Preview Subtitle for Broken Ties


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,640 --> 00:00:03,471
Wat voorafging:

2
00:00:03,960 --> 00:00:04,949
Wat is het?

3
00:00:05,040 --> 00:00:08,271
lets wat ons ooit
immuun zal maken voor de Wraith.

4
00:00:08,360 --> 00:00:10,396
We willen testen
of't serum werkt tegen uw gevangene.

5
00:00:10,480 --> 00:00:13,916
We gaan een mens in dezelfde ruimte
laten met een uitgehongerde Wraith.

6
00:00:14,000 --> 00:00:18,312
De proefpersoon is een terminaal zieke
die zich vrijwillig gemeld heeft.

7
00:00:20,200 --> 00:00:21,553
Wat heb je met me gedaan?

8
00:00:21,640 --> 00:00:23,517
We zijn een nieuwe ziekte op het spoor

9
00:00:23,600 --> 00:00:24,749
in het Pegasus-stelsel.

10
00:00:24,840 --> 00:00:28,799
Het is een unieke prote
[...]
Everything OK? Download subtitles