Preview Subtitle for Happy Town


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,548 --> 00:00:02,880
Prethodno u Veselom gradu...

2
00:00:02,881 --> 00:00:05,876
Ho«u 250.000$ ili «u
predati ovo policiji.

3
00:00:05,877 --> 00:00:06,828
Opet si u sobi, zar ne?

4
00:00:06,829 --> 00:00:09,139
Duo, molim te. Ovo nije zdravo.

5
00:00:09,140 --> 00:00:11,436
Den Farmer, dravna policija.
Uhvati«emo ovog tipa.

6
00:00:11,437 --> 00:00:12,816
Stvarno «emo ga uhvatiti.

7
00:00:12,817 --> 00:00:15,702
Ja sakupljam informacije
o Maَioni*aru.

8
00:00:15,703 --> 00:00:18,128
Mama je nestala.
-Rej*el je oteta.

9
00:00:18,129 --> 00:00:20,623
To je Rej*elin prsten,
ali nije njena ruka.

10
00:00:20,624 --> 00:00:24,373
Upravo sam izaao iz zatvora. I ta? Tek
tako «u se vratiti i oteti erifovu enu?

11
00:00:24,374 --> 00:00:26,552
Sve mi se zamra*ilo.
Ne znam gde sam otila.

12
00:00:26,553 --> 00:00:28,816
Rej*elin povratak zna*i
da je promenio igru.

13
00:00:28,817 --> 00:00:31,736
Pazite ta «u re«i...
Prona«i «emo Maَioni*ara.

14
00:00:57,862 --> 00:01:00,732
Nek Maَioni*ar pokua
da uzme jednu od nas.

15
00:01:00,733 --> 00:01:04,092
Ha! Iznenadi«e se ko nikad u ivotu.

16
00:01:10,335 --> 00:01:12,485
Uopte nisi spavao sino«, zar ne?

17
00:01:14,277 --> 00:01:16,590
Duo, ovaj grad je poludeo.

18
00:01:17,536 --> 00:01:22,998
Bile su 2 slu*ajne pucnjave u zadnja
2 dana, 17 unjanja, 11 prijava provala

19
00:01:22,999 --> 00:01:26,461
za koje se ispalo da su deca koja su se
unjala ku«i nakon policijskog *asa.

20
00:01:26,462 --> 00:01:31,988
A mi moramo da odgovorimo i
istraimo svaki, to zna*i da ja...

21
00:01:31,989 --> 00:01:34,603
Nemam vremena da se usredsredim...

22
00:01:38,110 --> 00:01:43,389
na ono ta je bitno,
osim kada treba da spavam.

23
00:01:47,654 --> 00:01:49,616
Jesi li dobro duo?

24
00:01:50,468 --> 00:01:54,770
Don ho«e da pomognem u
svaَi oko zatvaranja pekare.

25
00:01:54,771 --> 00:01:58,710
Jesi li sigurna da je pametno da
se tako brzo vrati na posao?

26
00:01:58,711 --> 00:02:01,863
Ne mogu ostati zatvorena
u ovoj ku«i doveka Tomi.

27
00:02:01,864 --> 00:02:07,521
Samo mislim da ne treba uriti.
-Sada zvu*i kao moji roditelji.

28
00:02:07,522 --> 00:02:13,636
Jutros je zvao moj otac. Ho«e da Ema i ja
odemo neko vreme kod njih u Sent Pol.

29
00:02:13,637 --> 00:02:16,906
Ne kaem to. Samo kaem da nisi
trebala dopustiti Donu Haplinu

30
00:02:16,907 --> 00:02:21,811
da te nagovori da se uklju*i prerano.
-Ne nagovara me. Ja to elim.

31
00:02:21,812 --> 00:02:24,324
Ne«u dozvoliti da...

32
00:02:24,325 --> 00:02:31,411
Ko god me je oteo, prekinuo mi je
normalan ivot. Vra«am se na posao.

33
00:02:31,682 --> 00:02:33,657
Zapamti da nikad ne zaboravi.

34
00:02:33,658 --> 00:02:35,659
Hvala. rtve Maَioni*ara...

35
00:02:35,660 --> 00:02:39,153
One su jo uvek tamo. Uzmite jednu,
molim vas. Da svi budu bezbedni. -Halo?

36
00:02:39,154 --> 00:02:41,015
Halo, gَo Bun.

37
00:02:41,016 --> 00:02:43,685
Po*ela sam da se pitam kada
«ete me kontaktirati.

38
00:02:43,686 --> 00:02:47,807
Spremna sam da prihvatim vae
uslove za predmet koji imate.

39
00:02:47,808 --> 00:02:52,340
Moj auto «e biti ispred pansiona
Medouvs ve*eras u 6:00h.

40
00:02:52,341 --> 00:02:54,557
da vas odv
[...]
Everything OK? Download subtitles