:05:05,357 --> 00:05:08,110
Nisam raspoložena.
- Ali zašto? Zašto?

45
00:05:08,597 --> 00:05:11,589
Zašto, kraljice mojih snova?

46
00:05:12,117 --> 00:05:15,632
Mogao bi da se izvineš,
umesto što se ponašaš šašavo.

47
00:05:16,677 -
[...]
Everything OK? Download subtitles