Preview Subtitle for Between Dreams


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
Досега в Уан Три Хил.

2
00:00:02,010 --> 00:00:04,210
Издъних се като баща,
но нека бъда добър дядо.

3
00:00:04,215 --> 00:00:07,015
Трябваше да помислиш за това,
преди да убиеш чичото на Джейми.

4
00:00:07,020 --> 00:00:09,700
Отказах работата в Омаха.
- Марвин...

5
00:00:09,801 --> 00:00:13,500
Добър съм на сегашната работа.
Ще работя по-здраво,

6
00:00:13,601 --> 00:00:15,601
и ще се надявам
да ми дадат нов шанс.

7
00:00:15,610 --> 00:00:18,000
Сигурен ли си?
- Не знам дали това е правилно,

8
00:00:18,010 --> 00:00:21,000
но относно нас - да.

9
00:00:21,401 --> 00:00:24,401
Имах ти доверие.
- Имаше нужда от това.

10
00:00:24,405 --> 00:00:27,405
Това ли?
Трябваше ми стипендия.

11
00:00:27,550 --> 00:00:30,000
Трябваше да си мълчиш.

12
00:00:30,100 --> 00:00:34,400
Мелиса,
ще ми дадат бебе.

13
00:00:36,800 --> 00:00:39,550
Обичам те!
- Аз също, Люк,

14
00:00:39,600 --> 00:00:42,600
но е нужно повече от любов,
за да създадеш брак.

15
00:00:42,700 --> 00:00:44,700
Ще го направя.

16
00:00:51,300 --> 00:00:54,890
Това е за теб.
- Даваш ми къщата на плажа?

17
00:00:55,000 --> 00:00:57,000
Не я искам.

18
00:00:58,000 --> 00:01:01,500
Сине,
имам сърдечна недостатъчност.

19
00:01:01,801 --> 00:01:04,201
Остават ми 6 месеца живот.

20
00:01:04,400 --> 00:01:09,400
Уан Три Хил
Сезон 5 Епизод 16


21
00:01:24,600 --> 00:01:27,000
Има много хора,
които не биха разбрали.


22
00:01:28,001 --> 00:01:30,801
И понякога ги разочароваме.

23
00:01:31,402 --> 00:01:35,802
Но дори в тези мрачни часове,
някой ден ще се върнете.


24
00:01:45,800 --> 00:01:49,000
И този свят ще бъде цял отново.

25
00:02:00,001 --> 00:02:02,550
Тате,
какво му има на дядо Дан?

26
00:02:02,751 --> 00:02:05,751
Какво имаш предвид?
- Не дойде на рождения ми ден,

27
00:02:06,000 --> 00:02:10,000
всички други бяха тук.
Наистина исках да дойде.

28
00:02:10,101 --> 00:02:13,530
Знам, че е така,
но партито все пак беше хубаво.

29
00:02:13,550 --> 00:02:16,550
Да, но дядо Дан каза,
че съм му липсвал.

30
00:02:18,700 --> 00:02:21,000
Нали знаеш екипа,
който обичаш толкова много?

31
00:02:23,000 --> 00:02:25,200
Той е от дядо Дан.
- Наистина?

32
00:02:25,401 --> 00:02:27,401
Знаех си.

33
00:02:29,000 --> 00:02:32,200
Мамо, дядо Дан
ми подари този екип.

34
00:02:36,500 --> 00:02:38,500
Може ли да поговорим?

35
00:02:38,601 --> 00:02:40,601
Той умира.
- Какво?

36
00:02:40,610 --> 00:02:43,610
Дан има нужда
от сърдечна трансплантация.

37
00:02:43,700 --> 00:02:46,500
Остават му 6 месеца живот,
може би по-малко.

38
00:02:46,601 --> 00:02:48,601
Вярваш ли му,
той не е толкова стар?

39
00:02:48,650 --> 00:02:51,000
Знам ли,
все пак това е Дан.

40
00:02:51,101 --> 00:02:54,700
Дори иска да ни остави
къщата на плажа.

41
00:02:54,750 --> 00:02:57,750
И този път изглежда уплашен.

42
00:02:58,251 --> 00:03:02,000
Може да е правил много неща,
но сега беше уплашен.

43
00:03:02,601 --> 00:03:05,801
Ако това е истина,
поне знаем защо е около Джейми.

44
00:03:06,302 --> 00:03:09,502
Времето му изтича.
- Дори да е така,

45
00:03:09,803 --> 00:03:12,403
Дан няма да се доближава до Джейми.

46
00:03:16,404 --> 00:03:18
[...]
Everything OK? Download subtitles