Preview Subtitle for American Animal


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,609 --> 00:00:16,567
Синди.
- Макс.

2
00:00:16,969 --> 00:00:18,641
Здрасти.
- Здрасти.

3
00:00:19,929 --> 00:00:21,248
Работиш до късно.

4
00:00:21,409 --> 00:00:24,287
Да. Нищо ново, нали?
- Да.

5
00:00:28,009 --> 00:00:30,204
Съвпадение.

6
00:00:30,409 --> 00:00:31,842
Преживяхте ли проблем 2000?

7
00:00:32,009 --> 00:00:34,079
Разбира се. Мен ако питаш,
това бяха само медийни сензации.

8
00:00:34,249 --> 00:00:35,238
Определено.

9
00:00:35,409 --> 00:00:40,483
Предполагам, че ще се видим.
- Да, разбира се.

10
00:00:40,649 --> 00:00:42,321
Всичко хубаво.
- И на теб.

11
00:00:47,769 --> 00:00:50,647
Синди, знам, че последните ти
няколко връзки не се получиха.

12
00:00:50,809 --> 00:00:52,481
Наранена и уплашена си.

13
00:00:52,649 --> 00:00:55,038
Но трябва да поемеш риска,
ако искаш да намериш истинската любов.

14
00:00:55,209 --> 00:00:57,643
А Макс е истински.
Отвори се за него.

15
00:00:59,089 --> 00:01:02,081
А ти Макс, любовта и страстта
на Синди чакат да бъдат открити,

16
00:01:02,249 --> 00:01:04,638
но се страхува,
че още обичаш бившата си жена.

17
00:01:04,809 --> 00:01:06,367
Трябва да я разубедиш.

18
00:01:07,569 --> 00:01:09,127
Животът е кратък, затова...

19
00:01:10,409 --> 00:01:12,206
Изживейте го добре заедно.

20
00:01:18,689 --> 00:01:19,963
Виж,

21
00:01:20,729 --> 00:01:22,640
искаш ли да пием по кафе
или нещо друго?

22
00:01:22,929 --> 00:01:25,284
Кафе?
Да, разбира се.

23
00:01:25,449 --> 00:01:27,167
Би ми харесало.
- Чудесно.

24
00:01:36,889 --> 00:01:40,279
Здравей, стари приятелю.
Търсих те навсякъде.

25
00:01:40,449 --> 00:01:41,768
Дрейзи.

26
00:01:44,289 --> 00:01:47,042
Знаеше, че ще те намеря.
- Виж, Дрейзи...

27
00:01:51,809 --> 00:01:54,369
Не можеше да не се месиш.
Трябваше да си пъхаш носа.

28
00:01:54,529 --> 00:01:56,121
Прекрачи линията.

29
00:01:56,849 --> 00:01:58,328
Прекрачил съм линията?

30
00:01:58,769 --> 00:02:00,441
Аз съм линията.

31
00:02:01,369 --> 00:02:02,848
Ти си този,
който отиде твърде далеч.

32
00:02:03,009 --> 00:02:05,125
Сега ще си платиш.
- Не, чакай.

33
00:02:07,889 --> 00:02:09,322
Не е много приятно.

34
00:02:10,409 --> 00:02:12,161
Убиваш ме.

35
00:02:12,369 --> 00:02:14,724
Ще направя повече от това,
много повече.

36
00:02:15,049 --> 00:02:16,448
Какво е усещането?

37
00:02:16,649 --> 00:02:18,002
Мога да ти кажа.
Знам.

38
00:02:18,169 --> 00:02:21,206
Благодарение на теб,
знам какво е да ти се къса сърцето.

39
00:02:21,369 --> 00:02:23,405
Искаш ли да усетиш тази болка,
искаш ли?

40
00:02:28,369 --> 00:02:30,360
Не. Имам по-добра идея.

41
00:02:30,529 --> 00:02:33,123
Няма да ти хареса.

42
00:02:33,809 --> 00:02:35,765
Малкият ти вълшебен пръстен,

43
00:02:35,929 --> 00:02:38,682
който ти помага да се вмъкнеш
между два удара на сърцето

44
00:02:38,849 --> 00:02:41,409
и да вложиш любовните си мисли...
Ще го взема на заем.

45
00:02:41,569 --> 00:02:44,720
Ще го използвам, за да разделя
някои от твоите невинни двойки.

46
00:02:44,889 --> 00:02:46,481
Не. Дрейзи, недей.

47
00:02:46,649 --> 00:02:50,642
Ще превърна любовта в омраза.
А омразата

48
00:02:50,969 --> 00:02:53,802
бавно и мъчително ще те убие.

49
00:02:53,969 --> 00:02
[...]
Everything OK? Download subtitles