Preview Subtitle for Deadly Force


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,657 --> 00:00:36,726
Той не иска да стане доктор,
когато порасне.

2
00:00:36,727 --> 00:00:39,805
Каза ми тази сутрин, че иска
да е разносвач.

3
00:00:39,806 --> 00:00:44,030
От доктор на разносвач.
- Който работи за "Пони Експрес".

4
00:00:44,268 --> 00:00:46,869
Чакай малко.
Имаше ли призраци?

5
00:00:46,870 --> 00:00:50,339
Не, гледахме стар уестърн по
телевизията. Не всичко е паранормално.

6
00:00:50,340 --> 00:00:53,710
Някои неща са нормални.
- Не особено, между вас двамата.

7
00:00:53,711 --> 00:00:58,181
Това са само киселини в стомаха,
от проклетото "Кийн-Уа".

8
00:00:58,182 --> 00:01:02,985
Приятеля ти да поработи с английския.
Казах "без пипер", не "повече пипер".

9
00:01:02,986 --> 00:01:07,223
Рей, измори се докато идваше от колата
и има горчица на вратовръзката ти.

10
00:01:07,224 --> 00:01:09,959
Какво прави бащата на Илай тук?
Г-н Джеймс?

11
00:01:09,960 --> 00:01:12,501
Какво, Мелани?
Какво по дяволите, правиш тук?

12
00:01:12,502 --> 00:01:15,876
Мелинда. Това е съпругът ми,
той е доктор тук. Добре ли си?

13
00:01:15,877 --> 00:01:19,700
Добре съм. Кейси е притеснена от
стомашно разстройство. Това е нищо.

14
00:01:19,701 --> 00:01:22,472
Има проблеми с дишането,
болки в гърдите.

15
00:01:22,473 --> 00:01:25,041
Чувствате ли скованост в лявата си
ръка или болка в челюстта?

16
00:01:25,042 --> 00:01:27,243
Разбира се, че съм скован
и ме боли. Стар съм.

17
00:01:27,244 --> 00:01:30,112
Но си тръгвам, преди да ми искате
пари, затова, че говоря с вас.

18
00:01:30,113 --> 00:01:33,716
Г-н Джеймс, получили сте инфаркт.
Истински инфаркт. Трябва ми количка.

19
00:01:33,717 --> 00:01:38,554
Добре съм. Трябва да се върна
на диетата "Млъкни, Кейси".

20
00:01:38,555 --> 00:01:42,325
Дойдох, за да спре да ми мрънка.
Плащам й да пази книгите,

21
00:01:42,326 --> 00:01:45,995
не да ме тормози, всеки път,
когато погледна към...

22
00:01:45,996 --> 00:01:48,531
Проклети французи...
- Г-н Джеймс?

23
00:01:48,532 --> 00:01:51,930
Това е газ. Всички да се отдръпнат.

24
00:01:53,470 --> 00:01:56,171
Извикайте кардиолог.

25
00:01:56,172 --> 00:02:01,049
Г-н Джеймс, ще се оправите.
- Кейси!

26
00:02:01,050 --> 00:02:03,646
Получих съобщението ти. Какво става?
- Баща ти получи инфаркт.

27
00:02:03,647 --> 00:02:05,648
Татко!
- Не ми викай.

28
00:02:05,649 --> 00:02:07,589
Не е инфаркт, трябва ми въздух.

29
00:02:07,590 --> 00:02:10,486
Върна се в магазина след обяд, с
оплаквания от болки в гърдите.

30
00:02:10,487 --> 00:02:12,588
Трябваше да се пенсионира
преди години.

31
00:02:12,589 --> 00:02:16,485
Шегуваш ли се?
Няма да се откаже толкова лесно.

32
00:02:16,486 --> 00:02:20,029
Здравей. Аз съм Кейси. Майка ми и
баща му са бизнес партньори.

33
00:02:20,030 --> 00:02:23,166
Да, срещнахме се на откриването.
- Добре, надявам се, че е добре.

34
00:02:23,167 --> 00:02:25,334
Ще се оправи, извинете ме.

35
00:02:25,335 --> 00:02:28,303
Ела да се поразсееш.

36
00:02:35,612 --> 00:02:38,309
Вие сте майката на Илай.
- Евелин.

37
00:02:38,310 --> 00:02:41,150
Извинявай, никога не съм била
добра в подсказването.

38
00:02:41,151 --> 00:02:44,878
Не разбирам. Илай ми каза, че сте
починала преди 7 години.

39
00:02:44,879 --> 00:02:48,758
И двамата мислехме
[...]
Everything OK? Download subtitles