Preview Subtitle for Lonesome Dove


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:29,900 --> 00:02:31,500
Pojdita k reki
požret to kaèo.

2
00:02:31,600 --> 00:02:33,600
Gremo, gremo.
Stran od tu.

3
00:02:40,400 --> 00:02:41,600
Bejžita.

4
00:03:56,400 --> 00:03:59,200
Ni malo zgodaj
da prenehaš, deklica?

5
00:03:59,300 --> 00:04:00,900
Ali pa si že tako v letih?

6
00:04:04,600 --> 00:04:06,600
Deklica si ti.

7
00:04:09,800 --> 00:04:11,800
Tudi star še nisem toliko.

8
00:04:13,000 --> 00:04:14,400
Tistale besna prasica je kriva.

9
00:04:14,500 --> 00:04:16,700
Pošteno ga je zdelala.

10
00:04:26,600 --> 00:04:28,600
Vesel sem, da si prišel
pred jesenjo, Newt.

11
00:04:28,700 --> 00:04:30,400
Pogrešali smo te.

12
00:04:30,800 --> 00:04:31,900
Èas je za veèerjo.

13
00:04:32,300 --> 00:04:35,300
To ali pa stari
Bolivar klièe razbojnike.

14
00:04:35,400 --> 00:04:39,100
Slišimo te
hudièa, slišimo te!

15
00:04:45,100 --> 00:04:46,700
Pri Bogu,

16
00:04:47,300 --> 00:04:49,900
toliko èasa, kolikor
že delaš s konji,

17
00:04:50,000 --> 00:04:51,600
bi si mislil da ne boš

18
00:04:51,700 --> 00:04:53,900
obrnil hrbta kobili iz Kiowe.

19
00:04:54,000 --> 00:04:56,100
Razmišljaj raje

20
00:04:56,200 --> 00:04:58,500
o strehi nad skednjem,

21
00:04:58,800 --> 00:05:01,300
namesto da sediš v senci.

22
00:05:01,300 --> 00:05:03,600
Ne bojim se biti len.

23
00:05:03,700 --> 00:05:06,100
Tega ti preveè
ne priporoèam.

24
00:05:06,100 --> 00:05:09,300
Lahko že jemo, ali bomo
èakali da se prerekanje konèa?

25
00:05:11,100 --> 00:05:14,100
Èe boš to èakal
se boš izstradal.

26
00:05:30,700 --> 00:05:31,900
Najlepša hvala.

27
00:05:33,600 --> 00:05:35,900
Èe se kdaj
navelièaš brezdelja,

28
00:05:36,000 --> 00:05:38,300
si lahko priskrbiš delo
kot strežnik ali natakar.

29
00:05:38,300 --> 00:05:40,400
Nekoè sem že stregel,

30
00:05:40,900 --> 00:05:42,300
na reèni ladji.

31
00:05:42,900 --> 00:05:45,300
Nisem bil starejši
kot Newt, vendar...

32
00:05:45,300 --> 00:05:46,900
Sem moral prenehati.

33
00:05:47,400 --> 00:05:48,400
Zakaj?

34
00:05:48,500 --> 00:05:51,500
Hja, bil sem
premlad in prelep.

35
00:05:51,800 --> 00:05:55,400
Kurbe me niso
hotele pustit pri miru.

36
00:05:56,600 --> 00:05:58,700
Poslušanje takšnega bahanja
prav niè ne izboljša okusa

37
00:05:58,800 --> 00:06:01,800
telih mehiških jagod.

38
00:06:02,900 --> 00:06:05,200
Edini naèin, da prideš
do boljše hrane je,

39
00:06:05,300 --> 00:06:06,600
da ustreliš Bolivarja.

40
00:06:07,500 --> 00:06:08,800
In še ena stvar, Bol.

41
00:06:08,900 --> 00:06:11,300
Prenehaj udarjat po tistem
zvoncu vsakiè ko je veèerja.

42
00:06:11,400 --> 00:06:14,400
Tolèi ob polnoèi èe hoèeš.

43
00:06:14,500 --> 00:06:17,200
Vsak z malo razuma
lahko ugotovi, da je veèer,

44
00:06:17,300 --> 00:06:19,200
brez tvojega udrihanja po zvoncu.

45
00:06:20,300 --> 00:06:23,700
General Robert E. Lee
je osvobodil sužnje.

46
00:06:23,800 --> 00:06:26,400
Èe hoèem
lahko zvonim.

47
00:06:27,000 --> 00:06:30,300
Abe Lincoln je osvobodil
sužnje, ne general Lee.

48
00:06:33,300 --> 00:06:36,100
Vseeno, Mehièanov pa
on ni osvobodil, Bol.

49
00:06:36,600 --> 00:06:38,100
Tiso so bili, hmm...

50
00:06:39,100 --> 00:06:40,800
Amerièani, katere je osvobodil.

51
00:06:41,9
[...]
Everything OK? Download subtitles