Preview Subtitle for Nothing Personal


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:04,008 --> 00:02:07,020
NIŠTA LIČNO

2
00:02:55,015 --> 00:02:57,989
Usamljenost.

3
00:06:08,229 --> 00:06:10,627
Treba li vam pomoć?
- Ne.

4
00:06:12,642 --> 00:06:13,980
A vama?

5
00:06:23,987 --> 00:06:25,795
Možete li da me povezete?

6
00:06:29,642 --> 00:06:33,757
Gde? - Gde god vi idete.
Žao mi je, ali sa nama su deca.

7
00:06:36,617 --> 00:06:38,017
Shvatam.

8
00:08:20,143 --> 00:08:21,850
Šta je s tobom, ludačo?

9
00:08:24,171 --> 00:08:25,917
Ti si luda!

10
00:10:26,008 --> 00:10:27,328
Kraj veze.

11
00:15:08,650 --> 00:15:09,875
Zdravo.

12
00:15:17,280 --> 00:15:18,786
Kako se zoveš?

13
00:15:21,442 --> 00:15:23,024
To se tebe, jebeno, ne tiče.

14
00:15:31,389 --> 00:15:32,914
Nemoj da si prosta.

15
00:15:38,656 --> 00:15:41,956
Možeš da radiš u bašti,
u zamenu za hranu.

16
00:16:17,013 --> 00:16:20,391
Nisam znala šta da radim sa ovim,
pa sam ih posadila zajedno.

17
00:16:20,392 --> 00:16:22,724
Ako hoćeš, vratiću ih.

18
00:16:27,129 --> 00:16:28,632
Ova biljka...

19
00:16:31,117 --> 00:16:32,623
I ove biljke.

20
00:16:33,608 --> 00:16:35,642
Ne razlikuju se mnogo.

21
00:16:37,624 --> 00:16:41,019
Pa, one imaju miris luka.

22
00:16:42,305 --> 00:16:43,619
Divljeg luka.

23
00:16:49,178 --> 00:16:50,713
Vredno radiš.

24
00:16:52,209 --> 00:16:56,720
Možda ću da te zaposlim? Više mi niko
ne pomaže, posle smrti supruge...

25
00:16:56,721 --> 00:17:01,341
Ne zanimaju me tvoje životne priče.
Rekao si: "rad za hranu".

26
00:17:04,260 --> 00:17:05,762
Ok, hajde da jedemo.

27
00:17:37,263 --> 00:17:40,612
Uđi unutra.
- Radije bih sama jela.

28
00:17:43,655 --> 00:17:45,874
Ja samo hoću da budem pristojan.
- Ja neću.

29
00:17:45,875 --> 00:17:47,531
Jebi se.

30
00:17:50,193 --> 00:17:51,919
Hoću prvo moju hranu.

31
00:18:19,567 --> 00:18:22,502
Zar nećeš ni hvala da kažeš.
- Zašto?

32
00:18:23,563 --> 00:18:25,066
To sam odradila.

33
00:19:03,762 --> 00:19:06,086
Gde ideš?
- Jednostavno, idem.

34
00:19:07,394 --> 00:19:11,826
Ostati je sigurno bolje, nego otići.
- Kako ti to znaš? Ti ne možeš da odeš.

35
00:19:11,827 --> 00:19:14,902
Zašto ne?
- Zato, jer si star.

36
00:19:14,903 --> 00:19:18,638
Mozeš da ostaneš i radiš za mene.
Možeš da odeš u bilo kom trenutku.

37
00:19:18,639 --> 00:19:20,012
Ozbiljno?

38
00:19:20,511 --> 00:19:23,647
Neću ništa da te pitam i
da ti pričam o sebi.

39
00:19:23,648 --> 00:19:25,208
Ok, dogovoreno.

40
00:19:26,429 --> 00:19:28,836
Samo jedno pitanje:

41
00:19:32,070 --> 00:19:34,607
Kako ti je ime?
- Šta će ti moje ime?

42
00:19:35,269 --> 00:19:38,221
Pa, moram nekako da te zovem,
ili ako bih hteo da te pozovem.

43
00:19:38,222 --> 00:19:41,702
Ako hoćeš da me pozoveš,
samo mi kaži "ti".

44
00:19:44,294 --> 00:19:45,367
Hej!

45
00:19:45,368 --> 00:19:46,118
Ti!

46
00:19:48,098 --> 00:19:49,407
Dobar posao...

47
00:19:49,978 --> 00:19:51,498
Doručak je u sedam.

48
00:21:34,957 --> 00:21:36,271
Hajde uđi!

49
00:21:38,525 --> 00:21:41,358
Hoćeš kišnu kabanicu?
- Nema kiše.

50
00:21:42,790 --> 00:21:44,136
Pa, neće još.

51
00:22:07,102 --> 00:22:09,682
Kako si spavala?
- Lepo.

52
00:22:11,070 --> 00:22:12,291
Hvala.

53
00:22:13,383
[...]
Everything OK? Download subtitles