Preview Subtitle for Basket Case


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,640 --> 00:00:42,240
СИГЪРНИ УИВЪР

2
00:00:44,160 --> 00:00:48,040
П Р И Ш Ъ Л Е Ц 3

3
00:01:55,640 --> 00:02:00,920
Криостаза прекъснат.
Пожар в криогенното отделение.

4
00:02:01,320 --> 00:02:07,160
Повтарям, пожар в криогенното отделение.
Целият екипаж да се отправи към...

5
00:02:07,240 --> 00:02:11,520
площадката за излитане на
спасителните совалки.

6
00:02:13,520 --> 00:02:18,840
Излитането ще започне след 20 мин.

7
00:03:56,960 --> 00:04:04,560
"Фюри" 161 - рафинерия за руда.
Работен поправителен затвор за
хора с две "Y" хромозоми.

8
00:04:04,560 --> 00:04:07,480
МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ

9
00:04:21,560 --> 00:04:24,480
"Фюри" 161
Тъмничар клас "С"
№ 12037154

10
00:04:24,560 --> 00:04:32,520
Докладване за разбита
евакуационна капсула 2650.

11
00:04:33,840 --> 00:04:37,000
О, Исусе!

12
00:04:38,320 --> 00:04:41,200
- Ама че път за приземяване!
- Запали факела!

13
00:04:53,200 --> 00:04:54,120
Колко?

14
00:04:54,200 --> 00:04:58,600
- Не знам! Три, може би четири!
- Хей, Франк! Може ли да побързаш!

15
00:04:58,680 --> 00:05:01,320
Ще бъде -40° след 5 минути!

16
00:05:03,760 --> 00:05:05,360
Ела тук!

17
00:05:05,440 --> 00:05:06,920
- Ще го убия!
- Какво е това?

18
00:05:07,000 --> 00:05:10,560
Това твое глупаво куче!
Изхвърли го навън!

19
00:05:10,640 --> 00:05:13,320
Хайде, куче. Хайде.

20
00:05:13,400 --> 00:05:15,320
- Отърви се от това куче!
- Готово!

21
00:05:19,160 --> 00:05:21,440
Лош път сте избрали, а?

22
00:05:22,400 --> 00:05:25,120
Франк, хайде да вървим! Хайде!

23
00:05:25,200 --> 00:05:26,400
Чакай!

24
00:05:28,640 --> 00:05:30,640
Един от тях е все още жив!

25
00:05:36,240 --> 00:05:38,160
ЛЕЙТЕНАНТ ЕЛЪН РИПЛИ
В5156170

26
00:05:38,160 --> 00:05:42,360
ЛЕЙТЕНАНТ ЕЛЪН РИПЛИ
В5156170 ОЦЕЛЯЛ

27
00:05:43,440 --> 00:05:46,160
Добре. Ще имаме нужда
от тези всичките.

28
00:05:47,440 --> 00:05:49,160
НЕИДЕНТИФИЦИРАНА ЖЕНА
Приблизително 12 годишна.

29
00:05:49,160 --> 00:05:53,160
НЕИДЕНТИФИЦИРАНА ЖЕНА
Приблизително 12 годишна: МЪРТВА

30
00:05:56,400 --> 00:06:00,760
Това е. Всичко е наред.

31
00:06:02,160 --> 00:06:04,160
КАПИТАН ДУЕЙН ХИКС
L55321

32
00:06:04,160 --> 00:06:08,160
КАПИТАН ДУЕЙН ХИКС
L55321 МЪРТЪВ

33
00:06:19,960 --> 00:06:21,360
БИШЪП 341-В
Синтетичен
хуманоид

34
00:06:21,360 --> 00:06:27,680
БИШЪП 341-В
Синтетичен ОТРИЦАТЕЛНИ
хуманоид СПОСОБНОСТИ

35
00:07:14,800 --> 00:07:18,120
Според проследяващия компютър,
фактите са следните:

36
00:07:18,200 --> 00:07:20,200
както някои от Вас знаят,...

37
00:07:20,280 --> 00:07:24,480
спасителна капсула модел 337

38
00:07:24,560 --> 00:07:30,120
се разби тук в 06:00 сутринта.

39
00:07:30,200 --> 00:07:32,720
Имаше един оцелял,...

40
00:07:32,800 --> 00:07:37,000
двама мъртви, и робот, който бе
безнадеждно разбит и е съвсем негоден.

41
00:07:37,080 --> 00:07:39,560
Оцелелият е жена.

42
00:07:39,640 --> 00:07:41,880
Красива ли е?

43
00:07:41,960 --> 00:07:45,840
Аз искам да кажа,
че съм дал клетва за безбрачие...

44
00:07:45,920 --> 00:07:47,960
това също така включва жени.

45
00:07:48,040 --> 00:07:50,040
Ние всички сми дали клетва!

46
00:07:50,120 --> 00:07:51,680
Затвори си плювалника, Mорз!

47

[...]
Everything OK? Download subtitles