Preview Subtitle for Top Gear


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,000 --> 00:00:21,965
Hvala, hvala!

2
00:00:27,248 --> 00:00:33,148
Dobrodoஞுli u veழூeraஞுnji,
Top Gear specijal.

3
00:00:27,935 --> 00:00:30,652
Specijal jer je
snimljen kao film.

4
00:00:30,687 --> 00:00:33,335
Da bismo ga snimili,
morali smo da odemo na odmor.

5
00:00:33,370 --> 00:00:36,800
Ti ka௱eஞு da je odmor, ali je
provedeno u vo௱nji i letenju,

6
00:00:36,835 --> 00:00:38,515
tako da to ustvari
nije bio odmor.

7
00:00:38,550 --> 00:00:42,765
Odeஞு u "Rent-a-car",
a tamo te saழூeka tupad௱ija koji

8
00:00:42,800 --> 00:00:47,800
16 sati dnevno kuca
"Rat i mir" na svom kompjuteru,

9
00:00:47,835 --> 00:00:49,265
ne zna ni gde je Engleska,
ukrade ti dozvolu,

10
00:00:49,300 --> 00:00:52,800
a zatim te poஞுalje na parking
gde se tvoj auto ne nalazi.

11
00:00:53,370 --> 00:00:56,670
Probaலூemo mo௱emo li
bolje od toga.

12
00:00:56,705 --> 00:00:59,150
Da ne bismo iznajmljivali,

13
00:00:59,185 --> 00:01:01,465
doஞுlo nam je da kupimo auto.

14
00:01:01,500 --> 00:01:03,870
Imali smo bud௱et
od 1.000 dolara.

15
00:01:03,905 --> 00:01:06,120
Evo inteligentnog dela.

16
00:01:06,155 --> 00:01:07,385
Na kraju odmora,

17
00:01:07,420 --> 00:01:10,550
tj. putovanja
kroz 4 dr௱ave,

18
00:01:10,585 --> 00:01:15,685
mogli smo da
prodamo svoj auto

19
00:01:15,720 --> 00:01:17,515
i da vratimo veலூi deo bud௱eta.

20
00:01:17,550 --> 00:01:21,850
Sjajan plan. Na odmoru su
nas seljaci gaட்ali kamenjem,

21
00:01:21,885 --> 00:01:24,350
Upali smo u reku punu aligatora.

22
00:01:24,385 --> 00:01:25,727
ஸ்ta se joஞு desilo?

23
00:01:25,762 --> 00:01:27,035
Morali smo da jedemo vevericu.

24
00:01:27,070 --> 00:01:30,035
Izazov je bio sledeலூi:

25
00:01:30,070 --> 00:01:34,720
Mo௱emo li da kupimo auto po ceni
ni௱oj od iznajmljivanja na 2 nedelje?

26
00:01:34,755 --> 00:01:36,120
Da vidimo.

27
00:01:38,050 --> 00:01:41,100
Majami, oblaழூno i sunழூano, 34 stepena.

28
00:01:44,500 --> 00:01:48,470
Evo nas u Majamiju,
domu najuspeஞுnijih dilera droge

29
00:01:48,505 --> 00:01:50,870
ovogodiஞுnjeg Mistera Big Meka,

30
00:01:50,905 --> 00:01:52,965
i silikonske doline.

31
00:01:53,000 --> 00:01:56,070
Naஞு odmor je poழூeo

32
00:01:56,920 --> 00:01:59,170
na placu sa polovnim automobilima.

33
00:02:00,100 --> 00:02:05,570
Imali smo jedno pre podne da
naட்emo auto za 1.000 dolara.

34
00:02:10,050 --> 00:02:14,170
Voleo bih da isprobam ovaj.

35
00:02:15,750 --> 00:02:17,450
ஸ்ta je ispod haube?

36
00:02:17,485 --> 00:02:18,815
- V6.
- V6?

37
00:02:18,850 --> 00:02:20,950
- Da.
- Imaஞு li neஞுto sa motorom V8?

38
00:02:21,670 --> 00:02:27,000
Hteo sam moலூan auto, pa sam
odmah otiஞுao meட்u Korvete.

39
00:02:27,035 --> 00:02:29,554
Imate li kljuழூeve? Hvala.

40
00:02:32,257 --> 00:02:33,159
Oh...

41
00:02:33,558 --> 00:02:37,150
- 400.
- 400 konjskih snaga, V8 motor od 5,7 litara?

42
00:02:37,151 --> 00:02:38,551
Ah...

43
00:02:39,520 --> 00:02:41,370
Koliko koஞுta?

44
00:02:41,405 --> 00:02:44,670
Taj je 64.115.

45
00:02:45,800 --> 00:02:48,670
64...

46
00:02:50,170 --> 00:02:51,915
- hiljade dolara?
- Da.

47
00:02:51,950 --> 00:02:55,720
A ako bih ti dao hiljadu dolara?

48
00:02:56,150 --> 00:02:58,020
- Hiljadu?
- Ehm...

49
00:03:03,250 --> 00:03:06,800

[...]
Everything OK? Download subtitles