Preview Subtitle for Funny Games 1997


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,000 --> 00:00:15,383
Превод: R I S T A K I

2
00:00:24,540 --> 00:00:26,200
Бьорлинг?

3
00:00:26,994 --> 00:00:29,100
Сулиотис?

4
00:00:29,596 --> 00:00:32,000
Бьорлинг го позна.

5
00:00:38,779 --> 00:00:40,600
Тебалди?

6
00:00:41,047 --> 00:00:42,576
Позна.

7
00:00:42,952 --> 00:00:45,300
Сега е мой ред.

8
00:00:49,764 --> 00:00:52,264
Не надничай.
- Даже не съм си го и помислял.

9
00:00:52,664 --> 00:00:54,850
Татко наднича ли?
- Не.

10
00:00:55,066 --> 00:00:56,818
Сигурен ли си?
- Да.

11
00:00:57,145 --> 00:00:58,895
Добре.

12
00:01:09,464 --> 00:01:11,441
Боже.

13
00:01:12,364 --> 00:01:14,217
Джили?

14
00:01:14,264 --> 00:01:16,464
Това е очевидно. Но какво?

15
00:01:30,537 --> 00:01:33,549
Никога не съм го чувал.
Нещо ново ли е?

16
00:01:34,270 --> 00:01:36,320
Може би.

17
00:01:36,864 --> 00:01:38,564
Е, скъпи?

18
00:01:46,864 --> 00:01:50,656
Прилича на Хендел.
- Правилно. Но какво точно?

19
00:01:54,064 --> 00:01:55,864
Не знам.

20
00:02:02,264 --> 00:02:05,167
Е, какво е това?
- Предавам се. Какво е?

21
00:02:05,664 --> 00:02:08,203
Три на две за мен.

22
00:02:10,464 --> 00:02:12,456
Какво беше това?

23
00:02:13,764 --> 00:02:17,050
Не бързай. Да го чуем докрай.

24
00:02:27,066 --> 00:02:30,851
ЗАБАВНИ ИГРИ

25
00:03:44,451 --> 00:03:46,022
Не е честно!

26
00:03:46,110 --> 00:03:48,550
Не чувам.
- Така няма да стане.

27
00:03:48,878 --> 00:03:52,850
Нали се разбрахме да играем
утре в 10.00?

28
00:03:53,178 --> 00:03:54,964
Да, да.

29
00:03:59,864 --> 00:04:02,083
Ще пуснем лодката във водата.

30
00:04:02,410 --> 00:04:05,764
След 20 минути. Ще ни помогнете ли?

31
00:04:09,464 --> 00:04:14,656
Разбира се.
- Добре, благодаря. До скоро.

32
00:04:15,076 --> 00:04:16,764
Чао.

33
00:04:24,864 --> 00:04:27,792
Какво му е?
- Не знам.

34
00:04:27,810 --> 00:04:30,964
Според мен, нещо е недоволен,
а пък тя изобщо мълчеше.

35
00:04:31,564 --> 00:04:34,671
С кого се разбра за играта?
- С нея.

36
00:04:35,364 --> 00:04:38,055
Вчера ли?
- Онзи ден.

37
00:04:38,316 --> 00:04:39,950
И какво?

38
00:04:40,278 --> 00:04:43,164
Изглеждаше добре.
- А Сиси къде е?

39
00:04:44,464 --> 00:04:47,164
Или си е в къщи, или на плаж.

40
00:04:49,264 --> 00:04:51,483
А какви бяха тези момчета с тях?

41
00:04:51,810 --> 00:04:54,564
Не знам.
Може да са познати или роднини.

42
00:04:55,064 --> 00:04:57,364
Брат му има син.

43
00:05:33,464 --> 00:05:35,664
Не стой, а занеси всичко горе.

44
00:05:36,864 --> 00:05:38,583
Добре.
- И побързай!

45
00:05:38,910 --> 00:05:42,564
Не си оставяй нещата в коридора,
защото някой може да се спъне.

46
00:05:45,464 --> 00:05:47,150
Чуваш ли?

47
00:05:47,478 --> 00:05:49,419
Идвам.

48
00:05:49,764 --> 00:05:54,764
Отвори прозореца да се проветри.
- Добре, мамо.

49
00:06:02,264 --> 00:06:03,964
Стига, Ролфи!

50
00:06:04,256 --> 00:06:06,064
Престани.

51
00:06:06,564 --> 00:06:08,721
Сега имам работа.

52
00:06:09,464 --> 00:06:11,064
Хайде, махай се.

53
00:06:13,764 --> 00:06:15,400
Георг?
- Да?

54
00:06:15,728 --> 00:06:18,064
Къде е другия плик с храната?

55
00:06:18,564 --> 00:06:22,264
Сега ще го донеса, само да прибера
стиковете да не пречат.

56
00:06:24,
[...]
Everything OK? Download subtitles