Preview Subtitle for Happy Town


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,823 --> 00:00:03,823
Досега в Щастливия град…

2
00:00:05,248 --> 00:00:08,283
Мисля, че трябва да се прегледаш.

3
00:00:10,387 --> 00:00:13,540
Искам да си върна чука.
- Ще убия стареца ти!

4
00:00:13,704 --> 00:00:17,395
Познавам ли те?
- Андрю, арестуван си.

5
00:00:17,558 --> 00:00:21,061
Може ли сметаната?
- Сложил си нещо в млякото ми?

6
00:00:21,295 --> 00:00:24,316
Защо го наричат "Магьосника"?
- Защото притежава способността

7
00:00:24,480 --> 00:00:27,404
да кара хората изцяло да изчезват,
че изглежда почти мистично.

8
00:00:27,568 --> 00:00:30,516
Само още две минути, мамо.
Изчезна.

9
00:00:30,679 --> 00:00:34,039
Рейчъл!

10
00:00:39,048 --> 00:00:42,655
Не знам къде си, но…

11
00:00:42,819 --> 00:00:46,624
искам да ме чуеш.

12
00:00:46,787 --> 00:00:49,862
Защото се случи нещо…

13
00:00:50,128 --> 00:00:53,798
нещо много лошо, татко.

14
00:00:53,961 --> 00:00:57,635
И ти може би си единствения,

15
00:00:57,798 --> 00:01:00,936
който може да ми помогне.

16
00:01:10,280 --> 00:01:13,517
Добре, следвайте ме, моля.

17
00:01:13,681 --> 00:01:17,955
Слушайте! Съберете се.

18
00:01:18,119 --> 00:01:22,326
Искам два екипа да
обходят Уолтърс стрийт.

19
00:01:22,490 --> 00:01:27,264
Искам екип по Мил стрийт.
И дъвка да откриете

20
00:01:27,428 --> 00:01:31,700
ме уведомявате, разбрахте ли?
- Ами това, шефе?

21
00:01:36,038 --> 00:01:39,109
Запознайте се с изчезналата.

22
00:01:39,272 --> 00:01:42,412
Да, господине.
- Видяхте ли?

23
00:01:42,576 --> 00:01:45,712
Направете копия и
ги разлепете из града.

24
00:01:47,449 --> 00:01:51,287
Фармър. Вземете всичко от
телефона на Конрад.

25
00:01:51,451 --> 00:01:55,592
Не е тайна, че с Томи Конрой
не сме най-големите приятели.

26
00:01:55,755 --> 00:02:01,564
Но аз сега излизам от затвора. И какво,
просто отвличам жената на шерифа?

27
00:02:01,728 --> 00:02:04,734
Рейчъл говореше, че иска да
се премести в Калифорния,

28
00:02:04,897 --> 00:02:08,104
но не вярвам, че ще отиде без
Томи и Ема… не и без семейството.

29
00:02:08,268 --> 00:02:11,306
Здравей, Джорджия.
- Андрю не говори.

30
00:02:11,470 --> 00:02:14,426
Върни се в килията си.
- Кажи ми отново.

31
00:02:14,590 --> 00:02:18,481
Вече ти казах.
- Кога видя мама за последно?

32
00:02:18,645 --> 00:02:25,054
Каза, че ще ме чака пред надуваемия
замък. Но когато излязох, нея я нямаше.

33
00:02:25,218 --> 00:02:30,123
Къде е отишла?
- Не знам, миличка.

34
00:02:32,659 --> 00:02:37,064
Изчакай ме тук.
Откъде ги взе?

35
00:02:37,228 --> 00:02:42,770
Минах покрай вас. Бяха на верандата.
- Беше въпрос на време.

36
00:02:42,934 --> 00:02:46,941
Джорджия ще постоиш ли с Ема?
- Разбира се. Щом съм полезна.

37
00:02:47,105 --> 00:02:50,027
Откри ли нещо?
- Не, а ти говори ли с Греги?

38
00:02:50,191 --> 00:02:53,196
Много са го видели на фестивала
след изчезването на Рейчъл.

39
00:02:53,360 --> 00:02:56,333
Какво е това?
- Джорджия ги е открила пред нас.

40
00:02:56,497 --> 00:02:59,519
По дяволите, Томи, Съжалявам.
- Може да е подражател…

41
00:02:59,683 --> 00:03:02,890
Някой, който знае, че "Магьосника"
изпраща мъртви цветя.

42
00:03:03,054 --> 00:03:06,026
До семействата на жертвите.
- Изпрати ги в лабораторията.

43

[...]
Everything OK? Download subtitles