Preview Subtitle for Into The Fire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:40,037 --> 00:01:41,737
Този филм пресъздава
действителни събития


2
00:01:41,738 --> 00:01:43,737
от началото на Корейската война.

3
00:01:54,738 --> 00:01:58,404
На 15 Август 1945 Корея е освободена
от японската окупация.

4
00:01:58,405 --> 00:02:00,405
38. паралел беше границата между
комунистическа Северна Корея и...

5
00:02:00,450 --> 00:02:04,406
...Южна Корея,
която беше под контрола на САЩ.

6
00:02:11,280 --> 00:02:12,880
25 юни 1950 година е
началото на Корейската война.

7
00:02:12,881 --> 00:02:14,382
Тя беше първият
голям въоръжен конфликт...

8
00:02:14,383 --> 00:02:17,281
...от края на Втората световна война.
В района на гр. Поханг...

9
00:02:17,282 --> 00:02:20,282
...се водеха ожесточени сражения между
3- та Южнокорейска пехотна дивизия...

10
00:02:20,283 --> 00:02:23,350
...и войските на Северна Корея.

11
00:02:26,492 --> 00:02:28,027
В продължение на 40 дни...

12
00:02:28,052 --> 00:02:29,827
...под натиска на врага, Южно
корейската армия само отстъпваше.

13
00:02:29,828 --> 00:02:32,828
Когато вече нямаше къде да се отстъпва,
единственото, което им оставаше...

14
00:02:32,829 --> 00:02:35,829
...беше да чакат идването на
съюзническите войски на река Накдонг.

15
00:02:48,486 --> 00:02:54,393
71: В ОГЪНЯ

16
00:03:05,037 --> 00:03:08,737
8 Август 1950

17
00:03:55,315 --> 00:03:56,024
Ей, ти, там.

18
00:03:58,527 --> 00:04:00,862
Занеси тези боеприпаси
на позиция Гиганпо.

19
00:04:01,154 --> 00:04:02,154
Какво?

20
00:04:02,155 --> 00:04:03,573
Войниците на покрива!

21
00:04:06,952 --> 00:04:07,952
Капитане.

22
00:04:08,203 --> 00:04:09,371
Бяха нанесени 3758 удара.

23
00:04:09,663 --> 00:04:10,705
А как е на тази страна?

24
00:04:11,373 --> 00:04:15,127
Квадрат 25,
имам нужда веднага от помощ.

25
00:04:15,252 --> 00:04:17,295
Огън! Огън!

26
00:05:15,854 --> 00:05:16,980
Напред!

27
00:05:29,618 --> 00:05:30,535
Колко остана?

28
00:05:30,536 --> 00:05:31,535
Това е последният.

29
00:05:34,789 --> 00:05:35,789
Капитане.

30
00:05:36,249 --> 00:05:37,417
Какво става с подкрепата на артилерията?

31
00:05:37,418 --> 00:05:38,417
Върнаха се назад, в тила.

32
00:05:40,837 --> 00:05:42,589
Отстъпвайте! Това е заповед!

33
00:05:42,964 --> 00:05:44,424
Късно е вече, всичко свърши!

34
00:05:44,799 --> 00:05:46,134
Канг Дайви, слушай ме!

35
00:05:46,135 --> 00:05:47,636
Можем да го направим, капитане!

36
00:05:57,062 --> 00:05:58,188
Ей, Ким Чжун Соп.
- Да.

37
00:05:58,223 --> 00:05:59,314
Вземи три взвода за подкрепление.

38
00:05:59,349 --> 00:06:00,071
Слушам.

39
00:06:00,106 --> 00:06:02,067
Каквото и да стане, трябва да напредвате.
- Слушам.

40
00:06:02,317 --> 00:06:03,068
Хей! Да вървим!

41
00:06:03,735 --> 00:06:05,688
Ким Чжун Соп.
- Да.

42
00:06:05,862 --> 00:06:06,988
Внимавайте там.

43
00:06:25,966 --> 00:06:27,926
Санитаря тук! Санитар!

44
00:06:27,961 --> 00:06:29,886
Не бягай, нито крачка назад!

45
00:06:29,921 --> 00:06:31,888
Санитар, бързо!
Тука!

46
00:07:06,673 --> 00:07:08,049
Намери ли санитар, а?

47
00:07:26,234 --> 00:07:27,152
Още патрони!

48
00:07:40,540 --> 00:07:41,449
Презареждай!

49
00:07:42,000 --> 00:07:43,668
Огън! Огън!

50
00:08:09,903 --> 00:08:10,945
Бяга
[...]
Everything OK? Download subtitles