Preview Subtitle for Parents


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:03,533 --> 00:03:07,936
- elite li da vas slikam?

2
00:03:08,004 --> 00:03:11,030
- Pribliite se.

3
00:03:29,579 --> 00:03:36,481
11 godina i 9 meseci kasnije

4
00:03:59,795 --> 00:04:02,195
Boe! Nema signala.

5
00:04:02,264 --> 00:04:04,630
O boe! Kako æemo preiveti?

6
00:04:07,002 --> 00:04:09,937
Uh! Hvala.

7
00:04:10,005 --> 00:04:11,939
Eno savetnika.
Oh, izvinite.

8
00:04:12,007 --> 00:04:13,975
Ovaj, moete li mi reæi
gde je bungalov “navaho”?

9
00:04:14,042 --> 00:04:16,408
- Eno tamo.
- Hvala.

10
00:04:20,182 --> 00:04:23,379
Hajde, devojke, brzo
pronağite svoje torbe.

11
00:04:23,452 --> 00:04:25,613
Još mnogo toga
moramo da uradimo.

12
00:04:25,687 --> 00:04:28,212
Sada æu megafon dati
mojoj æerki...

13
00:04:28,290 --> 00:04:30,986
I glavnom pomoæniku,
marvi junior.

14
00:04:31,059 --> 00:04:35,325
Marva, raspored spavanja,
molim.

15
00:04:35,397 --> 00:04:38,264
U redu, dame,
slušajte paljivo.

16
00:04:41,937 --> 00:04:45,031
Èekaj malo.
Mislio sam da je ovo kamp za deèake.

17
00:04:52,581 --> 00:04:55,015
Okej, našla sam torbu.

18
00:04:59,855 --> 00:05:04,964
Sad je pitanje...
kako da je izvadim?

19
00:05:05,965 --> 00:05:09,332
Okej, mogu ja to.
Okej... ne, ne mogu.

20
00:05:09,401 --> 00:05:11,869
- Prvi put si ovde?
- Kako si znala?

21
00:05:11,937 --> 00:05:14,201
- Nisi znala da treba
da uzmeš svoju torbu...

22
00:05:14,273 --> 00:05:16,707
Pre nego što je radnici
bace na gomilu.

23
00:05:16,775 --> 00:05:18,709
-Rekla bih da ti treba pomoæ.
-Hvala.

24
00:05:18,777 --> 00:05:20,904
Moja je ona velika, uta.

25
00:05:22,781 --> 00:05:25,249
Vau!
E, to je moj tip ene

26
00:05:25,317 --> 00:05:27,717
- Ej, snagatorko!
- Hmm?

27
00:05:27,786 --> 00:05:30,346
Moeš li da mi dohvatiš torbu?
Ovu utu...

28
00:05:30,422 --> 00:05:32,356
- Èak tamo dole.
- Vai.

29
00:05:33,392 --> 00:05:35,326
Oh, ta? Nema problema.

30
00:05:36,895 --> 00:05:38,829
Hej, ti si
iz kalifornije?

31
00:05:38,897 --> 00:05:42,526
Da li, kao, iviš u holivudu?
Da li, kao, imaš glumce u komšiluku?

32
00:05:42,601 --> 00:05:44,592
Gde vas dve ivite?

33
00:05:44,670 --> 00:05:46,604
Nikad nisam ni bila u holivudu.

34
00:05:46,672 --> 00:05:50,199
ivim u napi
to je u severnom delu kalifornije
i ivim pored vinograda.

35
00:05:50,275 --> 00:05:52,175
- Kakvog grada?
- Vinograda.

36
00:05:52,244 --> 00:05:54,610
Tamo se sadi groğe
od koga se pravi vino.

37
00:05:54,680 --> 00:05:57,672
To mi radimo.
Ja i moj tata drimo vinograd.

38
00:05:57,750 --> 00:06:00,412
- Heli parker!
- Ovde.

39
00:06:00,486 --> 00:06:02,750
- Arapaho.
- I ja sam tamo.
- I ja.

40
00:06:02,821 --> 00:06:07,190
- Jes! Hajdemo, narode.

41
00:06:07,259 --> 00:06:11,025
Pa, ovaj, zna li neko od vas, sluèajno,
da igra poker?

42
00:06:11,096 --> 00:06:13,394
- Ne.
- Nikad ga nisam igrala.

43
00:06:13,465 --> 00:06:15,933
Stvarno? Jao,
baš šteta.

44
00:06:16,001 --> 00:06:19,334
Ovaj, koliko ste para ponele
sa sobom na letovanje?

45
00:06:19,405 --> 00:06:21,930
- Koliko? Mnogo.

46
00:06:22,007 --> 00:06:26,535
- Vau! Ko li je unutra?

47
00:06:26,612 --> 00:06:28,546
Hajde, pourite.

48
00:06:39,124 --> 00:06:41,456
Pa, stigli smo.


[...]
Everything OK? Download subtitles