Preview Subtitle for The Haunted Mansion 2003


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ17,760 --> 00Ψ00Ψ21,116
Dobrodoli, bedaci smrtni.

2
00Ψ00Ψ36,840 --> 00Ψ00Ψ40,799
ZAARANA KUA

3
00Ψ00Ψ51,360 --> 00Ψ00Ψ53,351
ZALJUBLJENI

4
00Ψ02Ψ04,360 --> 00Ψ02Ψ06,351
SMRT

5
00Ψ02Ψ31,440 --> 00Ψ02Ψ33,510
ZAUVIJEK TVOJA,
ELIZABETH

6
00Ψ03Ψ40,400 --> 00Ψ03Ψ43,790
EVERS i EVERS
TRGOVINA NEKRETNINAMA

7
00Ψ03Ψ46,800 --> 00Ψ03Ψ48,791
Nije li to ljubavΠ

8
00Ψ03Ψ48,880 --> 00Ψ03Ψ52,555
Katkad uete u kuu, bacite
jedan pogled, i jasno vam je.

9
00Ψ03Ψ52,640 --> 00Ψ03Ψ54,631
I kaete, 'Ovo je
kua za mene.'

10
00Ψ03Ψ54,720 --> 00Ψ03Ψ58,793
Savrena je.
Upravo smo to traili.

11
00Ψ03Ψ59,920 --> 00Ψ04Ψ02,753
Nema dovoljno utinica.
- Nemojte tako, g. Coleman.

12
00Ψ04Ψ02,840 --> 00Ψ04Ψ06,958
Kua u UI. Sycamore
bila je prepuna utinica.

13
00Ψ04Ψ07,040 --> 00Ψ04Ψ09,031
Tako je. Bilo ih je dosta.

14
00Ψ04Ψ09,120 --> 00Ψ04Ψ11,998
Stube su bile previsoke.
Muit emo se kad ostarimo.

15
00Ψ04Ψ12,080 --> 00Ψ04Ψ14,958
Svakoj kui
nae nedostatak.

16
00Ψ04Ψ15,040 --> 00Ψ04Ψ17,031
Ja samo znam to hou.

17
00Ψ04Ψ17,120 --> 00Ψ04Ψ19,395
Hoe li razvodΠ
Mogu ti ga priskrbiti.

18
00Ψ04Ψ19,480 --> 00Ψ04Ψ21,755
Ljudi, nema potrebe za tim.

19
00Ψ04Ψ21,840 --> 00Ψ04Ψ26,356
Nai u vam kuu. Odluio sam
da vam naem savrenu kuu.

20
00Ψ04Ψ26,440 --> 00Ψ04Ψ28,431
Nije vano koliko u traiti.

21
00Ψ04Ψ28,520 --> 00Ψ04Ψ33,389
Mi u 'Evers i Evers' elimo
da budete sretni zauvijek.

22
00Ψ04Ψ33,480 --> 00Ψ04Ψ36,233
Ispriavam se.

23
00Ψ04Ψ36,320 --> 00Ψ04Ψ39,437
ao mi je. Evers i Evers
nekretnine. Ovdje Jim Evers.

24
00Ψ04Ψ39,520 --> 00Ψ04Ψ42,193
Bog, srce, kako ideΠ
Svia im se kuaΠ

25
00Ψ04Ψ43,400 --> 00Ψ04Ψ45,356
Kua je i dalje na prodaju.

26
00Ψ04Ψ45,440 --> 00Ψ04Ψ47,874
Znala sam.
Rekla sam ti da nisu kupci.

27
00Ψ04Ψ47,960 --> 00Ψ04Ψ49,678
I ona je zainteresirana.

28
00Ψ04Ψ49,760 --> 00Ψ04Ψ52,194
Idem kui presvui se
za veeru.

29
00Ψ04Ψ52,280 --> 00Ψ04Ψ55,352
Veselim se veeri.
- Je li sve sreenoΠ

30
00Ψ04Ψ55,440 --> 00Ψ04Ψ58,079
Rezervirala sam za 19 h.
Nemoj kasniti.

31
00Ψ04Ψ58,160 --> 00Ψ05Ψ02,551
Moe u 19 h. Naimo se
i sve emo se dogovoriti.

32
00Ψ05Ψ02,640 --> 00Ψ05Ψ05,200
Vidimo se.
- Vidi to si uinio.

33
00Ψ05Ψ05,280 --> 00Ψ05Ψ07,669
Kua nam je super.

34
00Ψ05Ψ08,440 --> 00Ψ05Ψ10,431
Oboavamo je.

35
00Ψ05Ψ10,520 --> 00Ψ05Ψ15,036
Ako je tako,
preostaje nam samo jednoΨ

36
00Ψ05Ψ15,680 --> 00Ψ05Ψ17,910
Potpisati ugovor.

37
00Ψ05Ψ20,040 --> 00Ψ05Ψ21,951
Lorraine i Gary.

38
00Ψ05Ψ22,040 --> 00Ψ05Ψ25,715
Evo toga ugovora,
spreman za potpis i ovjeru.

39
00Ψ05Ψ25,800 --> 00Ψ05Ψ28,951
Hvala lijepa.
Jako smo vam zahvalni.

40
00Ψ05Ψ29,040 --> 00Ψ05Ψ32,032
Moramo to proslaviti.
to ete popitiΠ

41
00Ψ05Ψ32,120 --> 00Ψ05Ψ34,793
Nita, hvala. eka me ena.

42
00Ψ05Ψ34,880 --> 00Ψ05Ψ36,757
To nam puno znai. Molim vas.

43
00Ψ05Ψ36,840 --> 00Ψ05Ψ40,116
Zbilja ne mogu.
- Inzistiramo. Molim vas.

44
00Ψ05Ψ41,400 --> 00Ψ05Ψ45,279
Dobro, na brzinu.
Molim vas jedno slatko pivo.

45
00Ψ05Ψ45,360 --> 00Ψ05Ψ48,432
Ne moete to piti.
Sammy, daj tri vulkana.

46
00Ψ05Ψ48,520 --> 00Ψ05Ψ50,954
Ne bih vulkan.
- Nevjerojatno su dobri.

47
00Ψ05Ψ51,040 --> 00Ψ05Ψ53,076
Dolazimo ovamo godinama.

48
00Ψ05Ψ53,160 --> 00Ψ05Ψ55,151
Pods
[...]
Everything OK? Download subtitles