Preview Subtitle for Bomb It


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,500 --> 00:00:13,500
Nicio ţară, niciun popor ...

2
00:00:13,700 --> 00:00:17,800
... nu a suferit atât de mult în război
precum Uniunea Sovietică.

3
00:00:18,800 --> 00:00:22,200
În niciun alt loc memoria războiului
nu a rămas atât de vie ...

4
00:00:22,300 --> 00:00:24,200
... şi atât de profundă.

5
00:00:25,000 --> 00:00:27,500
Invazia germană a însemnat
o asemenea catastrofă ...

6
00:00:27,600 --> 00:00:31,100
... încât, se pare, nicio altă naţiune
nu ar fi putut supravieţui.

7
00:00:31,500 --> 00:00:35,200
Doar în asediul Leningradului,
care a durat peste doi ani ...

8
00:00:36,100 --> 00:00:38,200
... au murit mai mulţi oameni ...

9
00:00:38,400 --> 00:00:43,300
... decât toţi britanicii şi americanii
morţi de-a lungul întregului război.

10
00:00:44,800 --> 00:00:47,800
Oricum, aici a început
căderea lui Hitler.

11
00:00:48,800 --> 00:00:53,400
Poporul rus s-a aflat
în luptă cu Moartea ...

12
00:00:54,000 --> 00:00:55,800
... şi a învins-o.

13
00:00:56,000 --> 00:00:57,400
Am sperat în victorie.

14
00:00:57,700 --> 00:01:00,700
Ştiam aproape sigur
că victoria va veni.

15
00:01:02,800 --> 00:01:04,300
Am sperat, şi am aşteptat ...

16
00:01:04,500 --> 00:01:07,100
... ca greutăţile să treacă.

17
00:01:09,300 --> 00:01:16,600
LUMEA ÎN RĂZBOI

18
00:01:24,800 --> 00:01:31,000
11. Steaua Roşie

19
00:01:32,200 --> 00:01:39,000
Uniunea Sovietică
1941 - 1943

20
00:01:41,422 --> 00:01:53,532
Traducerea şi adaptarea:
Mihai Dumitraşcu - Klaxxy

21
00:02:04,200 --> 00:02:07,200
Harkov sub ocupaţia germană, 1942.

22
00:02:12,200 --> 00:02:14,100
Hitler scria în "Mein Kampf"
(Lupta mea):

23
00:02:14,300 --> 00:02:17,800
"Imperiul colosal din est
este gata de dezmembrare ...

24
00:02:18,200 --> 00:02:20,800
... iar sfârşitul dominaţiei evreieşti
din Rusia ...

25
00:02:21,000 --> 00:02:23,700
... va însemna, de asemenea,
sfârşitul Rusiei, ca stat.

26
00:02:26,000 --> 00:02:28,600
Sistemul sovietic va fi demolat".

27
00:02:30,700 --> 00:02:32,200
Dar era vorba de mai mult de atât.

28
00:02:32,500 --> 00:02:36,000
În Rusia Hitler căuta "Lebensraum" ...

29
00:02:36,200 --> 00:02:39,000
... noi teritorii pentru
colonializarea germană.

30
00:02:42,800 --> 00:02:45,700
Sovieticii, ca popor, urmau să devină
doar nişte băştinaşi ...

31
00:02:45,800 --> 00:02:47,900
... în Imperiul Colonial German.

32
00:02:48,000 --> 00:02:51,300
Oraşele urmau să fie germanizate
sau rase de pe pământ.

33
00:02:52,300 --> 00:02:57,600
Oamenii urmau să fie ţărani, fermieri,
slujitori sau muncitori.

34
00:03:17,900 --> 00:03:20,800
Comuniştii şi intelectualii
urmau să fie exterminaţi.

35
00:03:21,400 --> 00:03:25,400
Cel mai mic semn de nesupunere
urma să fie pedepsit cu asprime.

36
00:03:29,200 --> 00:03:32,700
Ocupanţii erau duri.
Foarte duri.

37
00:03:33,200 --> 00:03:36,600
Mai ales în zonele unde
partizanii erau activi.

38
00:03:37,600 --> 00:03:39,200
În Ucraina ...

39
00:03:39,300 --> 00:03:42,200
... 511 sate au fost arse de nazişti ...

40
00:03:42,400 --> 00:03:44,600
... înainte ca populaţia să poată fugi.

41
00:03:46,400 --> 00:03:49,000
Într-un sat, Pisk,
aproape de Kiev ...

42
00:03:49,200 --> 00:03:51,700
... toul a fost pus la pământ ...

43
00:03:52,40
[...]
Everything OK? Download subtitles