Preview Subtitle for The Jesters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ43,594 --> 00Ψ00Ψ49,038
DVORSKA LUDA

2
00Ψ03Ψ06,189 --> 00Ψ03Ψ11,491
Ovo je pria kako je sudbina
nacije promenjena roenjem.


3
00Ψ03Ψ11,525 --> 00Ψ03Ψ16,941
Kraljevski znak na bebinom dupetu.

4
00Ψ03Ψ18,139 --> 00Ψ03Ψ20,774
Ovde se vraaju u
zamak Kralja Roderika.


5
00Ψ03Ψ21,365 --> 00Ψ03Ψ24,800
Roderik tiranin koji je pre
nekoliko meseci zgrabio presto,


6
00Ψ03Ψ24,827 --> 00Ψ03Ψ27,683
masakrom cele kreljevske porodice.

7
00Ψ03Ψ28,458 --> 00Ψ03Ψ33,288
Ali uznemirenost Roderikove
vladavine traje,


8
00Ψ03Ψ33,322 --> 00Ψ03Ψ35,893
zbog zakonitog naslednika
koji je preiveo masakr.


9
00Ψ03Ψ36,920 --> 00Ψ03Ψ40,459
Sada ga je uvala grupa ljudi u umi.

10
00Ψ03Ψ40,604 --> 00Ψ03Ψ44,873
Voa grupe je odmetnik
poznat po imenu...


11
00Ψ03Ψ44,913 --> 00Ψ03Ψ47,235
CRNI LISAC

12
00Ψ03Ψ58,051 --> 00Ψ04Ψ01,668
Dete je ivo. Smrt tiraninu.
U potpisu Crni Lisac.

13
00Ψ04Ψ01,703 --> 00Ψ04Ψ04,201
Crni Lisac opet. Brzo u zamak.

14
00Ψ04Ψ14,217 --> 00Ψ04Ψ18,946
Moje kraljevstvo sedi na pobuni,
na svakom drvetu su koljai i ubice.

15
00Ψ04Ψ19,312 --> 00Ψ04Ψ23,401
Zato sam okruen budalama.
Ravenharste, Ravenharste.

16
00Ψ04Ψ23,513 --> 00Ψ04Ψ24,457
Velianstvo.

17
00Ψ04Ψ24,482 --> 00Ψ04Ψ27,363
Kako si mogao da bude toliko
nesposoban da ti promakne,

18
00Ψ04Ψ27,390 --> 00Ψ04Ψ30,543
i da ne zna da je dete ivo.
- Velianstvo, tamo nema deteta.

19
00Ψ04Ψ30,673 --> 00Ψ04Ψ33,264
Moj ovek me je uverio da nema
nikog ivog od kraljevske porodice.

20
00Ψ04Ψ33,554 --> 00Ψ04Ψ35,090
Verujte mi Velianstvo, to je glupost.

21
00Ψ04Ψ35,177 --> 00Ψ04Ψ37,723
GlupostΠ Ravenharste,
za tebe je to glupost.

22
00Ψ04Ψ37,770 --> 00Ψ04Ψ40,204
Da li je glupost to ne mogu da
jaem na sopstvenom imanju,

23
00Ψ04Ψ40,237 --> 00Ψ04Ψ42,323
bez postojanja ubistvenih napada.

24
00Ψ04Ψ42,356 --> 00Ψ04Ψ44,942
Dete moje, doao sam
bez trunke svog ivota.

25
00Ψ04Ψ45,117 --> 00Ψ04Ψ46,454
Oh, oe.

26
00Ψ04Ψ47,014 --> 00Ψ04Ψ50,603
Svakog dana neka nova pobuna.
Ko je taj CRNI LISAC.

27
00Ψ04Ψ50,637 --> 00Ψ04Ψ53,772
Samo smena avantura
ake pobunjenika.

28
00Ψ04Ψ53,805 --> 00Ψ04Ψ55,459
Sada aka pobunjenika, sutra vojska.

29
00Ψ04Ψ55,493 --> 00Ψ04Ψ57,368
Treba nam pomo da ih istrebimo.
Ljude i oruje.

30
00Ψ04Ψ57,403 --> 00Ψ04Ψ59,812
Svakako, savez sa naim dobrim
prijateljem sa severa Grizvoldom.

31
00Ψ04Ψ59,852 --> 00Ψ05Ψ03,334
Svakako, brzo u savez.
On e sutra doi na veliki turnir.

32
00Ψ05Ψ03,409 --> 00Ψ05Ψ04,381
Savez sa Grizvoldom.

33
00Ψ05Ψ04,425 --> 00Ψ05Ψ07,874
Velianstvo, rulja e biti zbrisana.
- Grizvold ima ljude i oruje.

34
00Ψ05Ψ08,082 --> 00Ψ05Ψ10,267
Treba da odseemo uljeza sa severa.

35
00Ψ05Ψ10,311 --> 00Ψ05Ψ13,137
Da, ali Grizvold je jak.

36
00Ψ05Ψ13,172 --> 00Ψ05Ψ14,343
Moda previe jak.

37
00Ψ05Ψ14,395 --> 00Ψ05Ψ16,608
Moda se Ravenharst...

38
00Ψ05Ψ16,791 --> 00Ψ05Ψ19,649
plai saveza sa Grizvoldom,
jer ne bi bio kraljeva desna ruka.

39
00Ψ05Ψ19,700 --> 00Ψ05Ψ22,125
Umree zbog ovog.
- Jedan od nas hoe.

40
00Ψ05Ψ22,344 --> 00Ψ05Ψ25,140
Stanite, stanite...
prestanite kad kaem.

41
00Ψ05Ψ25,839 --> 00Ψ05Ψ27,447
Uvi svoj ma, budalo jedna.

42
00Ψ05Ψ29,241 --> 00Ψ05Ψ31,777
Velianstvo. - Dosta.
- Al
[...]
Everything OK? Download subtitles