Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,800 --> 00:00:41,146
KUJDES !
JU SUGJEROJ QË KËTË FILM
MOS SHIKOHET NGA NËN
MOSHAT 15 VJEĮARE DHE
FAMILJARISHT.


2
00:00:42,603 --> 00:00:45,147
Mjaft!
Me këto budallalliqe!

3
00:00:46,483 --> 00:00:48,107
Qepe, buįe.

4
00:00:48,275 --> 00:00:50,109
Mos më quaj buįe.

5
00:01:06,170 --> 00:01:08,129
Je shumë e bukur.

6
00:01:39,872 --> 00:01:42,204
Dil jashtë nga dhoma!
Ule zërin, për hir të Zotit!

7
00:01:42,372 --> 00:01:44,207
Më fal, mami!

8
00:01:45,374 --> 00:01:52,207
DAVIS - 16 vjeį
pronësuar narkotik me qëllim për shitje.

9
00:01:53,149 --> 00:02:20,151
Përkthyes në titra ShpiŽtkeq
www.TitraShqip.net


10
00:02:20,581 --> 00:02:22,038
Je mirë vogëlush?

11
00:02:25,586 --> 00:02:27,837
Shkërdhata!

12
00:02:30,587 --> 00:02:35,837
Angel - 15 vjeį. Kriminel
Agresiv dhe grabiës automjetesh.

13
00:02:38,641 --> 00:02:41,811
- Ti e bëre këtë?
- Jo.

14
00:02:43,561 --> 00:02:45,438
Bashkëburgosuri jot më tha
se ti e bëre.

15
00:02:45,606 --> 00:02:47,148
Mos më godit më përsëri.

16
00:02:50,613 --> 00:02:52,406
Mos më godit më përsëri!

17
00:02:52,573 --> 00:02:55,282
- Po më kërcënon, djalosh?
- Po të kërcënoj!

18
00:02:55,450 --> 00:02:58,036
- E din se ku je?
- Sigurisht, buįe!

19
00:02:58,204 --> 00:03:00,330
Qiu!
Mos më godit përsëri!

20
00:03:05,794 --> 00:03:09,047
Do rikëthehem për 5 minuta
dhe do më japësh një emër.

21
00:03:10,633 --> 00:03:11,968
Dhe kjo është një urdhër.

22
00:03:24,480 --> 00:03:25,772
Pidh i qirë!

23
00:03:27,234 --> 00:03:28,317
Qiu!

24
00:03:31,234 --> 00:03:35,316
Butch - 17 vjeį
Suolmoi një oficer të tërbuar

25
00:03:42,234 --> 00:03:47,918
Enola Vale, Objekti Korrektus Rinor.
Montana

26
00:03:48,089 --> 00:03:49,840
Zotërinjë hiqini rrobat tuaja civile...

27
00:03:50,008 --> 00:03:52,844
..dhe vendosini të gjitha gjërat tuaja
personale nëpër kutitë me emrat tuaj.

28
00:03:53,012 --> 00:03:55,553
Do t'ju kthejmë këpucët tuaja sapo
të përfundojë kërkimi plotësisht.

29
00:03:55,721 --> 00:03:57,972
Të gjitha gjërat tuaja pesonale.

30
00:03:59,142 --> 00:04:00,309
Shkundini flokët tuaja.

31
00:04:01,478 --> 00:04:03,145
Lëvizni gishtat tuaja.

32
00:04:03,481 --> 00:04:04,857
Edhe të këmbëve tuaja.

33
00:04:05,775 --> 00:04:07,065
Shfruni hundën tuaja.

34
00:04:14,076 --> 00:04:15,702
Tani kthehuni.

35
00:04:19,998 --> 00:04:21,207
Përkuluni.

36
00:04:24,128 --> 00:04:25,545
Kollituni.

37
00:04:27,087 --> 00:04:28,087
Fuqishëm.

38
00:04:29,341 --> 00:04:30,341
Ngrihuni.

39
00:04:32,344 --> 00:04:33,594
Kthehuni këtej.

40
00:04:35,474 --> 00:04:38,389
Në rregull djema,
tani do merrni veshjen tuaj.

41
00:04:38,725 --> 00:04:41,353
Zotërinjë, mirë se erdhët në Enola
Vale, Objekti Korrektus Rinor.

42
00:04:41,521 --> 00:04:43,355
Jam inspektori, zoti Sands.

43
00:04:43,523 --> 00:04:47,109
Nëse keni ndonjë problem ose ndonjë
pyetje gjatë qëndrimit tuaj këtu,

44
00:04:47,277 --> 00:04:49,235
..do raportoni tek mbikëqyrësi
i njësisë tuaj,

45
00:04:49,402 --> 00:04:51,071
..në këtë rast tek
Oficer Goodyear.

46
00:04:51,239 --> 00:04:53,114
Ai më pas do raportojë tek mua.

47
00:04:53,2
[...]
Everything OK? Download subtitles