Preview Subtitle for Animal Kingdom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,198 --> 00:00:24,699
چo si jej povedala?

2
00:00:24,700 --> 00:00:27,028
e tam mono
bude a mono aj nie.

3
00:00:27,029 --> 00:00:29,101
To je ono. Rozto* to.

4
00:00:34,251 --> 00:00:38,498
Nu, pod>a mُa je v}*ia anca,
e tam neprdem.

5
00:00:38,499 --> 00:00:40,408
Bude sa s tكm musie zmieri.

6
00:00:44,262 --> 00:00:46,451
- Je tam niekde?
- اno.

7
00:00:49,726 --> 00:00:52,768
- Zdravm a.
- Craig Cody... Je po ُom.

8
00:00:52,930 --> 00:00:56,357
- چo tكm mysl?
- Museli sme ho znekodni.

9
00:00:56,392 --> 00:00:58,442
Odhalil nau tenicu v Bendigu.

10
00:00:58,443 --> 00:01:00,938
Bol totیlne mimo,
tak ho ili zatknإ.


11
00:01:00,939 --> 00:01:03,822
Za*al uteka,
tak sme museli strie>a.


12
00:01:03,823 --> 00:01:06,318
Pre*o mi nikto nezavolal?
Poslal by som tam svojich muov.

13
00:01:06,319 --> 00:01:09,471
Na to fakt nebol *as.
Totیlne mu preplo.


14
00:01:10,997 --> 00:01:12,772
Dobre, daj mi
sekundu na premyslenie.

15
00:01:26,054 --> 00:01:29,040
Neviem sa naladi
na svoje pozitvne myslenie.

16
00:01:31,560 --> 00:01:33,786
V}*inou s tكm nemیm problـm.

17
00:01:34,939 --> 00:01:38,006
Zvy*ajne je proste tam
a len sa po ُom na*iahnem.

18
00:01:42,321 --> 00:01:45,349
Ale teraz ho
proste neviem nیjs.

19
00:01:47,159 --> 00:01:48,660
Neviem pre*o.

20
00:01:50,061 --> 00:01:52,805

21
00:01:54,959 --> 00:01:59,104
Vie mami, keby si do neho
nehustila, aby iiel na polciu,

22
00:01:59,130 --> 00:02:01,985
ni* z toho by sa nestalo,
nemalo by to iadne pokra*ovanie.

23
00:02:04,427 --> 00:02:08,590
Pomyslela si na to vٍbec?
چo?

24
00:02:08,591 --> 00:02:12,134
Ty si ho vyhnala a strachom uiel.
A pozri, ako to dopadlo.

25
00:02:21,236 --> 00:02:23,397
Prestaُ ma bi!
Ja som ho nezabil!

26
00:02:23,398 --> 00:02:27,648
Myslela som si, e to je nی tكl.
Vybi si to na kadom, kto je po ruke.

27
00:02:27,694 --> 00:02:32,602
- Prestaُ, dobre?
- Pusti ju. - Som v poriadku, J.

28
00:02:32,866 --> 00:02:34,938
Upokoj sa.

29
00:02:36,168 --> 00:02:39,080
- Po sem, chlap*e.
- Neopovی sa ho dotknإ.

30
00:02:39,081 --> 00:02:42,446
- Po sem.
- Uk>udni sa.

31
00:02:43,342 --> 00:02:46,030
- Po sem, ty malك...
- Neopovی sa ho dotknإ!

32
00:02:53,060 --> 00:02:55,263
Zdravm a, Josh.
Mیm pre teba zlـ sprیvy.

33
00:02:55,264 --> 00:02:57,171
On u o nich vie.

34
00:02:58,774 --> 00:03:02,422
- Je vetko v poriadku?
- اno, v absolإtnom.

35
00:03:02,438 --> 00:03:06,572
- Si v pohode?
- Ni* mu nie je, pیn Leckie.

36
00:03:09,327 --> 00:03:12,614
Josh, bol by som rیd, keby si so mnou
iiel na St.Kilda Road, ak ti to nevad.

37
00:03:12,615 --> 00:03:17,536
Povedzte, *o vyviedol?
Trest ho ur*ite neminie.

38
00:03:17,537 --> 00:03:19,002
Pٍjde so mnou, Josh?

39
00:03:19,003 --> 00:03:21,498
O *om sa s nm chcete bavi?
Mٍete to prebra aj so mnou.

40
00:03:21,499 --> 00:03:23,959
S vami sa porozprیvame neskٍr,
ke bude ten sprیvny *as.

41
00:03:23,960 --> 00:03:27,880
Mono disponujem
istكmi informیciami

42
00:03:27,881 --> 00:03:29,989
o tكch dvoch
zavradenكch policajtoch.

43
00:03:31,808 --> 00:03:35,392
Trochu som zisoval
a existujإ istـ teً
[...]
Everything OK? Download subtitles