Preview Subtitle for Star Wars Episode I The Phantom Menace Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,600 --> 00:00:23,800
Отдавна в една много далечна галактика...

2
00:00:27,200 --> 00:00:35,200
МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ

3
00:00:38,320 --> 00:00:41,400
Епизод I

4
00:00:41,400 --> 00:00:45,600
Епизод I
НЕВИДИМА ЗАПЛАХА

5
00:00:50,560 --> 00:00:54,160
В Галактическата Република
се надига недоволство.

6
00:00:54,400 --> 00:00:58,000
Наложените върху звездните търговски пътища
данъци са в основата на конфликта.

7
00:00:58,240 --> 00:01:01,840
Надявайки се да разреши проблема чрез
блокада от бойни кораби,

8
00:01:02,080 --> 00:01:06,920
алчната Търговската федерация спира
всички доставки до малката планета Набу.

9
00:01:11,680 --> 00:01:15,280
Докато Конгресът на Републиката
безкрайно дискутира тези обезпокояващи събития,

10
00:01:15,520 --> 00:01:19,160
Върховния Председател тайно изпраща
двама Джедаи,

11
00:01:19,400 --> 00:01:28,080
пазители на мира и справедливостта
в галактиката, да разрешат конфликта...

12
00:01:54,640 --> 00:01:56,680
- Капитане.
Да, Сър

13
00:01:56,840 --> 00:01:58,880
Предайте, че искаме да кацнем незабавно.

14
00:02:00,320 --> 00:02:01,640
С цялото си уважение ...

15
00:02:01,800 --> 00:02:04,840
Пратениците на Върховния Председател
желаят да бъдат приети незабавно.

16
00:02:05,000 --> 00:02:06,800
Да, разбира се.

17
00:02:06,920 --> 00:02:09,880
Както знаете,
нашата блокада е напълно законна...

18
00:02:10,000 --> 00:02:13,880
и ще се радваме да ги приемем.

19
00:02:35,480 --> 00:02:37,960
Аз съм ТС-14 на вашите услуги.

20
00:02:38,120 --> 00:02:39,920
Моля, последвайте ме.

21
00:02:45,800 --> 00:02:48,680
Вашето посещение е чест за нас.

22
00:02:48,840 --> 00:02:50,640
Разположете се удобно.

23
00:02:50,760 --> 00:02:52,960
Господарят ми ще ви приеме след малко.

24
00:02:56,720 --> 00:02:58,880
Имам лошо предчувствие.

25
00:02:59,040 --> 00:03:01,920
-Не усещам нищо.
-Не е свързано с мисията, Учителю,

26
00:03:02,040 --> 00:03:05,760
това е нещо...различно...едва доловимо...

27
00:03:05,920 --> 00:03:08,160
Не се поддавай на съмненията си, Оби-Уан.

28
00:03:08,320 --> 00:03:11,280
Запази концентрацията си тук,
където е необходима.

29
00:03:11,440 --> 00:03:14,160
Учителят Йода казва, че трябва да бъда
загрижен, що се отнася до бъдещето...

30
00:03:14,280 --> 00:03:16,160
.... но не за сметка на настоящето.

31
00:03:16,320 --> 00:03:19,120
Внимавай със Силата, млади ми ученико.

32
00:03:19,240 --> 00:03:21,040
Разбира се, Учителю.

33
00:03:23,200 --> 00:03:26,640
Според теб, Вицекраля ще уважи ли
исканията на Върховния Председател

34
00:03:26,800 --> 00:03:28,840
Хората на Федерацията са страхливи.

35
00:03:28,960 --> 00:03:31,680
Преговорите ще бъдат кратки.

36
00:03:32,520 --> 00:03:34,920
Какво ! Какво каза

37
00:03:35,080 --> 00:03:37,880
Мисля, че пратениците са рицари Джедаи.

38
00:03:38,640 --> 00:03:39,760
Знаех си.

39
00:03:39,920 --> 00:03:42,040
Тук са за да ни заставят
да подпишем споразумението.

40
00:03:43,360 --> 00:03:46,320
Отвлечи им вниманието,
ще се свържа с Лорд Сид.

41
00:03:46,440 --> 00:03:47,920
Полудя ли

42
00:03:48,080 --> 00:03:50,800
няма да остана насаме
с двама Джедаи!

43
00:03:52,400 --> 00:03:53,720
Изпратете дроида.

44
00:03:59,000 --> 00:04:00,800
Нормално ли е да се
[...]
Everything OK? Download subtitles