Preview Subtitle for Brothers Sisters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,235 --> 00:00:08,326
- Еха. Какво е всичко това?

2
00:00:08,327 --> 00:00:11,128
- Правя костюмите
за пиесата на Купър.

3
00:00:15,276 --> 00:00:16,187
- Какво?

4
00:00:16,787 --> 00:00:17,583
- Нищо, нищо.

5
00:00:17,584 --> 00:00:20,236
Изглеждаш толкова сладка
с игла и конец...

6
00:00:21,355 --> 00:00:23,578
Като баба ми,
когато кърпи чорапи.

7
00:00:26,551 --> 00:00:27,847
Добре, само се шегувам.

8
00:00:28,151 --> 00:00:28,946
- Не е смешно.

9
00:00:28,947 --> 00:00:29,922


10
00:00:31,363 --> 00:00:33,363
- Някакви големи планове за довечера,
рожденичке?

11
00:00:33,964 --> 00:00:35,052
Помисли си, че съм забравил?

12
00:00:36,452 --> 00:00:38,487
- Не. Познаваш ме, Люк.

13
00:00:38,488 --> 00:00:41,050
Наистина не е голяма работа,
че имам рожден ден.

14
00:00:41,051 --> 00:00:44,313
Остави, честно.
- Не, но този е големият. Ясно?

15
00:00:46,904 --> 00:00:49,075
Поне ми позволи да те изведа на вечеря.

16
00:00:49,375 --> 00:00:52,262
- Знаеш ли, наистина

17
00:00:52,312 --> 00:00:53,895
трябва да довърша всички тези костюми.

18
00:00:53,916 --> 00:00:54,974
Трябва да оправя тези шапки и накити.

19
00:00:54,975 --> 00:00:55,894
- Чакай, чакай.

20
00:00:56,219 --> 00:00:59,059
Вече запазих места.

21
00:00:59,060 --> 00:01:00,916
Моля те. Трябва да дойдеш с мен.

22
00:01:00,975 --> 00:01:03,380
Само ти и аз.
Храната е чудесна, виното също.

23
00:01:03,381 --> 00:01:05,857
Моля те. Важно е за мен.
- Само ние, двамата?

24
00:01:05,858 --> 00:01:08,805
- Само двамата, да.

25
00:01:08,806 --> 00:01:11,321
- Добре. Да, да, да.

26
00:01:14,000 --> 00:01:14,768


27
00:01:17,314 --> 00:01:17,951
- Здрасти, Кевин.

28
00:01:17,952 --> 00:01:19,201
- Искаш ли да се обадим на Сара

29
00:01:19,202 --> 00:01:21,390
и да й изпеем "Happy Birthday"
един след друг?

30
00:01:21,391 --> 00:01:24,180
Това наистина я дразни.
- Колко ти е скучно?

31
00:01:24,216 --> 00:01:27,051
- Много.
- Защо тази жена няма истинска кафеварка?

32
00:01:27,052 --> 00:01:29,761
- Каква жена?
- О, жената, от която наех къщата.

33
00:01:29,762 --> 00:01:32,913
Как се казваше... ето -
"Лесли Кулпепър."

34
00:01:32,914 --> 00:01:35,885
- Е, как е в Охай?
Откри ли себе си?

35
00:01:35,886 --> 00:01:39,263
- Ами... не точно.

36
00:01:39,267 --> 00:01:41,383
Но открих, че всъщност е

37
00:01:41,494 --> 00:01:44,370
наистина много тихо и спокойно,

38
00:01:44,371 --> 00:01:46,322
докато близките ти не звъннат.

39
00:01:46,323 --> 00:01:48,354
- Какво, селският живот ти харесва?

40
00:01:48,380 --> 00:01:49,074
Не ми минавай с

41
00:01:49,075 --> 00:01:51,334
"малката къща в прерията".

42
00:01:51,335 --> 00:01:53,261
- Знаеш ли, така е.

43
00:01:53,262 --> 00:01:55,715
Ще започна да бъркам масло
и преди да разбереш,

44
00:01:55,716 --> 00:01:56,297
ще си пусна

45
00:01:56,298 --> 00:01:58,638
една от онези луди,
дълги конски опашки

46
00:01:58,639 --> 00:02:00,466
или... може би на кок.

47
00:02:00,467 --> 00:02:01,956
- Ще пеем ли или не?

48
00:02:02,691 --> 00:02:03,604


49
00:02:04,638 --> 00:02:08,672


50
00:02:10,103 --> 00:02:10,515
- Здрасти.

51
00:02:12,656 --> 00:02:15,055
- Единственото по-досадно нещо
от това да те слуша
[...]
Everything OK? Download subtitles