Preview Subtitle for Alpha And Omega


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:02,177 --> 00:01:07,285
Vreme je za spust i ukus vetra.
- Hamfri, ti si genije!

2
00:01:07,461 --> 00:01:09,710
Hajde, idemo!

3
00:01:10,176 --> 00:01:12,463
Lete詈 vuk!

4
00:01:15,198 --> 00:01:17,426
Momci, momci!

5
00:01:19,539 --> 00:01:21,462
Ne pomer...

6
00:01:23,348 --> 00:01:25,746
Ovaj sob je moj!

7
00:01:27,911 --> 00:01:31,179
Kejt, nisam ja sob,
ja sam ti sestra!

8
00:01:33,139 --> 00:01:36,661
Imam te!
- Omege se ne igraju tako!

9
00:01:36,795 --> 00:01:39,515
Ne mo枡 da pobegne
najboljoj alfi!

10
00:01:40,272 --> 00:01:42,826
Upravo jesam!

11
00:01:46,334 --> 00:01:49,804
Umre詁mo!
- Dr枴te pravo, dr枴te pravo!

12
00:01:52,325 --> 00:01:54,293
Na 嗾a sam mislio!?

13
00:02:00,053 --> 00:02:03,701
To je bilo odli鈩o!
Danas letimo, momci!

14
00:02:08,296 --> 00:02:10,743
Hamfri? - Kejt?

15
00:02:29,541 --> 00:02:32,978
閣a radi ovde?
- Ve枌am da lovim za na ru鐶k.

16
00:02:33,057 --> 00:02:36,679
Dobro, jer 誦 ja svoj izbaciti.
- Ho詁? Fuj!

17
00:02:36,760 --> 00:02:39,306
Poku啾誦 da ga progutam.

18
00:02:40,432 --> 00:02:42,119
Kejt!

19
00:02:42,325 --> 00:02:44,158
Vreme je za polazak.

20
00:02:44,228 --> 00:02:47,219
Dolazim, tata!
- Kuda 詁?

21
00:02:47,307 --> 00:02:51,311
U alfa 嗅olu. Traje do prole訛.
- Prole訛?

22
00:02:51,388 --> 00:02:54,220
Ali to je preko 鑛tave zime.

23
00:02:55,104 --> 00:02:58,055
Znam da si Kejtin
prijatelj, Hamfri.

24
00:02:58,158 --> 00:03:02,323
Ali do slede詁g prole訛
ona 詁 biti trenirana alfa.

25
00:03:02,434 --> 00:03:05,219
Budu詈 vo 鑰pora.

26
00:03:06,176 --> 00:03:10,010
Bez sumnje, ti 詁
biti lukavi omega.

27
00:03:11,354 --> 00:03:15,157
Nau鑛 da sa鑾va mir.
I Hamfri...

28
00:03:16,325 --> 00:03:19,546
Podseti nas sve da se zabavljamo.

29
00:03:19,652 --> 00:03:23,370
Alfe i omege ne mogu da se pa...

30
00:03:23,965 --> 00:03:26,623
Kako to da ka枡m?

31
00:03:30,763 --> 00:03:35,605
Takav nam je obi鐶j.
Zakon 鑰pora.

32
00:03:37,720 --> 00:03:39,940
Vu鑠a hrpica!

33
00:03:41,919 --> 00:03:44,436
Luckaste omege.

34
00:04:16,560 --> 00:04:22,014
ALFA I OMEGA

35
00:04:43,681 --> 00:04:45,260
Super!

36
00:04:46,679 --> 00:04:49,492
Levo, 30 stepeni!

37
00:04:51,758 --> 00:04:56,070
Solti, daj zaokreni je malo.
- Mislim da ose訛m vetar.

38
00:04:56,401 --> 00:04:59,142
Ne, samo bubu.

39
00:05:00,217 --> 00:05:03,210
Mu, spremi se! Spusti bum!

40
00:05:06,553 --> 00:05:09,045
Samo 啾pama, momci!

41
00:05:09,180 --> 00:05:13,225
Momci, stvarno bi trebalo da poradimo
na... ko鈩icama! - Ko鈩icama?

42
00:05:18,468 --> 00:05:20,874
Vu鑠a hrpica!

43
00:05:23,149 --> 00:05:27,653
Mi鑛 guzicu s mog lica!
閣a smo udarili?

44
00:05:31,182 --> 00:05:33,557
Prole詁!

45
00:05:37,356 --> 00:05:40,417
Gle ko se vratio iz alfa 嗅ole.

46
00:05:40,510 --> 00:05:44,250
Zaboravi, Hamfri.
Kejt je sada alfa.

47
00:05:44,353 --> 00:05:46,730
A ti si omega.

48
00:05:46,746 --> 00:05:50,026
Prijatelji smo, dobro?!
- Upravo tako!

49
00:05:50,107 --> 00:05:53,527
Samo prijatelji. Kraj pri鐺!

50
00:05:53,622 --> 00:05:56,793
Bolje skreni pogled prema tamo!

51
00:05:57,105 --> 00:06:01,514
Reba i D枡nis. Vegetarijanke.

52
00:06:04,700 --> 00:06:06,885

[...]
Everything OK? Download subtitles