Preview Subtitle for Adam


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:18,552 --> 00:00:20,345
Ik wil laten optekenen...

2
00:00:20,429 --> 00:00:25,308
voor de afgevaardigden
die niet tot het einde kunnen blijven...

3
00:00:25,392 --> 00:00:30,063
de verklaringen en besluiten
van dit eerste congres.

4
00:00:30,146 --> 00:00:31,272
Er is besloten...

5
00:00:31,355 --> 00:00:35,943
om niet toe te geven aan
de vreselijke daden die het parlement...

6
00:00:36,026 --> 00:00:38,278
tegenover Massachusetts begaat.

7
00:00:38,362 --> 00:00:41,948
Maar hopende dat onze medeburgers
in Groot-Brittanni...

8
00:00:42,032 --> 00:00:45,702
ons geluk en onze voorspoed
zullen herstellen...

9
00:00:45,785 --> 00:00:48,955
in plaats van de milities
in Massachusetts te steunen...

10
00:00:49,038 --> 00:00:53,959
zijn wij de volgende vreedzame
maatregelen overeengekomen.

11
00:00:54,043 --> 00:00:57,212
Een verklaring geven
van het voornoemde...

12
00:00:57,296 --> 00:01:00,716
aan de Brits-Amerikanen.
- Die niet herinnerd hoeven worden.

13
00:01:00,799 --> 00:01:03,885
Twee, een overeenkomst aangaan...

14
00:01:03,969 --> 00:01:07,805
tegen de import,
consumptie en export...

15
00:01:07,889 --> 00:01:10,433
van Britse goederen.
- Wat niemand honoreert.

16
00:01:10,516 --> 00:01:15,271
En drie, een loyaliteitspetitie
aan Zijne Majesteit voorbereiden.

17
00:01:15,354 --> 00:01:17,272
Die hij niet zal lezen.

18
00:01:18,857 --> 00:01:21,193
Dit congres is verdaagd.

19
00:01:21,443 --> 00:01:25,071
Nu alle kwesties van dit congres
afgehandeld zijn...

20
00:01:25,155 --> 00:01:27,240
'De kwesties van dit congres.'

21
00:01:27,323 --> 00:01:30,535
De kwesties van dit congres
hebben niets afgehandeld.

22
00:01:30,618 --> 00:01:33,204
In het jaar onzes Heren, 1775.

23
00:01:35,456 --> 00:01:39,001
U gaat met goed nieuws
naar huis, Mr Paine.

24
00:01:39,084 --> 00:01:42,879
Massachusetts heeft haar zaak uitgelegd
aan haar zusterkolonin...

25
00:01:42,963 --> 00:01:45,465
en nu ook aan het parlement.

26
00:01:45,548 --> 00:01:49,052
Dat ben ik niet met u eens,
Mr Dickinson.

27
00:01:51,095 --> 00:01:53,306
Niets is uitgelegd.

28
00:01:56,392 --> 00:01:58,268
Dit congres heeft bewezen...

29
00:01:58,352 --> 00:02:01,396
dat elke man er denkt
dat hij 'n groot man is.

30
00:02:01,480 --> 00:02:04,065
Redenaar, criticus, staatsman.

31
00:02:04,149 --> 00:02:08,069
Daarom moet ieder
zijn retoriek, zijn kritiek...

32
00:02:08,152 --> 00:02:10,655
en zijn politieke vaardigheid tonen.

33
00:02:13,199 --> 00:02:16,410
Als de motie dat twee plus drie
vijf is, werd goedgekeurd...

34
00:02:16,493 --> 00:02:19,037
volgt er 'n debat van twee dagen...

35
00:02:19,121 --> 00:02:25,502
om dan pas een bevestigend besluit
door te voeren.

36
00:02:25,502 --> 00:02:28,546
In dat geval, Mr Adams...

37
00:02:28,630 --> 00:02:32,508
komt de verdaging op 't juiste moment.

38
00:02:36,387 --> 00:02:38,680
Een toost, heren en dames.

39
00:02:40,224 --> 00:02:43,935
Dat de problemen in Boston
snel voorbij mogen zijn...

40
00:02:44,019 --> 00:02:50,191
en dat de bevolking haar natuurlijke
rechten als Engelsen terugkrijgt.

41
00:02:51,734 --> 00:02:55,488
Dat het zwaard van de ouder
nooit bevlekt zal raken...

42
00:02:55,571 --> 00:02:58,407
met het bloed van
[...]
Everything OK? Download subtitles