Preview Subtitle for Star Wars Episode I The Phantom Menace Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,480 --> 00:00:25,859
Uzun zaman önce, çok, çok uzak
bir galâkside...

2
00:00:28,612 --> 00:00:39,414
YILDIZ
SAVAŞLARI

3
00:00:40,874 --> 00:00:45,420
1. Bölüm

4
00:00:45,462 --> 00:00:51,677
ASILSIZ TEHDİT

5
00:00:51,718 --> 00:00:55,430
Galâksi Cumhuriyeti, kargaşa içindeydi.

6
00:00:55,472 --> 00:01:08,360
Uzak yıldız sistemlerinin ticaret yollarının
vergilendirilmesi konusunda
anlaşmazlığa düşülmüştü.

7
00:01:08,402 --> 00:01:16,285
Ölümcül savaş gemilerinin ablukasıyla
sorunu çözmeyi uman
aç gözlü Ticaret Federasyonu...

8
00:01:16,326 --> 00:01:25,460
...küçük Naboo gezegenine
yapılan tüm seferleri durdurmuştu.

9
00:01:25,502 --> 00:01:34,219
Cumhuriyet Kongresi, aralıksız, bu endişe
verici olaylar zincirini görüşürken, Yüksek
Başkan, anlaşmazlığı yatıştırmaları için...

10
00:01:34,261 --> 00:01:44,271
...galâksideki özgürlük ve adaletin
koruyucuları olan iki Jedi Şövalyesini
gizlice oraya göndermişti.

11
00:02:00,495 --> 00:02:02,414
- Yüzbaşı.
- Evet, efendim?

12
00:02:02,706 --> 00:02:04,416
Bir an önce inmek istediğimizi
söyleyin.

13
00:02:06,084 --> 00:02:07,419
Bütün saygılarımla...

14
00:02:07,586 --> 00:02:09,713
...yüce konseyin büyük elçileri...

15
00:02:09,796 --> 00:02:11,089
...hemen inmek istiyorlar.

16
00:02:11,215 --> 00:02:14,885
Evet, tabiî ki. Bildiğiniz gibi,
bu abluka tamamen yasal...

17
00:02:14,885 --> 00:02:19,389
...ve büyük elçileri görmekten
memnuniyet duyarız.

18
00:02:42,996 --> 00:02:47,084
- Ben TC-14, hizmetinizdeyim.
- Bu taraftan, lütfen.

19
00:02:53,590 --> 00:02:56,593
Ziyaretinizle bizi onurlandırdınız,
büyük elçiler.

20
00:02:56,802 --> 00:03:00,305
Rahatınıza bakın.
Efendim, hemen yanınıza gelecekler.

21
00:03:04,893 --> 00:03:08,689
- İçimde kötü bir his var.
- Ben bir şey hissetmiyorum.

22
00:03:08,897 --> 00:03:11,483
Bu görevle ilgili değil, Usta.
Bu şey...

23
00:03:11,692 --> 00:03:14,194
...başka bir yerlerde, akla gelmeyen.

24
00:03:14,486 --> 00:03:16,905
Endişene odaklanma, Obi-Wan.

25
00:03:16,989 --> 00:03:19,992
Konsantrasyonunu buraya ve şu ana,
ait olduğu yere sakla.

26
00:03:20,284 --> 00:03:23,120
Fakat Yoda Usta geleceğe
önem vermemi söylemişti.

27
00:03:23,203 --> 00:03:25,080
Fakat şu an değil.

28
00:03:25,414 --> 00:03:27,791
Yaşayan güce önem ver.

29
00:03:28,292 --> 00:03:29,585
Peki, Usta.

30
00:03:32,713 --> 00:03:33,797
Ne düşünüyorsun...

31
00:03:33,881 --> 00:03:36,216
...konseyin ihtiyaçlarını
bu ticari valilik karşılayabilecek mi?

32
00:03:36,383 --> 00:03:38,093
Bu tür Federasyon türleri korkaktır.

33
00:03:38,594 --> 00:03:40,304
Görüşme kısa sürecektir.

34
00:03:42,181 --> 00:03:44,683
Ne? Ne dedin?

35
00:03:44,892 --> 00:03:47,895
İnanıyorum ki, büyük elçiler
birer Jedi Şövalyesi.

36
00:03:48,520 --> 00:03:51,899
Biliyordum.
Uzlaşmayı zorlamak için buradalar.

37
00:03:53,317 --> 00:03:56,195
Dikkatlerini dağıt.
Lort Sidious'la bağlantı kuracağım.

38
00:03:56,695 --> 00:04:01,116
Delirdin mi?
Oraya iki Jedi ile girmem.

39
00:04:03,118 --> 00:04:04,620
Bir droid yolla.

40
00:04:09,291 --> 00:04:11,293
Bizi bu kadar bekletmeleri
doğalarında mı var?

41
00:04:11,418 --> 00:04:14,087
Hayır. Bu ticarî anlaşmada...

42
00:04:14,213 --> 00:04:16,590
...alışılmadı
[...]
Everything OK? Download subtitles