Preview Subtitle for L Auberge Espagnole


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,610 --> 00:00:24,840
SPI International uvیd

2
00:01:41,810 --> 00:01:47,806
ERASMUS a SPOL.

3
00:02:28,370 --> 00:02:34,366
Vechno to za*alo pأi odletu.
Ne, nejde o ten odlet.

4
00:02:34,490 --> 00:02:36,162
Tohle je skute*nك za*یtek.

5
00:02:39,810 --> 00:02:41,766
Ml jsem schؤzku
s Jeanem-Charlesem Perrinem.

6
00:02:42,890 --> 00:02:44,881
Mؤj pأbh za*nی tam,
kde i kon*. Tady.

7
00:02:46,330 --> 00:02:48,082
Mیm schؤzku s panem Perrinem.

8
00:02:49,930 --> 00:02:55,129
Je v budov F.
6. patro, mstnost 6024.

9
00:03:08,090 --> 00:03:09,443
Pane?

10
00:03:09,530 --> 00:03:12,328
Mیm schؤzku s panem
Jeanem-Charlesem Perrinem.

11
00:03:15,130 --> 00:03:16,768
Pan Perrin mی nیvtvu.

12
00:03:19,490 --> 00:03:24,484
- Mیm schؤzku s panem Perrinem.
- Pojte se mnou.

13
00:03:33,690 --> 00:03:35,521
- Xaviere!
- Dobrك den, pane Perrine.

14
00:03:36,170 --> 00:03:41,961
فkej mi Jeane-Charlesi.
Tady pracuju. Mؤj obraz...

15
00:03:42,210 --> 00:03:44,963
Pohled na Paأ.
Sacrـ Coeur,

16
00:03:45,090 --> 00:03:47,524
Eiffelovka, Jussieu.

17
00:03:50,210 --> 00:03:52,929
Znیm se s tvكm otcem od...

18
00:03:54,530 --> 00:04:00,526
Byli jsme spolu v ENA, kdy
sdlila v Paأi. To u je...

19
00:04:04,090 --> 00:04:05,808
Mؤj otec se vyznی.

20
00:04:08,330 --> 00:04:13,040
Jdi za nm. Za to nic nedی.
Je to sympaیk. Znیm ho od...

21
00:04:13,170 --> 00:04:16,640
- Tak to je mؤj otec.
- Mohl by ti zatla*it.

22
00:04:16,850 --> 00:04:23,244
Mی rیd double malt?
Znی Donohugue? کasnی skotskی.

23
00:04:23,690 --> 00:04:26,966
Vechno za*alo, kdy mi أekl:

24
00:04:27,090 --> 00:04:32,881
Novـ evropskـ direktivy s sebou
pأinesou novی pracovn msta.

25
00:04:33,010 --> 00:04:37,765
Zskej titul v oboru, kterك
souvis se panlskou ekonomikou,

26
00:04:37,890 --> 00:04:42,202
a najdu ti prیci.
Monosti ur*it budou.

27
00:04:42,330 --> 00:04:46,642
Mus ale umt panlsky
a znیt panlskك trh.

28
00:04:48,210 --> 00:04:51,885
- Um panlsky?
- Trochu.

29
00:04:54,890 --> 00:04:58,599
- Byl jsi ve
panlsku?
- Jednou na Ibize.

30
00:05:00,570 --> 00:05:03,767
A tak jsem se rozhodl
strیvit rok ve
panlsku.

31
00:05:08,250 --> 00:05:10,969
Jako malك jsem byl blonی*ek
a chtl jsem psیt.

32
00:05:11,090 --> 00:05:13,365
Zmnil jsem se.
چlovk se mؤe zmnit, ne?

33
00:05:14,530 --> 00:05:20,878
Musm أct, e moje mیma
je bكvalی hippie.

34
00:05:21,010 --> 00:05:24,685
Nestoj o burghul ani o tofu!

35
00:05:24,810 --> 00:05:33,479
Jestli se chce cpیt svinstvem
plnكm pesticidؤ, tak prosm.

36
00:05:33,610 --> 00:05:38,047
Napأed jsem si nebyl jistك.
Ale pak mi dolo, e musm pry*.

37
00:05:40,690 --> 00:05:42,248

panlsko!

38
00:05:42,330 --> 00:05:45,402
Nael jsem si
evropskك vكmnnك program.

39
00:05:45,530 --> 00:05:48,602
Jmenuje se Erasmus
a je to neuvأitelnej bordel!

40
00:05:56,930 --> 00:05:58,488
Okamik, prosm.

41
00:06:00,770 --> 00:06:03,887
Ptیte se, kdo je Erasmus?
Kouknul jsem se na internet.

42
00:06:04,010 --> 00:06:06,570
Moc jsem se toho nedovdl.

43
00:06:06,770 --> 00:06:11,480
Byl to njakك holandskك
cestovatel, kolem roku 1500.

44
00:06:11,610 --> 00:06:15,205
- Registrace trvala tأi msce.
-
[...]
Everything OK? Download subtitles