Preview Subtitle for Dreams And Nightmares


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,863 --> 00:00:05,148
В една митична страна,
във времената на магията,


2
00:00:05,183 --> 00:00:09,783
съдбата на едно велико кралство
лежи на плещите на младо момче.


3
00:00:09,818 --> 00:00:12,983
Неговото име е Мерлин.

4
00:00:33,543 --> 00:00:37,183
Милорд. Пристигна.

5
00:00:43,503 --> 00:00:48,423
Ти си Майрор. Говори се,
че си най-страшният наемен убиец

6
00:00:48,458 --> 00:00:50,458
във всички познати земи.

7
00:00:50,463 --> 00:00:54,903
Кажи, истина ли казват
за безпощадността ти?

8
00:00:54,938 --> 00:00:57,348
Би ли убил всекиго?

9
00:00:57,383 --> 00:00:59,823
Убил съм мнозина.
Не правя разлика между тях.

10
00:01:00,863 --> 00:01:03,948
Готов ли си да убиеш
благородник?

11
00:01:03,983 --> 00:01:06,943
Милорд. бих убил и вас,
стига да ми платят за това.

12
00:01:26,663 --> 00:01:32,023
Искам да убиеш човекът,
който уби синът ми.

13
00:01:32,058 --> 00:01:34,740
Искам да убиеш

14
00:01:34,775 --> 00:01:37,423
Артур Пендрагон.

15
00:02:28,823 --> 00:02:30,983
Това боли.

16
00:02:32,063 --> 00:02:35,103
Така и трябва, Мерлин,
това не ти е бой с възглавници.

17
00:02:35,138 --> 00:02:37,823
Би ли ми донесъл друго копие?

18
00:03:00,583 --> 00:03:03,583
Защо се оттегли? Бях се открил
и можеше да ме свалиш от коня.

19
00:03:03,593 --> 00:03:05,593
Боях се да не ви нараня, сир.

20
00:03:05,603 --> 00:03:09,228
Получиш ли предимство,
не бива да се колебаеш.

21
00:03:09,263 --> 00:03:12,263
Не бих се поколебал,
ако срещу мен имаше друг противник.

22
00:03:12,298 --> 00:03:14,668
Вие сте бъдещият крал, милорд.

23
00:03:14,703 --> 00:03:17,543
Излезе срещу мен на турнира
миналата година.

24
00:03:17,578 --> 00:03:20,203
Да не казваш,
че си ме оставил да победя?

25
00:03:20,338 --> 00:03:22,363
Не, милорд.

26
00:03:25,983 --> 00:03:28,108
Няма значение кой съм.

27
00:03:28,143 --> 00:03:31,663
Не очаквам специално отношение
от никого.

28
00:03:31,698 --> 00:03:33,743
Разбрахте ли?

29
00:03:42,663 --> 00:03:46,283
Как ще се докажа, ако противниците ми
не ми се противопоставят?

30
00:03:46,318 --> 00:03:48,543
Вярвам,
че това не става непрестанно.

31
00:03:48,578 --> 00:03:51,828
Значи понякога се случва?
- Сигурен съм, че не.

32
00:03:51,863 --> 00:03:56,663
Ето, сега ми казваш това,
което искам да чуя!

33
00:03:56,698 --> 00:03:58,923
Да.

34
00:03:59,503 --> 00:04:04,423
Не. Какъв беше въпроса?
- Това го доказва.

35
00:04:06,103 --> 00:04:08,683
Цял живот се отнасят с мен
сякаш съм специален.

36
00:04:08,718 --> 00:04:11,263
Искам да ме третират
като всички останали.

37
00:04:11,298 --> 00:04:14,748
Сериозно?
- Нямаш представа какъв късмет имаш.

38
00:04:14,783 --> 00:04:18,623
Когато поискаш да се разменим,
само кажи.

39
00:04:19,823 --> 00:04:22,788
Идеята не е чак толкова нелепа.

40
00:04:22,823 --> 00:04:26,263
Ти си принц Артур.
Не можеш да промениш това.

41
00:04:30,543 --> 00:04:33,183
Напротив, мога.

42
00:04:37,383 --> 00:04:42,463
Съобщиха ни, че край северната
граница са забелязан звяр.

43
00:04:42,498 --> 00:04:43,748
Що за звяр?

44
00:04:43,783 --> 00:04:46,223
Казват, че е с тяло на лъв,
крила на орел

45
00:04:46,258 --> 00:04:49,783
и меча муцуна.

46
00:04:53,703 --> 00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles