Preview Subtitle for Barefoot Contessa


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:51,715 --> 00:01:54,782
Pretpostavljam da kada provedete ve詈
deo 枴vota bave詈 se jednim poslom...


2
00:01:54,907 --> 00:01:59,246
razvijete ono 嗾o bi moglo da se
nazove profesionalnim misljenjem.


3
00:01:59,371 --> 00:02:01,415
Tako da bi mo枦a moglo
da mi bude opro嗾eno...


4
00:02:01,447 --> 00:02:03,460
zbog onoga 嗾o sam
prvo pomislio to jutro.


5
00:02:03,585 --> 00:02:05,900
Jer sam se zatekao
kako razmi嗟jam da su...


6
00:02:05,932 --> 00:02:08,216
postavke, okolina...

7
00:02:08,341 --> 00:02:10,761
pa 鐶k i osvetljenje
na Mariinoj sahrani...


8
00:02:10,792 --> 00:02:13,181
ba kako bi ona to htela.

9
00:02:13,306 --> 00:02:15,434
Zovem se Harry Dawes.

10
00:02:15,559 --> 00:02:17,520
Pi啼m i re枴ram filmove...

11
00:02:17,551 --> 00:02:19,481
du枡 nego 嗾o mi se訛nje dose枡.

12
00:02:19,606 --> 00:02:22,151
Ja pripadam starim danima;
onda kada su filmovi bili...


13
00:02:22,182 --> 00:02:24,696
dvodimenzionalni,
jednodimenzionalni...


14
00:02:24,821 --> 00:02:27,950
a ponekad uop嗾e nisu
imali dimenziju.


15
00:02:28,075 --> 00:02:32,039
Napisao sam i re枴rao sva tri filma
u kojima je Maria D'Amata glumila.


16
00:02:32,164 --> 00:02:35,543
Njenu kratku, kompletnu karijeru,
od po鐺tka do kraja,


17
00:02:35,669 --> 00:02:38,297
ja sam napisao i re枴rao.

18
00:02:38,422 --> 00:02:40,926
Na ekranu, to jest.

19
00:02:41,051 --> 00:02:42,594
閣a sam ja radio tamo?

20
00:02:42,720 --> 00:02:44,597
Fates ili Furies...

21
00:02:44,628 --> 00:02:47,518
ili ko god da je napisao i re枴rao
njen kratak, kompletan 枴vot,


22
00:02:47,643 --> 00:02:49,896
oni su se postarali za to.

23
00:02:50,021 --> 00:02:52,608
Uglavnom, tamo sam stajao,

24
00:02:52,639 --> 00:02:55,194
na drugom kraju sveta
od Hollywooda i Vinea...


25
00:02:55,319 --> 00:02:58,031
na malom groblju u blizini
Rapalloa u Italy,


26
00:02:58,156 --> 00:03:01,995
i posmatrao kako sahranjuju
groficu Torlato-Favrini...


27
00:03:02,120 --> 00:03:05,625
u zemlju za koju
pre 6 meseci nije ni 鑾la,


28
00:03:05,750 --> 00:03:08,816
i sa kamenom statuom
za ozna鐶vanje mesta.


29
00:03:10,005 --> 00:03:12,217
司vot, s' vremena na vreme,
pona啾 se...


30
00:03:12,248 --> 00:03:14,428
kao da je pogledao
previ啼 lo喨h filmova.


31
00:03:14,553 --> 00:03:17,035
Kada je sve previ啼 zgodno,

32
00:03:17,067 --> 00:03:19,518
po鐺tak, sredina i kraj,

33
00:03:19,643 --> 00:03:22,313
od postepenog pojavljivanja
do i夊ezavanja.


34
00:03:22,438 --> 00:03:25,401
A tamo gde sam se ja pojavio,
grofica nije bila grofica.


35
00:03:25,526 --> 00:03:28,864
Nije bila 鐶k ni filmska zvezda
koja se zvala Maria D'Amata.


36
00:03:28,989 --> 00:03:32,160
Tamo gde sam se ja pojavio,
njeno ime je bilo Maria Vargas,


37
00:03:32,285 --> 00:03:35,518
i bila je igra鑛ca u no誅om klubu
u Madridu, u 角aniji.


38
00:05:33,569 --> 00:05:37,533
I tako, nekada davno,
pre 3 godine, do嗟i smo u Madrid...


39
00:05:37,658 --> 00:05:42,779
u ne ba tako elegantan no誅i klub,
da vi
[...]
Everything OK? Download subtitles