Preview Subtitle for Before You Go


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
V pdchoz兤h d匀ech...

2
00:00:01,100 --> 00:00:03,100
Jsi si jist, 枡 嗅ola za to
v啼chno stoj?

3
00:00:03,100 --> 00:00:05,450
Dane, j odpromuju, udl疥 zkou嗅y

4
00:00:05,462 --> 00:00:07,434
a budu pracovat v kancel碾i
st疸n劜o z疽tupce.

5
00:00:07,435 --> 00:00:08,435
若d癩 o stipendium?

6
00:00:08,519 --> 00:00:10,003
J u jedno m疥.
Za roztlesk疱疣.

7
00:00:10,071 --> 00:00:11,605
Roztlesk疱疣?

8
00:00:11,689 --> 00:00:13,640
Ahoj, Marti.
V咜ej v Cheertownu.

9
00:00:13,724 --> 00:00:15,442
Potbuju 2 studenty z ppravky,
aby mi pomohli.

10
00:00:15,560 --> 00:00:19,278
Mu byl odsouzen na do枴vot
za malou loupe.

11
00:00:19,363 --> 00:00:21,364
Z koleje mi ukradli laptop.

12
00:00:21,432 --> 00:00:23,099
Hej, Lewisi, nevidl jsi m laptop?

13
00:00:23,150 --> 00:00:24,618
Mysl匇, 枡 tu nkdo byl.

14
00:00:24,702 --> 00:00:28,238
Ne, ty to nech疳e.
Je to varov疣 od Overtona.

15
00:00:28,289 --> 00:00:31,408
Nepl疣uje, 枡 bude na t akci
Mem-Chris l騁at, 枡 ne?

16
00:00:31,459 --> 00:00:33,326
- Jist枡 budu.
- A co to d咜?

17
00:00:33,411 --> 00:00:35,295
Tohle vystoupen n疽 dostane do
n疵odn劜o kola.

18
00:00:35,363 --> 00:00:36,496
Nem疥 na vybranou.

19
00:00:36,581 --> 00:00:38,832
Mysl匇, 枡 m癩.

20
00:00:38,916 --> 00:00:42,066
Neuvdomila jsem si, 枡 tu bude
tolik lid s kamerami.

21
00:00:42,136 --> 00:00:43,720
Co kne tv Hellcats rodina,
a se to dozv?

22
00:00:43,787 --> 00:00:45,288
Ujist匇e se, 枡 to nezjist.

23
00:00:45,339 --> 00:00:47,624
リekla jsi nkdy sv m疥,
枡 jsi do m zamilovan?

24
00:00:47,675 --> 00:00:48,759
Ne.

25
00:00:49,810 --> 00:00:51,011
Teda... mo柤.

26
00:00:51,095 --> 00:00:52,312
Jo.

27
00:00:52,396 --> 00:00:53,847
Mus匇e si promluvit o tom, co se stalo.

28
00:00:53,931 --> 00:00:54,898
Nic se nestalo.

29
00:00:54,966 --> 00:00:56,149
Chod巐 s mou spolubydl兤.

30
00:00:56,234 --> 00:00:57,817
Nedovol匇, aby j hloup chyba
ubl德ila.

31
00:00:57,902 --> 00:01:00,136
J neml pocit, 枡 by to byla chyba.

32
00:01:00,187 --> 00:01:01,688
- Potbuju prostor.
- Prostor?

33
00:01:01,756 --> 00:01:02,689
Co to znamen?

34
00:01:02,773 --> 00:01:04,307
My dva. Oddlen.

35
00:01:04,375 --> 00:01:06,309
Pro, udlala jsem nco 嗔atn?

36
00:01:06,360 --> 00:01:09,145
Asi nejsem materi疝 na vztah.

37
00:01:10,031 --> 00:01:11,665
Vypadni.

38
00:01:16,387 --> 00:01:18,038
Plo枴la channina

39
00:01:48,986 --> 00:01:50,537
Jedeme a za dva dny.

40
00:01:50,621 --> 00:01:52,038
Jsem si toho vdoma, dkuju.

41
00:01:52,123 --> 00:01:53,823
Ale u te bal巐.

42
00:01:53,874 --> 00:01:55,492
Chci m咜 na st疸n kolo 鑛stou hlavu.

43
00:01:55,543 --> 00:01:58,027
Kdy budu m咜 balen z cesty,
mu ztat soustdn.

44
00:01:58,079 --> 00:02:00,297
Ale ppou嗾巐, 枡 je to trochu divn.

45
00:02:00,364 --> 00:02:01,414
Nic neppou嗾匇, jasn.

46
00:02:01,499 --> 00:02:03,366
M疥 toho te v hlav hodn.

47
00:02:03,417 --> 00:02:06,169
Dnes je prvn ve鐺r barbecue festivalu, d疥y.

48
00:02:06,220 --> 00:02:07,170
M疸e z疔em?

49
00:02:07,221 --> 00:02:08,204
Ne, d勛y.

50
00:02:08,255 --> 00:02:09,205
No tak, Savannah.


[...]
Everything OK? Download subtitles