Preview Subtitle for City Park


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,070 --> 00:00:05,600
SOUTH PARK 218
http://south-park.cz/

2
00:00:09,950 --> 00:00:12,850
Jedu do South Parku,
chci si trochu orazit.

3
00:00:13,200 --> 00:00:16,450
Všude samá šastná tváø.
Skromní lidi neznaj záš.

4
00:00:16,550 --> 00:00:19,550
Jedu do South Parku,
starosti nechám za sebou.

5
00:00:19,950 --> 00:00:23,250
Zaparkovat vždy se dá.
Všichni zdravìj zvesela.

6
00:00:23,350 --> 00:00:26,450
Jedu do South Parku,
trochu si tam povyrazím.

7
00:00:29,800 --> 00:00:32,650
Pojeï se mnou do South Parku
za prima pøáteli.

8
00:00:33,747 --> 00:00:37,103
Jen si tak plaveme
a hledáme nebezpeèné dravce.

9
00:00:38,627 --> 00:00:43,860
To je král krokodýl. Má 4 metry.
Musí být dlouhý aspoò 12 až 13 stop.

10
00:00:43,987 --> 00:00:47,946
V èelistech má takovou sílu,
že by mi urval hlavu.

11
00:00:48,067 --> 00:00:52,743
Musím být opatrný, takže na nìj
skoèím a narvu mu palec do prdele.

12
00:00:52,867 --> 00:00:56,826
- To je síla!
- Do nejbližší nemocnice je to 200 km,

13
00:00:56,947 --> 00:01:00,462
takže si opravdu musím dát pozor,
až mu ho tam budu strkat.

14
00:01:01,547 --> 00:01:04,459
- Teï se vážnì nasral!
- Dìlej, vole!

15
00:01:04,587 --> 00:01:09,581
Musím tam strèit ten palec,
to ho opravdu nasere!

16
00:01:09,707 --> 00:01:13,143
Opravdu se nasral!
Musím být opatrný.

17
00:01:13,267 --> 00:01:15,019
Ten chlápek je fakt dobrý.

18
00:01:15,147 --> 00:01:18,423
- Já vám to øíkal.
- To byl ale rozzlobený krokodýl.

19
00:01:18,547 --> 00:01:22,301
Podaøilo se mi vyváznout jen s pár
modøinama a potrhanou levou koulí.

20
00:01:22,427 --> 00:01:27,626
Pøíštì si na tyto tvory posvítíme
a dozvíme se víc o jejich nasírání.

21
00:01:27,747 --> 00:01:30,826
- Dík za pozornost.
- Jdeme taky hledat krokodýly!

22
00:01:33,507 --> 00:01:37,864
Tady už nìjací krokouši musí být.
Napodobím jejich hlas a pøivábím je.

23
00:01:39,947 --> 00:01:42,620
To není krokodýlí hlas,
ty tlustej vocase!

24
00:01:42,747 --> 00:01:46,660
Teï nakopu svýmu kámošovi
Kylovi koule a uvidíme, co se stane.

25
00:01:46,787 --> 00:01:48,698
- Zmiz, Cartmane!
- Polez, krokouši.

26
00:01:52,227 --> 00:01:54,502
- Ty vole!
- Pomoc!

27
00:01:55,787 --> 00:01:58,347
Skvìlá práce, Cartmane,
zabil jsi Kyla!

28
00:01:58,467 --> 00:02:01,584
- Nemìl mi øíkat tlusochu.
- To je jako øíkat modrá obloha.

29
00:02:01,707 --> 00:02:04,744
- Serem na nìj, je mrtvej.
Jdem na krokouše. - Kluci!

30
00:02:04,867 --> 00:02:06,983
On žije. Kyle, jsi v poøádku?

31
00:02:07,107 --> 00:02:10,463
- Myslím, že jo. Je tam Cartman?
- Jsem tady.

32
00:02:10,587 --> 00:02:16,457
- Jsi zkurvenej praseèí ksicht a krysa!
- Øekni mi to do ksichtu, srabe!

33
00:02:16,587 --> 00:02:18,657
- Dokážeš vylézt zpátky?
- Myslím, že ne.

34
00:02:18,787 --> 00:02:22,905
- Zkusím slézt za ním.
- Pojïte na krokodýly.

35
00:02:26,547 --> 00:02:29,300
Dìlá se mi blbì.

36
00:02:29,427 --> 00:02:31,543
- Fuj!
- Promiò.

37
00:02:31,667 --> 00:02:34,545
- Co dìláš, tlusochu!
- Vyser si, hipíku!

38
00:02:34,667 --> 00:02:39,616
- Honem, už chci vypadnout.
- Chy se lana. Poèkej, co to je?

39
00:02:44,347 --> 00:02:46,463
Èlovìèe, to je èlovìk!

40
00:02:46,587 --> 00:02:50,466
- Vypadá, že zamrzl.
- Dìlejte,
[...]
Everything OK? Download subtitles