Preview Subtitle for The Contender


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,299 --> 00:00:05,630
1 ЧАС
60 МИНУТИ


2
00:00:05,769 --> 00:00:08,900
3600 СЕКУНДИ
1 МИГ


3
00:00:35,900 --> 00:00:39,497
Кафе?
- Да... всъщност не.

4
00:00:40,797 --> 00:00:44,324
Да, разбира се.
- Безкофеиново.

5
00:00:44,463 --> 00:00:47,423
Трябва да съм на работа.

6
00:00:47,562 --> 00:00:50,121
Винаги ли мислиш,
че трябва да си на работа?

7
00:00:50,260 --> 00:00:53,120
По моя часовник започнахме
10 минути по-рано.

8
00:00:53,259 --> 00:00:56,411
Мислех, че само си приказваме.
Ако искаш изчакай.

9
00:00:56,550 --> 00:00:58,717
Не, не. Просто се чувствам...

10
00:00:58,856 --> 00:01:04,219
Бил си полицай. Като те няма всичко,
което не трябва, ще се случи.

11
00:01:04,358 --> 00:01:10,082
Доколкото знам, там не раздават
само оръжия и значки.

12
00:01:11,678 --> 00:01:14,375
Изключи телефона.
- Не, не мога.

13
00:01:14,514 --> 00:01:16,977
Можеш.
- Няма начин.

14
00:01:17,116 --> 00:01:20,471
Не си на смяна.
Моя кабинет, моите правила.

15
00:02:09,545 --> 00:02:13,566
Сега пък си ми ядосан.
- Няма значение.

16
00:02:13,705 --> 00:02:16,675
Добре, може би малко.
- Защото не обичаш

17
00:02:16,814 --> 00:02:19,866
да ти казват какво да правиш.
- А ти обичаш ли?

18
00:02:20,005 --> 00:02:25,237
Когато дойде да се подпиша
за Кристъл Хойл също ми се ядоса.

19
00:02:25,438 --> 00:02:29,013
Имах случай, бързах.
- Най-бързият начин да излезеш

20
00:02:29,153 --> 00:02:32,256
беше да се усмихнеш
и да си поприказваме пет минути.

21
00:02:32,395 --> 00:02:35,858
Подсъзнателно виках "помощ"?
- Нека сключим сделка.

22
00:02:35,997 --> 00:02:39,325
Ако не правиш такива глупости,
и аз няма да правя.

23
00:02:39,464 --> 00:02:41,524
Става.

24
00:02:41,663 --> 00:02:45,722
Аз съм шефът.
От пет години съм такъв.

25
00:02:46,025 --> 00:02:49,313
Свикнах аз да стрелям.

26
00:02:54,416 --> 00:02:58,016
Бързо дойдохте.
- Бяхме наблизо. Какво се е случило?

27
00:02:58,155 --> 00:03:01,016
Един мъртъв охранител
и един в болницата.

28
00:03:01,155 --> 00:03:03,216
Отвличане посред бял ден.

29
00:03:03,355 --> 00:03:06,704
Момчето е Джо Сантяго, на 11.
Разнася вестници.

30
00:03:06,843 --> 00:03:09,737
Нужна му е охрана,
за да разнася вестници?

31
00:03:09,876 --> 00:03:12,938
Виж кой е баща му.
- Това Че Лобо ли е?

32
00:03:13,077 --> 00:03:15,204
Същият.
- Кой е той?

33
00:03:15,343 --> 00:03:19,357
Че Лобо Сантяго е основател
на Стоун Ладрон рекърдс.

34
00:03:19,496 --> 00:03:21,595
Голям хип-хоп лейбъл.

35
00:03:21,734 --> 00:03:26,094
Разследват го от отделите Наркотици
и Организирана престъпност.

36
00:03:26,233 --> 00:03:29,696
Организирана престъпност?
- Бил в Стрийт Мексикали 18.

37
00:03:29,835 --> 00:03:31,928
От там са парите му.

38
00:03:32,067 --> 00:03:36,225
Още има връзки там. И двамата
имат татуировките на бандата.

39
00:03:36,364 --> 00:03:38,515
Агенти!

40
00:03:38,654 --> 00:03:44,018
Телефона на мъртвия.
- Рийвс.

41
00:03:44,157 --> 00:03:46,815
Телефон звъни
на местопрестъплението.

42
00:03:46,954 --> 00:03:49,516
На екрана са изписани само единици.

43
00:03:49,655 --> 00:03:54,306
Задръжте го. Ще кажа на техниците
да го проследят.

44
00:03:54,545 --> 00:03:56,705
Ало.
- Искам да говоря с Че Лобо.

[...]
Everything OK? Download subtitles