Preview Subtitle for Into The Fire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:45,587 --> 00:01:49,287
Ovaj film se temelji na istinitoj pri*i.

2
00:02:00,288 --> 00:02:09,954
15. kolovoza 1945. Koreja je osloboَena od Japana.
38. paralela je postala granica izmeَu komunisti*kog Sjevera i Juga pod kontrolom SAD.

3
00:02:16,830 --> 00:02:24,900
25. lipnja 1950. po*inje Korejski rat. Bio je to prvi veliki rat od
Drugog svjetskog rata, a podru*je oko Pohanga bilo je poprite krvavih borbi izmeَu
junokorejske 3. pjea*ke divizije i sjevernokorejskih postrojbi.

4
00:02:32,042 --> 00:02:41,377
Proteklih 40 dana, junokorejske postrojbe su se samo povla*ile.
Vie se nemaju kamo povu«i i sve to mogu je *ekati
dolazak Saveznika na rijeku Nakdong.

5
00:03:10,587 --> 00:03:14,287
8. kolovoz 1950.

6
00:03:59,322 --> 00:03:59,989
Hej, hej!

7
00:04:00,865 --> 00:04:01,574
Ti tamo.

8
00:04:04,077 --> 00:04:06,412
Nosi ovo streljivo na poloaj Giganpo.

9
00:04:06,704 --> 00:04:07,372
Molim?

10
00:04:07,372 --> 00:04:09,123
Ljudima iznad, na krovu!

11
00:04:12,502 --> 00:04:13,127
Satni*e!

12
00:04:13,753 --> 00:04:14,921
Bilo je ukupno 3758 udara.

13
00:04:15,213 --> 00:04:16,255
Kako je na toj strani?

14
00:04:16,923 --> 00:04:20,677
25 ciljeva, trebam pomo«, odmah.

15
00:04:20,802 --> 00:04:22,845
Pali! Pali!

16
00:05:21,404 --> 00:05:22,530
Naprijed!

17
00:05:35,168 --> 00:05:36,085
Koliko ih je ostalo?

18
00:05:36,085 --> 00:05:36,961
Ovo je posljednji.

19
00:05:40,339 --> 00:05:41,007
Satni*e!

20
00:05:41,799 --> 00:05:42,967

to je s topni*kom potporom?

21
00:05:42,967 --> 00:05:43,926
Povukli su se iza.

22
00:05:46,387 --> 00:05:48,139
Povla*ite se! To je zapovijed!

23
00:05:48,514 --> 00:05:49,974
Prekasno je, sve je gotovo!

24
00:05:50,349 --> 00:05:51,684
Kang Daewi, sluaj me!

25
00:05:51,684 --> 00:05:53,186
Moemo izdrati, satni*e!

26
00:06:02,612 --> 00:06:04,030
Hej, Kim Jun Seop.
-Da.

27
00:06:04,030 --> 00:06:04,864
Uzmi tri voda za potporu.

28
00:06:04,864 --> 00:06:05,656
Da, gospodine.

29
00:06:05,656 --> 00:06:07,617

to god da se dogodilo, morate nastaviti s obranom.
-Da, gospodine.

30
00:06:07,867 --> 00:06:08,618
Hej! Idemo!

31
00:06:09,285 --> 00:06:10,203
Hej, Kim Jun Seop.

32
00:06:10,203 --> 00:06:10,745
Da.

33
00:06:11,412 --> 00:06:12,538
چuvaj se.

34
00:06:31,516 --> 00:06:32,725
Trebamo lije*nika! Lije*nika!

35
00:06:32,725 --> 00:06:35,436
Ne bjeite, drite liniju!

36
00:06:35,436 --> 00:06:36,479
Brzo, lije*nika!

37
00:06:36,479 --> 00:06:37,438
Ovamo!

38
00:07:12,223 --> 00:07:13,599
Ima lijekova?!

39
00:07:31,784 --> 00:07:32,702
Jo streljiva!

40
00:07:46,090 --> 00:07:46,999
Punim!

41
00:07:47,550 --> 00:07:49,218
Pali! Pali!

42
00:08:15,453 --> 00:08:16,495
Rekao sam da tr*i, ne da stoji!

43
00:08:23,252 --> 00:08:23,878
Ovdje.

44
00:08:24,420 --> 00:08:25,129
Ostani iza.

45
00:08:46,651 --> 00:08:47,276
Idemo!

46
00:09:03,251 --> 00:09:04,335
Uza zid!

47
00:09:11,175 --> 00:09:12,176
Dolaze!

48
00:10:28,669 --> 00:10:30,629
Dva voda!

49
00:10:33,215 --> 00:10:35,134
Satni*e, izgubili smo vezu.

50
00:10:38,304 --> 00:10:39,138
Pokuajte opet.

51
00:10:39,138 --> 00:10:39,889
Da, gospodine!

52
00:11:04,038 --> 00:11:05,748
Satni*e, Lee Myung Go
[...]
Everything OK? Download subtitles