Preview Subtitle for Our World


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,240 --> 00:00:02,506
ƒосега в "»згубени":

2
00:00:02,507 --> 00:00:05,010
 аквото е направил Ѕен
Ћайнъс в станци¤ ќрхиде¤...


3
00:00:05,110 --> 00:00:08,488
...то ни е изместило.
- ќстровът се движи във времето?


4
00:00:08,588 --> 00:00:11,074
ƒа, или островът, или ние.

5
00:00:14,240 --> 00:00:17,568
ќтиди в ќксфордски¤ университет.

6
00:00:17,668 --> 00:00:21,235
“ам, където се запознахме!
ќткрий майка ми! »мето и е...

7
00:00:22,200 --> 00:00:24,927
ƒобре ли си?
- Ѕ¤х на острова.

8
00:00:25,026 --> 00:00:29,630
ћинаха три години оттогава.
—ега се в безопасност. Ѕило е сън.

9
00:00:30,280 --> 00:00:31,790
Ќе беше сън, ѕени.

10
00:00:32,840 --> 00:00:34,831
Ѕеше спомен.

11
00:00:48,560 --> 00:00:50,118
≈френ —алонга!

12
00:00:50,640 --> 00:00:53,791
≈френ —алонга? ≈френ —алонга?

13
00:00:57,040 --> 00:00:58,550
≈френ —алонга?

14
00:00:59,520 --> 00:01:01,030
≈френ —алонга!

15
00:01:04,120 --> 00:01:05,758
≈френ —алонга?

16
00:01:07,640 --> 00:01:09,150
≈френ —алонга?

17
00:01:10,520 --> 00:01:12,795
 ой си ти?
- “и ли си лекар¤т?

18
00:01:14,080 --> 00:01:17,072
ƒа.  акво има?

19
00:01:21,680 --> 00:01:23,768
«наеш ли какво да правиш?
- ƒа, да!

20
00:01:23,868 --> 00:01:26,327
»ма много кръв, човече!
-  олко много?

21
00:01:26,427 --> 00:01:28,072
»двам, ѕени!

22
00:01:30,160 --> 00:01:34,039
¬сичко е наред. “ой е лекар.
-  ъде беше?

23
00:01:35,600 --> 00:01:37,105
¬сичко ще е наред.

24
00:01:37,106 --> 00:01:40,117
ƒишай, ѕени! ѕросто дишай.

25
00:01:41,040 --> 00:01:42,889
ƒишай.
- Ќе мога.

26
00:01:42,988 --> 00:01:45,155
—прав¤ш се добре.
- Ќе мога да дишам.

27
00:01:45,800 --> 00:01:48,244
Ѕъди силна.

28
00:01:48,344 --> 00:01:50,993
»зкарайте го!

29
00:01:52,080 --> 00:01:54,445
ƒръж се, дръж се.

30
00:01:54,544 --> 00:01:56,964
Ќе мога!
- ћожеш, ѕени!

31
00:01:57,064 --> 00:02:01,050
Ќапъвай!
- Ќапъвай силно! Ќапъвай!

32
00:02:01,149 --> 00:02:02,809
—ега!
- ’айде, ѕени!

33
00:02:02,909 --> 00:02:04,385
»злиза.

34
00:02:04,386 --> 00:02:05,466
’айде, ѕени!

35
00:02:05,467 --> 00:02:09,167
Ќапъвай! ѕо-силно!
- ¬иждам главичката!

36
00:02:09,267 --> 00:02:10,463
—амо още веднъж!

37
00:02:10,464 --> 00:02:13,805
¬иждам го, излиза. “и усп¤.

38
00:02:13,905 --> 00:02:15,836
√осподи!

39
00:02:20,520 --> 00:02:22,030
“и усп¤.

40
00:02:22,400 --> 00:02:25,312
“и усп¤! √осподи!

41
00:02:26,480 --> 00:02:27,990
ћомченце е.

42
00:02:29,760 --> 00:02:31,716
“и усп¤, усп¤!

43
00:02:36,280 --> 00:02:38,157
ќбичам те, ѕени. ќбичам те.

44
00:02:39,040 --> 00:02:40,837
 олко е красив.

45
00:02:43,040 --> 00:02:45,325
ќ, √осподи, колко е красив.

46
00:02:45,424 --> 00:02:47,118
ќ, √осподи.

47
00:02:49,960 --> 00:02:52,428
ќбичам те.
- » аз те обичам.

48
00:02:54,880 --> 00:02:56,390
ќбичам те.

49
00:03:15,280 --> 00:03:18,078
ѕогледни. ≈то там.

50
00:03:20,680 --> 00:03:23,210
ƒалеч от тук има един остров.

51
00:03:23,310 --> 00:03:25,794
ћного специален остров.

52
00:03:27,680 --> 00:03:29,830
Ѕ¤х там преди доста време.

53
00:03:29,960 --> 00:03:31,916
Ќе съм мислил, че ще го вид¤ отново.

54
00:03:34,000 --> 00:03:36,008
Ќарича се ¬еликобритани¤.

55
00:03:36,108 -
[...]
Everything OK? Download subtitles