Preview Subtitle for D3 The Mighty Ducks


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:34,892 --> 00:00:38,517
D3
ВЕЛИКИТЕ ПАТЕТА

2
00:01:34,017 --> 00:01:36,975
Моля, посрещнете треньора
на Великите Патета

3
00:01:37,558 --> 00:01:39,142
Гордън Бомбей.

4
00:01:44,517 --> 00:01:45,558
Благодаря Ви.

5
00:01:45,975 --> 00:01:47,975
Чест е да съм
с вас днес

6
00:01:48,225 --> 00:01:49,975
и да ви представя
тези деца.

7
00:01:50,308 --> 00:01:52,350
Те може да са
малко буйни

8
00:01:52,725 --> 00:01:55,267
и обичат да
правят щуротии.

9
00:01:55,767 --> 00:01:57,600
Още помня
онези яйца.

10
00:01:58,058 --> 00:02:00,350
Всички бяхме упорити.

11
00:02:00,975 --> 00:02:02,642
Казваха ни
Квак-атака,

12
00:02:02,975 --> 00:02:05,392
Летящото ято
и Баш майсторите.

13
00:02:05,892 --> 00:02:07,142
Чувствах се отлично.

14
00:02:08,225 --> 00:02:09,767
Тези деца са
победители.

15
00:02:10,017 --> 00:02:11,225
Всеки от тях.

16
00:02:11,475 --> 00:02:13,225
По-важното е,
че са добри хора.

17
00:02:13,517 --> 00:02:15,475
Надявам се, че ще
обогатят училището ви

18
00:02:15,683 --> 00:02:17,558
и живота ви,
така както стана с мен.

19
00:02:17,892 --> 00:02:20,392
Давам думата на
учителя ми по биология

20
00:02:20,850 --> 00:02:23,058
и сегашен директор
на "Идън Хол",

21
00:02:23,058 --> 00:02:24,058
г-н Бъкли.

22
00:02:28,725 --> 00:02:31,308
Гордън Бомбей
има с какво да се гордее.

23
00:02:31,767 --> 00:02:33,933
Радваме се да
посрещнем Патетата

24
00:02:34,308 --> 00:02:36,517
в нашето
великолепно училище.

25
00:02:36,975 --> 00:02:39,850
С удоволствие
ви предоставяме

26
00:02:40,142 --> 00:02:43,475
пълни спортни стипендии
в гимназията"Идън Хол".

27
00:02:47,683 --> 00:02:49,850
Дано Патетата бъдат
щастливи "Воини"

28
00:02:50,392 --> 00:02:53,933
и да ни изведат до победа
в училищното първенство.

29
00:03:10,850 --> 00:03:13,558
- Аз ще му кажа.
- Добра идея.

30
00:03:26,308 --> 00:03:28,392
Училището
изглежда скучно,

31
00:03:28,600 --> 00:03:30,100
но ще се справим,
нали, тренер?

32
00:03:31,100 --> 00:03:33,308
Аз няма да съм ви
треньор тук, Чарли.

33
00:03:33,808 --> 00:03:35,267
Да, много смешно.

34
00:03:36,642 --> 00:03:38,475
Потвърдиха го официално.

35
00:03:39,517 --> 00:03:41,225
Комитетът на Игрите
на добра воля

36
00:03:41,433 --> 00:03:43,142
ме назначава за
Директор кадри.

37
00:03:43,433 --> 00:03:46,267
Ще отговарям за
младежките програми по света.

38
00:03:46,892 --> 00:03:48,183
Просто не отивай.

39
00:03:48,725 --> 00:03:50,517
Не мога да изоставя
този шанс.

40
00:03:51,683 --> 00:03:53,225
А нас можеш?

41
00:03:53,683 --> 00:03:55,517
Зарязваш ни в това
глупаво училище ...

42
00:03:55,892 --> 00:03:58,392
Не е така.
То е вашият голям шанс.

43
00:03:58,975 --> 00:04:02,267
- Чарли, аз винаги ...
- Тренер, моля те ...

44
00:04:05,058 --> 00:04:06,600
Не отивай.

45
00:04:07,767 --> 00:04:09,642
Зная, че е трудно.

46
00:04:10,267 --> 00:04:12,767
- Разбирам, че ...
- Не, не разбираш.

47
00:04:15,142 --> 00:04:17,683
Нямаш дори
представа.

48
00:04:38,183 --> 00:04:42,767
Английска транскрипция,
превод и субтитри:

49
00:04:43,100 --> 00:04:46,350
~ Weingro ~
~ boyanb@gbg.bg ~

50
00:04:50,225 --> 00:04:51,975
ГИМНАЗИЯ "ИДЪН ХОЛ"

51
00:04:52,933 --> 00:04:55,142
Тук май братята
са пренебрегнати.

52
00:04:56,058 --> 00:04:58,808
Интересно кой е
новият треньор О'Райън.

53
00:04:59,267 --> 00:05:01,683
Татко каза, ако не го харесам,
да се прибирам.

54
00:05:02,142 --> 00:05:05,100
Готинко. Моят ка
[...]
Everything OK? Download subtitles