Preview Subtitle for Prehistoric Park


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,070 --> 00:00:05,600
SOUTH PARK 218
http://south-park.cz/

2
00:00:11,500 --> 00:00:14,400
Jedu do South Parku,
chci si trochu orazit.

3
00:00:14,750 --> 00:00:18,000
Všude samá šastná tváø.
Skromní lidi neznaj záš.

4
00:00:18,100 --> 00:00:21,100
Jedu do South Parku,
starosti nechám za sebou.

5
00:00:21,500 --> 00:00:24,800
Zaparkovat vždy se dá.
Všichni zdravìj zvesela.

6
00:00:24,900 --> 00:00:28,000
Jedu do South Parku,
trochu si tam povyrazím.

7
00:00:31,350 --> 00:00:34,200
Pojeï se mnou do South Parku
za prima pøáteli.

8
00:00:35,300 --> 00:00:38,656
Jen si tak plaveme
a hledáme nebezpeèné dravce.

9
00:00:40,280 --> 00:00:45,513
To je král krokodýl. Má 4 metry.
Musí být dlouhý aspoò 12 až 13 stop.

10
00:00:45,640 --> 00:00:49,599
V èelistech má takovou sílu,
že by mi urval hlavu.

11
00:00:49,720 --> 00:00:54,396
Musím být opatrný, takže na nìj
skoèím a narvu mu palec do prdele.

12
00:00:54,520 --> 00:00:58,479
- To je síla!
- Do nejbližší nemocnice je to 200 km,

13
00:00:58,600 --> 00:01:02,115
takže si opravdu musím dát pozor,
až mu ho tam budu strkat.

14
00:01:03,200 --> 00:01:06,112
- Teï se vážnì nasral!
- Dìlej, vole!

15
00:01:06,240 --> 00:01:11,234
Musím tam strèit ten palec,
to ho opravdu nasere!

16
00:01:11,360 --> 00:01:14,796
Opravdu se nasral!
Musím být opatrný.

17
00:01:14,920 --> 00:01:16,672
Ten chlápek je fakt dobrý.

18
00:01:16,800 --> 00:01:20,076
- Já vám to øíkal.
- To byl ale rozzlobený krokodýl.

19
00:01:20,200 --> 00:01:23,954
Podaøilo se mi vyváznout jen s pár
modøinama a potrhanou levou koulí.

20
00:01:24,080 --> 00:01:29,279
Pøíštì si na tyto tvory posvítíme
a dozvíme se víc o jejich nasírání.

21
00:01:29,400 --> 00:01:32,479
- Dík za pozornost.
- Jdeme taky hledat krokodýly!

22
00:01:35,160 --> 00:01:39,517
Tady už nìjací krokouši musí být.
Napodobím jejich hlas a pøivábím je.

23
00:01:41,600 --> 00:01:44,273
To není krokodýlí hlas,
ty tlustej vocase!

24
00:01:44,400 --> 00:01:48,313
Teï nakopu svýmu kámošovi
Kylovi koule a uvidíme, co se stane.

25
00:01:48,440 --> 00:01:50,351
- Zmiz, Cartmane!
- Polez, krokouši.

26
00:01:53,880 --> 00:01:56,155
- Ty vole!
- Pomoc!

27
00:01:57,440 --> 00:02:00,000
Skvìlá práce, Cartmane,
zabil jsi Kyla!

28
00:02:00,120 --> 00:02:03,237
- Nemìl mi øíkat tlusochu.
- To je jako øíkat modrá obloha.

29
00:02:03,360 --> 00:02:06,397
- Serem na nìj, je mrtvej.
Jdem na krokouše. - Kluci!

30
00:02:06,520 --> 00:02:08,636
On žije. Kyle, jsi v poøádku?

31
00:02:08,760 --> 00:02:12,116
- Myslím, že jo. Je tam Cartman?
- Jsem tady.

32
00:02:12,240 --> 00:02:18,110
- Jsi zkurvenej praseèí ksicht a krysa!
- Øekni mi to do ksichtu, srabe!

33
00:02:18,240 --> 00:02:20,310
- Dokážeš vylézt zpátky?
- Myslím, že ne.

34
00:02:20,440 --> 00:02:24,558
- Zkusím slézt za ním.
- Pojïte na krokodýly.

35
00:02:28,200 --> 00:02:30,953
Dìlá se mi blbì.

36
00:02:31,080 --> 00:02:33,196
- Fuj!
- Promiò.

37
00:02:33,320 --> 00:02:36,198
- Co dìláš, tlusochu!
- Vyser si, hipíku!

38
00:02:36,320 --> 00:02:41,269
- Honem, už chci vypadnout.
- Chy se lana. Poèkej, co to je?

39
00:02:46,000 --> 00:02:48,116
Èlovìèe, to je èlovìk!

40
00:02:48,240 --> 00:02:52,119
- Vypadá, že zamrzl.
- Dìlejte,
[...]
Everything OK? Download subtitles