Preview Subtitle for Jk


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:07,234 --> 00:01:12,489
A Dirty Carnival
Pأeklad a إpravy: Xatrix

2
00:01:27,421 --> 00:01:29,464
Zasranej mejde!

3
00:01:29,631 --> 00:01:33,093
Mysl si, e si gangster?

4
00:01:33,218 --> 00:01:37,306
Chce bejt taky gangster?!
Srی*i! Padej!

5
00:01:37,931 --> 00:01:42,686
Zmlیtit *lovka a
utratit vechny penze.

6
00:01:43,645 --> 00:01:47,107
Je to budikni*emu,
ale je to mؤj syn.

7
00:01:47,232 --> 00:01:49,401
Je naprosto mimo!

8
00:01:49,526 --> 00:01:52,029
Potأeboval by se pobكt ve vzen,
aby pأiel k rozumu.

9
00:01:52,154 --> 00:01:53,906
Nech u toho.

10
00:01:54,656 --> 00:01:56,575
Mli bychom bكt vd*n, e
nیs nechali zaplatit kauci.

11
00:01:56,700 --> 00:01:59,077
Mimochodem, co budeme dlat?

12
00:01:59,912 --> 00:02:02,289
Mیme jen msc na odsthovیn.

13
00:01:59,745 --> 00:02:01,788
Kde seeneme tolik penz?

14
00:02:07,419 --> 00:02:09,171
Najdu zpؤsob.

15
00:02:09,338 --> 00:02:10,881
To nen v poأیdku.

16
00:02:11,715 --> 00:02:14,218
Njak ty penze seenu.

17
00:02:14,343 --> 00:02:17,221
Nestrachuj se mami.
فekl jsem, e se o to postarیm.

18
00:02:17,721 --> 00:02:19,806
Copak chce bكt zase nemocnی?

19
00:02:21,058 --> 00:02:23,810
Tohle je kolnـ pro
Su-ok a na tvoje lـky.

20
00:02:24,353 --> 00:02:26,104
Poأیd mی bolesti?

21
00:02:27,564 --> 00:02:29,566
Daj se pأet.

22
00:02:34,905 --> 00:02:37,991
Radm ti, abych t s
tma mejdama u nevidl.

23
00:02:38,534 --> 00:02:42,287
Jinak ti pأt zlیmu ob nohy.

24
00:02:47,543 --> 00:02:49,419
- Mj se
- Ahoj

25
00:02:51,255 --> 00:02:53,131
Je opatrn. Mohl bys
nیs *astji navtvovat.

26
00:02:53,131 --> 00:02:57,302
Mیmin stav se zhoruje.

27
00:02:57,845 --> 00:03:01,098
Dobأe.
Tumی.

28
00:03:01,265 --> 00:03:02,975
Mobil?

29
00:03:03,100 --> 00:03:05,686
Nen na vybavovan s kamarیdkama.

30
00:03:05,811 --> 00:03:06,979
Mؤu si ho nechat?

31
00:03:07,104 --> 00:03:09,773
Zavolej mیm kdykoli se zdrs ve kole.

32
00:03:09,940 --> 00:03:11,191
Dobأe.

33
00:03:11,316 --> 00:03:12,484
U b.

34
00:03:19,616 --> 00:03:22,202
Kim Byung-doo?
Znیm ho dobأe.

35
00:03:22,953 --> 00:03:25,414
Opravdu? Jak ho znیte?

36
00:03:25,831 --> 00:03:29,918
Vyetأoval jsem gang
Rotary a narazil na nj.

37
00:03:30,043 --> 00:03:32,004
Jak ho znیte vy?

38
00:03:32,546 --> 00:03:34,298
Je to mؤj kamarیd ze zیkladn koly.

39
00:03:34,464 --> 00:03:36,258
Aha, kamarیd?

40
00:03:36,425 --> 00:03:41,597
Ano. Vyptیvیm se kadـho
policisty kterـho potkیm.

41
00:03:43,307 --> 00:03:44,892
Dobأe, e jste promluvil se mnou.

42
00:03:45,017 --> 00:03:47,394
Ml byste radji zajt za
nm, ne se vybavovat se mnou.

43
00:03:47,811 --> 00:03:50,689
Jestli je to pro Vی film,
ml byste mluvit i s gangstery.

44
00:03:50,814 --> 00:03:52,608
Asi ano.

45
00:03:56,820 --> 00:03:59,990
Kretـni.

46
00:04:00,157 --> 00:04:02,784
Myslte si, e mؤete
odchیzet kdy se vیm zachce?

47
00:04:04,745 --> 00:04:08,498
Myslte si, e tohle je njakej krouek?
Posranej piknik?

48
00:04:08,665 --> 00:04:10,292
Narovnej se.

49
00:04:11,418 --> 00:04:13,170
Zdravm ـfe.

50
00:04:19,426 --> 00:04:22,596
Pro* jste je pأivedli
zpt, kdy u k nیm nepatأ?

[...]
Everything OK? Download subtitles