Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:18,380 --> 00:00:21,174
DAN SOVE

2
00:02:00,380 --> 00:02:06,174
OBRADA I PREVOD
Studio DONATO

3
00:03:17,980 --> 00:03:19,174
Upomoć!

4
00:04:34,340 --> 00:04:36,535
Zaustavi!
Stani odmah!

5
00:04:36,700 --> 00:04:38,975
- Šta je? Šta se dešava?
- Otvori!

6
00:04:39,100 --> 00:04:40,249
Što smo stali?

7
00:04:40,380 --> 00:04:42,052
- Otvori, rekao sam ti!
- Trenutak, otvaram.

8
00:04:42,180 --> 00:04:44,216
- Otvori!
- Ta su vrata neispravna.

9
00:04:48,900 --> 00:04:50,777
Pa tamo je mrtav čovek.

10
00:04:50,900 --> 00:04:53,539
Jeste, mrtav.
Ko je taj?

11
00:04:53,660 --> 00:04:56,493
- A ko bi ga znao?
- Meni se čini da ga znam.

12
00:04:56,620 --> 00:04:57,450
A, jeli?

13
00:05:05,180 --> 00:05:07,375
Zašto ne staješ kad
vidiš mrtvog čoveka?

14
00:05:07,500 --> 00:05:09,775
- Nisam ga video. - Nije istina,
lažeš! Kočio si!

15
00:05:09,900 --> 00:05:12,573
- Ne, nisam...
- Ma idi.

16
00:05:12,860 --> 00:05:14,930
To je kamion sa gradilišta.

17
00:05:22,700 --> 00:05:24,497
To je krv!

18
00:05:24,740 --> 00:05:26,731
Daj mi neki prektivač, ciradu.

19
00:05:29,180 --> 00:05:30,329
Evo, brigadiere!

20
00:05:31,100 --> 00:05:33,739
Kad dodješ u stanicu
javi marešalu.

21
00:05:33,860 --> 00:05:35,896
- U redu! - Reci mu
da je neki čovek ubijen...

22
00:05:36,020 --> 00:05:37,499
..na lokalitetu Fiore.
- U redu!

23
00:05:37,620 --> 00:05:38,848
To je Salvatore Kolaazberna.

24
00:05:38,980 --> 00:05:40,891
- Jesi razumeo?
Da li sam bio jasan? - Razumeo sam.

25
00:05:41,020 --> 00:05:44,217
Onda kreni!
Udjite, krenite! Brzo!

26
00:05:44,340 --> 00:05:45,534
Sklanjajte se!

27
00:06:22,420 --> 00:06:23,978
Mogao sam da se zakunem
da će ovako da završi.

28
00:06:24,100 --> 00:06:26,375
Ima ljudi koji mirišu na
smrt i pre nego što umru.

29
00:06:26,500 --> 00:06:28,889
Hteo je da živi bez prijatelja
i evo ga tu.

30
00:06:31,540 --> 00:06:32,768
Ko živi u onoj kući?

31
00:06:32,900 --> 00:06:36,654
Neki Nikolozi, nema ga sada,
otišao je da radi.

32
00:06:36,780 --> 00:06:39,374
Razgovarao sam sa ženom,
kaže da nije čula pucnjeve.

33
00:06:39,500 --> 00:06:41,491
Nije čula ništa,
nije videla ništa,..

34
00:06:41,620 --> 00:06:43,656
..nikoga ne poznaje, ne
izlazi nikad iz kuće, jelda?

35
00:06:43,780 --> 00:06:45,930
Halo? Halo?
Ovde Vuk, zove Vuka.

36
00:06:46,060 --> 00:06:47,812
Halo, halo,
ovde Vuk, recite marešalo.

37
00:06:47,940 --> 00:06:49,817
- Kapetana.
- Odmah, marešalo.

38
00:06:49,940 --> 00:06:52,215
- U koliko si ga sati našao?
- U sedam i petnaest.

39
00:06:52,340 --> 00:06:56,333
Ovde na Siciliji svet se
ubija čim se digne sunce.

40
00:06:56,460 --> 00:06:58,451
Samo je jedan ubijen u podne.

41
00:06:58,580 --> 00:06:59,649
Pisar Pistili.

42
00:06:59,780 --> 00:07:01,611
Ali taj je dugo spavao.
Halo.

43
00:07:01,740 --> 00:07:03,059
Halo.

44
00:07:03,180 --> 00:07:06,536
Kapetane, na lokalitetu
Fiore ubijen je Salvatore Kolazberna.

45
00:07:06,780 --> 00:07:09,135
Kolazberna, onaj iz
firme Kostrucioni?

46
00:07:09,260 --> 00:07:10,295
Da, vlasnik.

47
00:07:10,420 --> 00:07:11,739
Imate li predstavu o motivu?

48
00:07:11,860 --> 00:07:13,134
Ma, gospodine kapetane...

49
00:07:13,260 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles