Preview Subtitle for The Vampire Diaries 1cd 2009 Czech Srt Subtitles3990880


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,898 --> 00:00:02,265
V pųedchozķm dķlech The Vampire Diaries:

2
00:00:02,316 --> 00:00:04,460
Upķųi a vlkodlaci
se pohybovali volnģ,

3
00:00:04,461 --> 00:00:06,804
dokud na nģ aman neuvalil kletbu,
aby omezil jejich sķly.

4
00:00:06,805 --> 00:00:08,747
Od té doby se vlkodlaci mohou
pųemģnit pouze za śplņku

5
00:00:08,748 --> 00:00:10,392
a upķųi jsou oslabeni Sluncem.

6
00:00:10,393 --> 00:00:13,362
Vlkodlačķ čįst kletby
je zpečetģna mģsķčnķm kamenem.

7
00:00:13,446 --> 00:00:15,146
Ųekni mi o svojķ ex, o Katherine.

8
00:00:15,198 --> 00:00:16,147
Ty musķ bżt Elena.

9
00:00:16,199 --> 00:00:17,666
Jak je mo˛né, ˛e vypadįme śplnģ stejnģ?

10
00:00:17,750 --> 00:00:20,085
Mģsķčnķ kįmen mł˛e zlomit kletbu?

11
00:00:20,152 --> 00:00:22,004
Zlomit ji dokį˛e obģ¯.
Krev dvojnķka.

12
00:00:22,088 --> 00:00:23,088
Ty jsi dvojnķk.

13
00:00:23,155 --> 00:00:25,958
Nedģlej to! Potųebujete mģ.
Elena je v nebezpečķ.

14
00:00:26,009 --> 00:00:27,593
- Klaus je ten opravdovż problém.
- Kdo je to?

15
00:00:27,660 --> 00:00:29,044
Jeden z prvnķ generace upķrł.

16
00:00:29,128 --> 00:00:31,964
Śplnģ nejstarķ upķr płjde po mnģ?

17
00:00:32,015 --> 00:00:32,998
Luko.

18
00:00:33,049 --> 00:00:34,549
Rżd bych ti pųedstavil,
mému tįtovi.

19
00:00:34,634 --> 00:00:36,718
- Jonas Martin.
- Ty jsi čarodģjka?

20
00:00:36,803 --> 00:00:39,304
Upųednostņujeme označenķ ''čarodģj''.

21
00:00:39,355 --> 00:00:40,822
- Elijah.
- Jeden z płvodnķch.

22
00:00:40,890 --> 00:00:42,441
Je to legenda.

23
00:00:42,508 --> 00:00:43,475
Spojila ses s Elijahem.

24
00:00:43,526 --> 00:00:44,610
- Jak jsi to udģlala?
- Pomohl mi młj znįmż Slater

25
00:00:44,677 --> 00:00:46,061
z Richmondu.

26
00:00:46,145 --> 00:00:48,614
Tu kletbu mł˛e zničit,
ale potųebuje k tomu mģsķčnķ kįmen.

27
00:00:53,277 --> 00:00:54,883
Doručil svłj vzkaz.

28
00:00:54,884 --> 00:00:56,918
Teļ u˛ to nepotrvį dlouho.

29
00:01:57,897 --> 00:01:59,114
Eleno.

30
00:01:59,198 --> 00:02:01,450
Nģco jsem zaslechla.

31
00:02:04,237 --> 00:02:06,655
To jsme byli my.

32
00:02:07,824 --> 00:02:09,875
Omlouvįm se.

33
00:02:19,469 --> 00:02:21,336
Zmrzlinu?

34
00:02:28,811 --> 00:02:30,062
Ne...

35
00:02:30,129 --> 00:02:31,880
Jsem nahż.

36
00:02:31,948 --> 00:02:35,851
Tak˛e płjdu.

37
00:02:40,106 --> 00:02:41,823
Opravdu se moc omlouvįm.

38
00:02:41,908 --> 00:02:43,825
To je v poųįdku, Jenno,
nedģlej si s tķm starosti.

39
00:02:43,910 --> 00:02:46,278
Jį vķm, ˛e tu złstįvį často.

40
00:02:46,329 --> 00:02:47,829
Určitģ ti to nevadķ?

41
00:02:47,914 --> 00:02:49,781
Vypadį to, ˛e vįm to klape.

42
00:02:49,832 --> 00:02:52,868
Vķc ne˛ jen to.

43
00:02:52,952 --> 00:02:55,320
Potom mi to vłbec nevadķ.

44
00:03:28,100 --> 00:03:31,903
Pųeklad: Anet, Cochy, Mischa, channina & xtomas252
Korekce: xtomas252 & Anetka888
ReSync: VK22

45
00:03:37,330 --> 00:03:39,631
Tak jdeme na to.

46
00:03:43,169 --> 00:03:45,537
Raz, dva, tųi.

47
00:03:48,257 --> 00:03:50,675
Ahoj.

48
00:03:50,726 --> 00:03:51,760
Mł˛eme si promluvit?

49
00:03:51,844 --> 00:03:53,895
Proč?

50
00:03:53,980 --> 00:03:57,048
Byli jsme za Katherine.

51
00:03:57,099 --> 00:03:59,384
Pojļte dįl.

52
00:04:04,69
[...]
Everything OK? Download subtitles